مقاله پژوهشی
بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه و روغن چهار رقم زیتون در شرایط آب و هوایی طارم

مهدی شجاعی؛ منصور غلامی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 285-294

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.282202.1649

چکیده
  توجه به ویژگی­های کمی و کیفی میوه به دلیل تاثیر بر عملکرد و کیفیت روغن اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف مقایسه­ی سه رقم پیکوال، کراتینا، زرد و ژنوتیپ 18T از نظر شاخص­های فیزیولوژیکی، کمی و کیفی میوه و روغن برنامه­ریزی و اجرا شد. نتایج نشان داد رقم پیکوال بزرگترین میوه و هسته را داشت و دارای میوه­های بزرگتر و سنگین تر بود. رقم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تیمار پس از برداشت فنیل‌آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال‌اخته طی انبارمانی ‌سرد

سهیلا احمدخانی؛ علی سلیمانی؛ فرهنگ رضوی؛ عزیزاله خیری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 295-308

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.325698.1943

چکیده
  میوه زغال­اخته منبع مهمی از ویتامین­ها و ترکیبات آنتی­اکسیدانی بوده و حفظ ارزش غذایی، کیفیت ظاهری و سفتی بافت میوه در شرایط پس از برداشت از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش اثر تیمار پس­از برداشت فنیل­آلانین (صفر، 2، 4، 6 میلی­مولار) و زمان انبارمانی (7، 14 و 21 روز) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال­اخته طی مدت انبارمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش وضعیت تغذیه‌‌ای برگ بر شاخص‌‌های فتوسنتزی درخت زیتون

سمیرا واحدی؛ سینا بشارت؛ ناصر دواتگر؛ مهدی طاهری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.300543.1787

چکیده
  توسعه کشت زیتون مستلزم مطالعات دقیق برای دستیابی به بیشترین عملکرد کمی و کیفی محصول با اعمال راهکارهای مدیریتی از جمله تغذیه است. در این پژوهش روابط متقابل بین متغیر‌‌های تبادلات گازی با عناصر غذایی موجود در برگ درختان زیتون، رقم آربیکن با سیستم کشت فوق متراکم (SHD)، با توجه به میزان هدایت الکتریکی (EC) و کربنات کلسیم  معادل (TNV) خاک‌‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برهمکنش شوری و سولفات آمونیوم بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاهان پرتقال والنسیا پیوندشده ‏روی لیمو

مجید رجایی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 321-331

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.298664.1796

چکیده
  تحت تنش شوری جذب عناصر غذایی از جمله نیتروژن، کاهش می‏یابد.  به منظور مطالعه اثر نیتروژن بر رشد و غلظت عناصر غذایی در پرتقال والنسیای پیوند شده روی پایه لیمو، آزمایشی به صورت فاکتوریل انجام شد. عامل اول شوری آب آبیاری در چهار سطح (86/0، 2، 4 و 6 دسی زیمنس بر متر) و عامل دوم نیتروژن در پنج سطح (50، 80، 120، 160 و 200 میلی‏گرم نیتروژن در کیلوگرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تغذیه برگی نارنگی ‏‎’‎پیج‎‘‎‏ بر ترکیدگی قبل از برداشت میوه، فعالیت پلی‌گالاکتوروناز و صفات ‏عملکردی

بابک عدولی؛ بیژن مرادی؛ مرتضی گل محمدی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 333-340

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.314431.1878

چکیده
  ترکیدگی قبل از برداشت میوه مرکبات، عارضه‌ای فیزیولوژیک است که هر ساله در رقم های حساس مانند نارنگی’پیج‘ باعث کاهش محصول قابل عرضه به بازار و افزایش آلودگی‌های قارچی میوه در باغ و انبار می‌شود. با توجه به نقشی که سه عنصر پتاسیم، کلسیم و بُر می‌توانند در استحکام پوست میوه مرکبات داشته باشند، تحقیقی به منظور تعیین اثرات یک بار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان تحمل به یخ‌زدگی پنیرباد (‏Withania coagulans Dun‏) تحت شرایط کنترل‌شده

طیبه زنده دل؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ مریم تاتاری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 341-350

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.274510.1592

چکیده
  به‌منظور بررسی میزان تحمل به یخ‌زدگی گیاه پنیرباد آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و نه تیمار دمایی (صفر، 3-، 6-، 9-، 12-، 15-، 18- و 21- درجه سانتی‌گراد و تیمار شاهد ۲5 درجه سانتی‌گراد) انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل درصد نشت یونی، پایداری غشای سلولی، محتوای پرولین برگ، کلروفیل فلورسانس، درجه سبزینگی، دمای 50 درصد کشندگی بر اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تهیه سازه برای ایجاد مقاومت همزمان به سه ویروس ‏PLRV، ‏PVX‏ و ‏CMV‏ در سیب زمینی از طریق ‏RNA Silencing

مونا بردبار؛ رضا درویش زاده؛ مقصود پژوهنده

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 351-369

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.298680.1775

چکیده
  سیب‌زمینی در جهان از نظر تولید پس از گندم، برنج و ذرت در جایگاه چهارم اهمیت قرار دارد. به دلیل تکثیر رویشی، ویروس‌ها از عوامل بیماریزای مهم در سیب­زمینی محسوب می­شوند. در گیاهان، خاموشی RNA یک ساز و کار دفاعی علیه ویروس‌هاست. تحقیقات زیادی برای ایجاد مقاومت به ویروس‌ها با خاموش کردن ژن­های خاص آنها صورت گرفته است، اما در نهایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان)‏

