دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-242 

مقاله کامل

1. بررسی چندشکلی نشانگرهای مولکولی SSR و ISSR در نژادگان‌های مختلف لیموترش بدون علائم بیماری جاروک

صفحه 1-11

سمانه راهب؛ محمود قاسم نژاد؛ بهروز گلعین؛ مرتضی گل محمدی؛ عاطفه صبوری


4. بررسی مفهومی و کاربردی باغ‎سازی ایرانی به سبک دوره پیش از اسلام

صفحه 35-46

الهام فرجی دیزجی؛ محسن کافی؛ احمد خلیقی؛ سپیده کلاته جاری


11. مطالعه تنوع ژنتیکی برخی لاین‌های فلفل (Capsicum annuum L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چند متغیره

صفحه 129-140

ساسان کشاورز؛ سید علی پیغمبری؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدرضا بی همتا؛ محمدرضا حسندخت


13. ارزیابی صفات کیفی پوست و گوشت برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های هلو

صفحه 151-162

رحیم عبدالهی؛ جعفر حاجی لو؛ مهرشاد زین العابدینی؛ ناصر مهنا؛ محمدرضا غفاری


17. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR

صفحه 197-207

میترا رازی؛ محمداسماعیل امیری؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ پدرو مارتینز گومز