مقاله پژوهشی
ارزیابی کاربرد کودهای آلی، شیمیایی، زیستی و اسیدهای آمینه بر صفات کمی و کیفی بابونه آلمانی ‏‏(‏Matricaria chamomilla L.‎‏) در برداشت‌های مختلف

سیده کانی میر سیدی؛ یوسف نصیری؛ محمد رضا مرشدلو؛ معروف خلیلی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 755-767

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.264013.1504

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر کاربرد اسیدهای ‌آمینه بر عملکرد و اسانس بابونه آلمانی در سطوح مختلف کودهای شیمیایی، آلی وزیستی، آزمایشی در سال 1396 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد. تیمارهای مورد ­بررسی شامل کاربرد کودهای شیمیایی، ورمی­کمپوست، کود دامی، کود مرغی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه شاخص‌های زراعی- اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد رقم‌های جدید سیب‌زمینی در کشت ‏زمستانه

عبدالستار دارابی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 769-778

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.263247.1491

چکیده
  به منظور مطالعه شاخص­های زراعی- اقلیمی در مراحل فنولوژی و عملکرد رقم‌های جدید سیب­زمینی در کشت زمستانه، آزمایشی به‏‌‏صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل 11 تیمار در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. نتایج نشان داد در مرحله حجیم‏‌‏شدن غده­ها بیشترین درجه روز رشد و واحد هلیو ترمال (به­ترتیب97/ 1003 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مناسب‌ترین میزان مصرف آب در درخت لیموترش (‏Citrus aurantifolia‏) به روش آبیاری قطره‌ای ‏در شهرستان میناب

یعقوبعلی کرمی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 779-790

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.264234.1505

چکیده
  به‌منظور تعیین مناسب‌ترین میزان مصرف آب در درخت لیمو‌ترش (Citrus aurantifolia) پژوهشی سه ساله در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی از سال 1385 تا 1387 به‌روش آبیاری قطره‌ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان میناب اجرا شد. تیمارها شامل چهار مقدار مصرف آب: I1 (مصرف آب آبیاری به­میزان 100 درصد نیاز آبی گیاه)، I2(I1 25% + تیمار اول)، I3(I1 25% - تیمار اول) و I4(I1 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان (‏Ocimum basilicum L.‎‏) در واکنش ‏به اسید فولویک و کود کامل (‏NPK‏)‏

محمد حسین امینی فرد؛ محبوبه عسگریان؛ مهدی خیاط؛ مهدی جهانی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 791-802

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.262009.1478

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر اسید فولویک و کود کامل NPK بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و صفات بیوشیمیایی و عملکرد ریحان، آزمایشی به‏‌‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد بیشترین آنتوسیانین (71/1میلی‌گرم برگرم وزن خشک) با کاربرد کود کامل NPK با غلظت 6 در هزار و کمترین (43/1 میلی‌گرم برگرم وزن خشک) در تیمار شاهد به‏‌‏دست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان‌سنجی القای ریشه مویین در دو گونه زوفا (‏Hyssopus officinalis‏ و ‏Hyssopus ‎angustifolius‏)‏

سمیه طایفه علی اکبرخانی؛ سید کمال کاظمی تبار امیر کلایی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ ناصر مهنا

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 803-813

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.262611.1484

چکیده
  در این پژوهش، القای ریشه مویین از دو ریزنمونه برگ و ساقه دو گونه زوفای دارویی (H. officinalis) و زوفای باریک برگ (H. angustifolius) توسط چهار سویه آگروباکتری شامل A4، ATCC15834،LB9404  و 2656 و در سه محیط کشتMS  و MS2/1 وB5  آزمایشی به‏‌‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. هر دو ریزنمونه برگ و ساقه در سه محیط کشت تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر همزیستی قارچ‌ مایکوریزا آربسکولار بر برخی شاخص‌های کیفی و فیزیولوژیکی گل لیزیانتوس ‏گلدانی (‏Eustoma grandiflorum ‘Matador Blue’‎‏)‏

