هزینه داوری  مقاله 1000000 ریال و هزینه انتشار مقاله  2000000 ریال می باشد.

 که دریافت هزینه ها بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه انجام میگیرد.

 "راهنمای تهیه مقاله"

مجله علوم باغبانی ایران مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با میوه­ کاری، گلکاری و مهندسی فضای سبز، سبزیکاری و گیاهان دارویی را که به زبان فارسی نوشته شده باشند و برای اولین بار منتشر می‌شوند، از کلیه کشورها می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود.

 فایل های ارسالی نویسنده جهت ارسال اولیه مقاله : 1. فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان 2. فایل اسامی و مشخصات کامل نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی 3. فایل تعارض منافع 4. فایل تعهدنامه اخلاقی با امضای همه نویسندگان (فرم تعهدنامه و تعارض منافع در صفحه اصلی بخش فرم های ضروری قرار دارد)

شیوه نگارش جدید مقالات

شیوه نگارش مشخصات نویسندگان

مقالات دقیقا مطابق شیوه نامه نگارش (لینک) و فرم مشخصات هم مطابق لینک بالا تهیه و بارگذاری گردد.

چکیده انگلیسی گسترده هم در انتهای مقاله بارگذاری گردد(450 تا 750 کلمه)

چنانچه نویسندگان از حمایت مادی ومعنوی ارگان یا سازمانی برخورداربودند، ملزم به قدردانی هستند