اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 232
تعداد پذیرش 83
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 43

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 191
تعداد مشاهده مقاله 36592
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28384
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 379 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز
درصد پذیرش 36 %