ایمان فرخوند؛ سعید ریزی؛ رحیم برزگر؛ مسعود فتاحی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 815-824

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.262350.1481

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی اثر همزیستی سه گونه قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices, Glomus mosseae, Glomus howei) بر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﺷﺪ و کیفیت گل لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) پاکوتاه اجرا شد. آزمایش به‏‌‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه عامل مایکوریز، غلظت و بستر کشت در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد مایکوریزا باعث افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه برخی صفات مورفولوژیک و وضعیت عناصر غذایی برگ و ریشه در برخی ‏ترکیب‌های پیوندی بادام در مقایسه با پایه‌های غیر پیوندی تحت تنش شوری ‏

طاهر سقلی؛ محمداسماعیل امیری؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی؛ علی مومن پور

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 825-838

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.260511.1462

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی، جذب و انتقال برخی عناصر غذایی بادام آزمایشی به‏‌‏صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملاً تصادفی با دو عامل ترکیب پیوندی و پایه هرکدام در 4 سطح (پایه‌های رویشی GF677،GN15 و تترا و پایه بذری بادام تلخ به‏‌‏عنوان شاهد و پیوند شاهرود-12 بر روی چهار پایه ذکرشده) و عامل شوری آب آبیاری در پنج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کادمیم و سرب بر صفات مورفوفیزیولوژیک و شاخص‌های فتوسنتزی گیاه ریحان ‏(‏Ocimum basilicum L.‎‏)‏

بهمن فتاحی؛ کاظم ارزانی؛ محمد کاظم سوری؛ محسن برزگر

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 839-849

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.239379.1303

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کادمیم و سرب بر صفات ریخت‌شناسی، فیزیولوژی و فتوسنتزی ریحان انجام شد. خاک مورد استفاده قبل از کشت، به‏‌‏مدت 2 ماه با استفاده از محلول‌های سرب (صفر، 100، 200 و 400 میلی‏‌‏گرم بر کیلوگرم خاک) و کادمیم (صفر، 5، 10 و 20 میلی‏‌‏گرم بر کیلوگرم خاک) آلوده گردید. نتایج نشان داد در تیمارهای کادمیم و سرب صفات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های‎ ‎رشد گیاهی بر‎ ‎ریزازدیادی دو پایه جنس پرونوس ‏(‏‎ CAB 6P‎و ‏JASPI‏)‏

ناصر بوذری؛ رامین شفیعی؛ بتول حسین پور؛ سیده سمانه حسینی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 851-864

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.265187.1508

چکیده
  دو پایه رویشی CAB 6P و JASPI متعلق به جنس Prunus، از لحاظ پاکوتاه بودن بسیار قابل‌توجه می‌باشند. با توجه به اهمیت بالای استفاده از پایه‌های پاکوتاه در تولید تجاری درختان میوه و تکثیر انبوه آنها از طریق کشت بافت، این تحقیق با هدف مطالعه پرآوری، ریشه­زایی و سازگاری این دو پایه و به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، شامل محیط کشت­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود برخی صفات رشدی گل ژربرا (‏Gerbera jamesonii‏) با استفاده از تغذیه معدنی در مراحل ‏مختلف رشد گیاه در شرایط تنش شوری

جعفر عباسی؛ معظم حسن پور اصیل؛ جمالعلی الفتی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 865-878

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.259620.1458

چکیده
  این تحقیق به‌منظور کاهش اثر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک گل ژربرا با استفاده از تغذیه شیمیایی در سال 1396 انجام گرفت. آزمایش به‏‌‏صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه عامل تغذیه عناصر معدنی، زمان تغذیه و استفاده از آب شور اجرا شد. نتایج نشان داد با افزایش میزان شوری، کاهش معنی­داری در خصوصیات رشدی به‌ویژه ارتفاع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تاریخ کاشت و کودهای با بنیان نانو بر صفات کمی و کیفی زعفران در منطقه گیلان

