آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 172
تعداد پذیرش 39
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 32

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 131
تعداد مشاهده مقاله 21310
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15028
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 223 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 49 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 58 روز
درصد پذیرش 23 %