آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ ها

47

تعداد مقالات

671

تعداد نویسندگان

1,343

تعداد مشاهده مقاله

966,918

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

694,811

نسبت مشاهده بر مقاله

1441.01

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1035.49

درصد پذیرش

40

زمان پذیرش (روز)

133

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

468

   
لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های موجود در صفحه اصلی توجه فرمایید و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده تهیه و تنظیم نمایید. پیش از واریز هزینه اولیه، هماهنگی لازم را با کارشناس نشریه انجام دهید.
 

 پیگیـری و پاسخ دهی در رابطه مقالات روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 می باشد.


 

شماره جاری: دوره 50، شماره 4، زمستان 1398 

5. امکان‌سنجی القای ریشه مویین در دو گونه زوفا (‏Hyssopus officinalis‏ و ‏Hyssopus ‎angustifolius‏)‏

صفحه 803-813

سمیه طایفه علی اکبرخانی؛ سید کمال کاظمی تبار امیر کلایی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ ناصر مهنا