آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ ها

52

تعداد مقالات

801

تعداد نویسندگان

1,610

تعداد مشاهده مقاله

1,052,551

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

782,230

نسبت مشاهده بر مقاله

1314.05

نسبت دریافت فایل بر مقاله

976.57

درصد پذیرش

40

زمان پذیرش (روز)

151

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

483

   
لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های موجود در صفحه اصلی توجه فرمایید و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده تهیه و تنظیم نمایید. پیش از واریز هزینه اولیه، هماهنگی لازم را با کارشناس نشریه انجام دهید.
 

 پیگیـری و پاسخ دهی در رابطه مقالات روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 می باشد.

هزینه بررسی اولیه مقاله 1000000 زیال و هزینه چاپ مقاله هم 1000000 ریال می باشد.

 شماره حساب جهت واریز وجه بررسی اولیه و هزینه چاپ مقاله

 شماره حساب:   ۴۰۰۱۰۷۰۵۰۳۰۱۴۲۶۲ (بانک مرکزی)  

 شماره شبا: IR-۵۶-۰۱۰۰-۰۰۴۰-۰۱۰۷-۰۵۰۳-۰۱۴۲-۶۲

شناسه واریز:  317070581140107000000007130202

بنام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، لطفا دقت شود که شماره شناسه حتما در موقع واریز قید گردد.

فیش هایی که شناسه واریز در آن درج نشده است به هیچوجه قابل قبول نمی باشد.

پس از واریز وجه بررسی اولیه، کپی فیش را در بخش فایلهای تکمیلی بارگذاری نمایید.

شماره جاری: دوره 52، شماره 2، تابستان 1400 

19. تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی و مقادیر پرولین پنج گونه‌ دارویی از جنسAllium L. ‎‏ ‏

صفحه 501-513

10.22059/ijhs.2020.294321.1750

افسون رحمانپور؛ آتوسا وزیری؛ پروین صالحی شانجانی؛ مینا ربیعی؛ یونس عصری