آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ ها

52

تعداد مقالات

796

تعداد نویسندگان

1,598

تعداد مشاهده مقاله

1,036,032

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

773,963

نسبت مشاهده بر مقاله

1301.55

نسبت دریافت فایل بر مقاله

972.32

درصد پذیرش

40

زمان پذیرش (روز)

146

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

482

   
لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های موجود در صفحه اصلی توجه فرمایید و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده تهیه و تنظیم نمایید. پیش از واریز هزینه اولیه، هماهنگی لازم را با کارشناس نشریه انجام دهید.
 

 پیگیـری و پاسخ دهی در رابطه مقالات روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 می باشد.

هزینه بررسی اولیه مقاله 1000000 زیال و هزینه چاپ مقاله هم 1000000 ریال می باشد.

 شماره حساب جهت واریز وجه بررسی اولیه و هزینه چاپ مقاله

 شماره حساب:   ۴۰۰۱۰۷۰۵۰۳۰۱۴۲۶۲ (بانک مرکزی)  

 شماره شبا: IR-۵۶-۰۱۰۰-۰۰۴۰-۰۱۰۷-۰۵۰۳-۰۱۴۲-۶۲

شناسه واریز:  317070581140107000000007130202

بنام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، لطفا دقت شود که شماره شناسه حتما در موقع واریز قید گردد.

فیش هایی که شناسه واریز در آن درج نشده است به هیچوجه قابل قبول نمی باشد.

پس از واریز وجه بررسی اولیه، کپی فیش را در بخش فایلهای تکمیلی بارگذاری نمایید.

شماره جاری: دوره 52، شماره 2، تابستان 1400