داود هاشم آبادی؛ سمانه ظهیری برسری؛ فاطمه زارع دوست؛ مریم جدید سلیماندارابی؛ حسن فیضی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 879-890

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.261490.1472

چکیده
  به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر نانو کود کامل (0 (K0)، 5  (K1) و 10 (K2) میلی­گرم در لیتر)، نانو لوله کربن (0 (L0) و 2 (L1) میلی­گرم در لیتر) و تاریخ­های مختلف کاشت (25 مرداد (T1)، 5 شهریور (T2) و 15 شهریور (T3)) آزمایشی  به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد تأخیر در تاریخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه‎ ‎خصوصیات‎ ‎کمی‎ ‎وکیفی‎ ‎ژنوتیپ‎ ‎امیدبخش‎ ‎مشهد-86‏‎ ‎با‎ ‎برخی‎ ‎رقم‌های‎ ‎زودرس‎ ‎گیلاس

ابراهیم گنجی مقدم؛ آرزو جلالی؛ ابوالفضل ایروانی؛ سیما بینا

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 879-887

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.267688.1522

چکیده
  به‌منظور مطالعه خصوصیات کمی وکیفی رقم‌ها و ژنوتیپ های زودرس گیلاس (عدلی، دلامارکا، پیش­رس، سیاه قزوین، ژنوتیپ مشهد-84 و ژنوتیپ مشهد-86) آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. نتایج نشان داد شروع گلدهی ژنوتیپ امیدبخش مشهد-86 در مقایسه با سایر رقم‌های که یک هفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کودهای نیتروژن و بور بر عملکرد و غلظت عناصر معدنی میوه کارلا (‏Momordica charantia ‎L.‎‏)‏

علی حسن زاده؛ مصطفی حیدری؛ حسن خوش قلب؛ حسن قربانی قوژدی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 901-909

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.261187.1486

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر عناصر غذایی نیتروژن و بور بر برخی ویژگی­های کمی و کیفی گیاه کارلا (Momordica charantia L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود اجرا شد. تیمارها شامل عامل اول کود نیتروژن در سه سطح (75، 150 و 225 کیلوگرم کود نیتروژن درهکتار از منبع اوره) و عامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تیمار اسید سالیسیلیک بر تحمل یخ زدگی زمستانه در انگور رقم شاهانی ‏

علی عبادی؛ اسماء عباسی کاشانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید شکرپور

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 911-933

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.270202.1544

چکیده
  به‌منظور ارزیابی اثر اسیدسالیسیلیک ‌در افزایش تحمل یخ‌زدگی در انگور رقم‌ شاهانی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل‌در قالب طرح ‌بلوک‌های کامل‌تصادفی با سه‌تکرار انجام شد. عامل‌اول اسیدسالیسیلیک در سه ‌سطح (صفر، 5/0و ۱ میلی‌مولار)، عامل‌دوم زمان محلول‌پاشی در چهار سطح (مرحله رنگ‌گیری‌حبه‌ها، زمان ‌برداشت، یک‌ماه پس ‌از برداشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی باززایی گیاهان حاصل از جنین‌زایی سوماتیکی در شش رقم انگور ‏‎(Vitis vinifera L.)‎

راضیه رستمی؛ احمد ارشادی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 935-945

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.263376.1495

چکیده
  هدف از این پژوهش افزایش راندمان باززایی در برخی رقم‌های انگور تجاری بود. به این منظور از کالوس جنین‌زای حاصل از بساک نابالغ شش رقم انگور شامل بیدانه سفید، بیدانه قرمز، فخری، عسکری، یاقوتی و تامسون سیدلس استفاده شد. کالوس جنین‌زا در محیط کشت MS بدون هورمون کشت شد و بالاترین تعداد جنین سوماتیکی در رقم بیدانه سفید مشاهده شد. سپس جنین‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی نیتروژن بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انگور سفید بی‌دانه

