آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 196
تعداد پذیرش 40
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 59
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 36

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 26688
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18348
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 349 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 48 روز
درصد پذیرش 20 %