دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تابستان 1398 

مقاله کامل

1. ارزیابی دورگ‌های اصلاحی و زودرس انگور از نظر عملکرد و کیفیت محصول

صفحه 243-253

امید گودرزی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا رحیمی


3. اثر تغذیه برگی آهن و روی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه سیب ’دلبار استیوال‘

صفحه 265-274

محمدعلی عسگری سرچشمه؛ مریم کرباسی؛ مصباح بابالار؛ علی رضا طلایی؛ سمیه آقاجانی


5. دورگ‌گیری بین‌گونه‏ ای سوسن چلچراغ و ارقام تجاری لیلیوم با روش گرده‎افشانی خامه قطع‌شده و کشت قطعات تخمدان

صفحه 287-294

حجت اله عباسی؛ روح‌انگیز نادری؛ محسن کافی؛ پژمان آزادی؛ محمد نقی پاداشت دهکایی


13. مقایسه روش‌های ارزیابی مقاومت به کلروز آهن در ترکیب‌های پیوندی سیب

صفحه 393-407

محسن پیرمرادیان؛ لطفعلی ناصری؛ حمید عبدالهی؛ علی اصغر شهابی


15. بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک دانهال‌های برگزیده مرکبات و شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل

صفحه 421-433

مرضیه اتحادپور؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ بهروز گلعین؛ محمدرضا نقوی


17. باززایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata) از طریق کالوس‌های حاصل از دمبرگ

صفحه 449-456

سیده نسترن حسینی درویشانی؛ اسماعیل چمنی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ بهروز اسماعیل پور