آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ ها

50

تعداد مقالات

762

تعداد نویسندگان

1,526

تعداد مشاهده مقاله

1,017,984

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

757,638

نسبت مشاهده بر مقاله

1335.94

نسبت دریافت فایل بر مقاله

994.28

درصد پذیرش

38

زمان پذیرش (روز)

143

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

479

   
لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های موجود در صفحه اصلی توجه فرمایید و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده تهیه و تنظیم نمایید. پیش از واریز هزینه اولیه، هماهنگی لازم را با کارشناس نشریه انجام دهید.
 

 پیگیـری و پاسخ دهی در رابطه مقالات روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 می باشد.

هزینه بررسی اولیه مقاله 1000000 زیال و هزینه چاپ مقاله هم 1000000 ریال می باشد.

 شماره حساب جهت واریز وجه بررسی اولیه و هزینه چاپ مقاله

 شماره حساب:   ۴۰۰۱۰۷۰۵۰۳۰۱۴۲۶۲ (بانک مرکزی)  

 شماره شبا: IR-۵۶-۰۱۰۰-۰۰۴۰-۰۱۰۷-۰۵۰۳-۰۱۴۲-۶۲

شناسه واریز:  317070581140107000000007130202

بنام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، لطفا دقت شود که شماره شناسه حتما در موقع واریز قید گردد.

پس از واریز وجه بررسی اولیه، کپی فیش را در بخش فایلهای تکمیلی بارگذاری نمایید.

 

شماره جاری: دوره 51، شماره 4، زمستان 1399 

14. پیش‌بینی پتانسیل رشد با مطالعه صفات رویشی در برخی پایه‌های سیب دورگه

صفحه 925-937

10.22059/ijhs.2019.284902.1675

داریوش آتشکار؛ روح اله حق جویان؛ مریم دودانگه بالاخانی؛ اصغر سلیمانی