عزیز مجیدی؛ حامد دولتی بانه

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 947-957

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.263604.1498

چکیده
  به‌منظور بررسی امکان جایگزینی اوره با کودهای زیستی و آلی، پژوهشی بر درختچه­های 14 ساله انگور سفید بی­دانه در یک خاک آهکی جرا گردید. نتایج نشان داد اثر تیمارها بر عملکرد خوشه، شاخص کلروفیل، مواد جامد محلول و اسیدیته کل میوه و غلظت عناصر نیتروژن، آهن، منگنز و روی برگ معنی­دار بود. بیشترین عملکرد میوه در تیمارهای مایه تلقیح مایع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذور نارس ارکیده در دو محیط‌ کشت آزمایشگاهی

حسین پیری؛ منصور فاضلی رستم پور؛ علی بازند

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 959-965

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.224061.1156

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر تنظیم­کننده­های رشد مختلف گیاهی بر جوانه­زنی بذور نارس ارکیده رقم Dendrobium nobile Lindl در دو محیط­ کشتMSوM  آزمایشی به‏‌‏صورت تجزیه مرکب در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان طی سال‌های 1394-1395 انجام شد. بیست و دو تیمار تنظیم‌کننده رشد گیاهی شامل شاهد (عدم استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی دانهال‌های درخت به (‏Cydonia oblonga Mill.‎‏) شمال‌غرب ایران و گزینش مقدماتی ‏ژنوتیپ‌های امیدبخش

خسرو نعیمی؛ حمید عبداللهی؛ سیر مهدی میری

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 967-981

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.250070.1382

چکیده
  ژنوتیپ­های بذری به در بسیاری از مناطق ایران پراکنده­اند و امکان گزینش انواع برتر در آنها جهت استفاده در برنامه­های اصلاحی وجود دارد.تحقیق اخیر با هدف ارزیابی برخی ژنوتیپ­های به شمال­غرب و گزینش ژنوتیپ(های) برتر انجام شد. لذا به این منظور 13 ژنوتیپ جمع‌آوری‌شده از استان­های اردبیل و غرب گیلان، براساس 55 صفت دستور‌العمل ملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مولکولی کارایی گرمادرمانی و کشت مریستم برای حذف شماری از بیماری‌های ویروسی در ‏رقم‌های مهم تجاری گلابی (‏Pyrus communis L.‎‏) ‏

نوشین کاظمی؛ فریبرز زارع نهندی؛ علی اکبر حبشی؛ محمدرضا دادپور

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 983-992

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.267056.1516

چکیده
  این پژوهش با هدف تولید نهال عاری از سه ویروس ACLSV (Apple chlorotic leafspot virus)، ASGV (Apple stem grooving virus) و ASPV (Apple stem pitting virus) در هفت رقم گلابی شامل ابته فتل، بیروتی، درگزی، کوشیا، لوئیزبون، ملینا و اسپادونا انجام شد. آزمایش­ها با ارزیابی اثربخشی دوره‌های گرمادرمانی شامل صفر، 7، 14 و 21 روز در دمای 38 درجه سانتی‌گراد و کشت مریستم انتهایی با اندازه کمتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر ترکیبات گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی از پاسخ‌های ‏مورفوفیزیولوژیکی و ویژگی آنتی اکسیدانی گیاه پروانش ‏Catharanthus roseus L. (G.DON).‎‏ ‏

الهه بیانلو؛ میترا اعلایی؛ محسن ثانی خانی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 993-1008

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.251946.1397

چکیده
  گیاه پروانش (Catharantus roseus L.) از تیره Apocynaceae جزو گیاهان بسیار ارزشمند زینتی- دارویی می­باشد. به­منظور مطالعه اثر گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگی­های گیاه پروانش، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل گاما آمینوبوتریک اسید ...  بیشتر