محمد عثمان امرا؛ محمود رمرودی؛ علیرضا راشکی؛ محمد گلوی؛ میترا جباری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 371-379

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.324559.1935

چکیده
  گرد و غبار از ویژگی‌های اجتناب­ناپذیر اقلیمی ایران محسوب می‌شود. امروزه یکی از معضلات کشاورزان مناطق خرماخیز تأثیر گرد و غبار بر درختان خرما است. این پژوهش، جهت بررسی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی در سه منطقه سراوان، جالق و روتک از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان در سال­های 1395 و 1396 انجام گرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و شاخص‌های عملکردی در گیاه شاهدانه (‏Cannabis sativa L.‎‏) ‏به‌وسیله آزمون پایداری

مهناز عبدالهی؛ فاطمه سفیدکن؛ محسن کلاگری؛ امیر موسوی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 381-390

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.293014.1738

چکیده
  در این تحقیق به منظور مقایسه مشخصات ریخت­شناسی، عملکرد تولید الیاف ساقه، روغن و اسانس شاهدانه، بذر دو اکوتیپ بومی و یک رقم خارجی (Fedora17) به همراه نتاج آن (Fedora17-2) در سه ایستگاه تحقیقاتی البرز، چالکی و صفرابسته کشت شدند و خصوصیات ریخت­شناسی و فیتوشیمیایی آنها مطالعه شد. بیشترین ارتفاع و بالاترین درصد ماده خشک ساقه مربوط به رقم فدورا17 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی غلظت عناصر مغذی و شاخص‌های فتوسنتزی برگ سیب تحت مدیریت خاک و کوددهی ‏مختلف

روح اله علی؛ سیامک کلانتری؛ سید محمود سمر؛ حسین صفّاری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 391-404

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.330671.1969

چکیده
  تغذیۀ مؤثر درختان میوه با کم‌ترین نهاده می‌تواند کمک قابل‌توجهی در مصرف بهینۀ کودهای شیمیایی و کاهش هزینه‌ها داشته باشد. از طرف دیگر، نوع مدیریت خاک نیز نقش غیرقابل انکاری در قابلیت دسترسی ریشه‌های گیاهان به مواد مغذی ایفا می‌کند. بنابراین، یک پژوهش سه ساله (1396، 1397 و 1398) برای ارزیابی اثر نوع مدیریت خاک (خاک‌ورزی مرسوم و بدون‌خاک‌ورزی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر‎پذیری سرخارگل (‏Echinacea purpurea L. Moench‏) از الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و ‏متیل‎جاسمونات با پایش صفات مورفوفیزیولوژیک

محمود محبی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ عزیزاله خیری؛ جلال صبا

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 405-422

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.308396.1835

چکیده
  پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه زنجان در طی سال‎های زراعی ۱۳۹۷-1396 و ۱۳۹۸-1397 اجرا شد. تیمارهای اسیدسالیسیلیک در چهار سطح (صفر (شاهد)، 50، 100 و 150 میلی‎مول در لیتر) و متیل‎جاسمونات در چهار سطح (صفر‎ (شاهد)، 50، 100 و 200 میکرومول در لیتر) در سال‎های اول و دوم در دو مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر باکتری‌های محرک رشد در مقاومت به تنش شوری گیاه کلم زینتی رقم کاموم ‏(‏Brassica oleraceae L.‎‏)‏

میترا اعلایی؛ فهیمه صالحی؛ مرتضی بهرامی؛ محسن ثانی خانی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 423-438

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.322320.1919

چکیده
  به منظور مطالعه تأثیر باکتری‌ها بر خصوصیات مورفولوژی و بیوشیمی کلم زینتی تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل شوری در سه سطح (4 و 8 دسی زیمنس بر متر و شاهد (عدم شوری) و باکتری‌های محرک رشد در سه سطح (عدم تلقیح، Pseudomonas putida و Bacillus subtilis) بودند. صفات رویشی گیاه شامل ارتفاع بوته، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر محلول‌پاشی برگی اسید گلوتامیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون ‏در شرایط هیدروپونیک

صلاح الدین مصلحتی فرد؛ حمید حسن پور

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 439-452

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.309973.1853

چکیده
  امروزه به‌دلیل اهمیت تولید محصولات ارگانیک و افزایش تقاضا، استفاده از ترکیبات سالم و ارگانیک نظیر آمینو اسیدها (اسید گلوتامیک) جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول، می‌تواند مؤثر می­باشد. در این پژوهش تأثیر اسید گلوتامیک با سه سطح (صفر، 200 و 300 میلی­گرم بر لیتر) به صورت محلول­پاشی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون در شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کنترل ژنتیکی عادت رشد در نتاج حاصل از تلاقی کدو خورشتی و کدو پوست تخم کاغذی با ‏استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها

سیما داودی؛ جمالعلی الفتی؛ بابک ربیعی؛ عاطفه صبوری؛ غفار کیانی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 453-464

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.314346.1875

چکیده
   انتخاب روش به نژادی مناسب به نوع و مقدار نسبی اجزای ژنتیکی بستگی دارد. در این مطالعه شش نسل P1، P2، F1، F2،BC1  و BC2 از تلاقی دو لاین کدو پوست تخم کاغذی و کدو خورشتی (S10×P25) تهیه و از نظر صفت طول ساقه ارزیابی شدند. هم­زمان صفات مربوط به عملکرد و اجزای آن (تعداد میوه در هکتار، تعداد بذر در میوه، وزن میوه و وزن صددانه) نیز ارزیابی شد. آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تنوع ژنتیکی فندق با استفاده از نشانگر ