اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 280
تعداد پذیرش 98
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 54

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 223
تعداد مشاهده مقاله 51452
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 45978
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 115 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 384 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 35 %