دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی اثر برخی از روش‌های ضدعفونی کردن ریزوم و بذر گیاه زنبق مردابی در شرایط درون‌شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22059/ijhs.2023.347451.2055

وجیهه عباسی قادی؛ اسماعیل چمنی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ مهدی محب الدینی؛ ولی اله قاسمی عمران


تأثیر محلول‌پاشی سیلیس و نیترات کلسیم بر ترکیدگی، خصوصیات کمی و کیفی میوه انار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22059/ijhs.2023.362286.2116

فرزاد عبداللهی؛ جواد عرفانی مقدم؛ عبدالکریم زارعی؛ محمود رستم نیاه


ارزیابی شاخص بهره‌وری کاربرد کود نیتروژن و تحلیل ارتباط آن با شاخص تغذیه نیتروژن در کاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22059/ijhs.2023.352103.2076

حدیثه رحیمی خوب؛ مجتبی دلشاد؛ رومینا حبیبی


تاثیر محلول‌پاشی زمستانه اوره بر تغییرات هورمون‌های گیاهی برگ و جوانه‌ و ارتباط آن با گل دهی در نارنگی کینو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22059/ijhs.2023.351860.2077

فاطمه کرم نژاد؛ نوراله معلمی؛ اسمعیل خالقی


تاثیر سربرداری و تیدیازورون بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی شمعدانی معطر تحت تنش کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22059/ijhs.2023.363042.2117

عبدالحسین رضایی نژاد؛ عباس یاسمی؛ صادق موسوی فرد؛ فرهاد بیرانوند


بررسی کالوس زایی و جنین زایی سوماتیکی گیاه دارویی آب بشقابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22059/ijhs.2023.360103.2110

محمدولی حبیبی؛ یوسف حمیداوغلی؛ امیر صحرارو


مقایسه مشخصات فیزیکوشیمیایی عرق نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) حاصل از گیاه خشک و تازه در دو مرحله رویشی و زایشی و در نسبت‌های مختلف عرق به گیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22059/ijhs.2024.371551.2151

ریحانه طائب نیا؛ فاطمه سفیدکن؛ علی محمدی ترکاشوند؛ علی اشرف جعفری؛ سپیده کلاته جاری


اثر کود دامی و بیوچار بر برخی خصوصیات مورفو فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L.) تحت تنش کم آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22059/ijhs.2024.367288.2128

رضا پورویسه؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صادق موسوی فرد


تأثیر محلول‌پاشی سایتوکنین و اسید آمینه بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22059/ijhs.2024.369377.2138

ساسان برومند لمر؛ ابراهیم عابدی قشلاقی؛ فرهنگ رضوی؛ ولی ربیعی


اثر تیمارهای مختلف آب آبیاری بر میزان پرولین، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان برگ و خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.367820.2131

علیرضا بنیان پور؛ محمد علی شاهرخ نیا


اثر کاربرد ریشه‏ ای و محلول ‏پاشی برگی سلنیوم بر رشد و عملکرد توت‏ فرنگی رقم کویین‏ الیزا در کشت هیدروپونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.283573.2101

کتایون محبی؛ سعید عشقی؛ محسن شیردل؛ نیلوفر رجائی


اثر محلول‌پاشی کائولین و منابع کودی پتاسیم بر عملکرد، ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیک انگور عسگری در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.359610.2108

سعید عشقی؛ عباس مددی مقدم؛ نیلوفر رجائی


بررسی ریخت‌شناسی برخی از نژادگان‌های برانجیر (Ficus carica var. caprificus) در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.361584.2115

اردشیر نادی کرم زاده؛ حسینعلی اسدی قارنه؛ حمید زارع


تأثیر نگهداری در انبار سرد بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی برخی ملون‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.365091.2126

مریم کرباسی؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی؛ سیامک کلانتری


اثر محلول پاشی سینامیک اسید بر بهبود سیستم آنتی اکسیدانی میوه انار رقم رباب نیریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.367762.2130

اسماعیل صادقی؛ مصباح بابالار؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدعلی عسگری سرچشمه


اثر محلول‌پاشی نانونقره بر پاسخ‌های فیزیکوبیوشیمیایی گل جعفری فرانسوی (Tagetes patula L.) در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.367845.2132

خاتون بهزاد؛ عبداله احتشام نیا؛ محمدرضا راجی؛ حسن مومیوند؛ مجید علیخانی کوپائی


بررسی تأثیر محلول‌پاشی پوترسین بر روند تغییرات برخی صفات بیوشیمیایی دانهال‌های لیموترش تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.372635.2157

اسماعیل خالقی؛ معصومه زمانی دهبری؛ نواله معلمی


بررسی اثر تیمار سرمایی بر رفع خفتگی و پیش‌رس کردن گیاه دارویی اندمیک کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.22059/ijhs.2024.371378.2150

فائزه مهدوی کیا؛ محمدتقی عبادی؛ عبدالعلی شجاعیان؛ مهدی عیاری؛ محسن فلاحتی عنبران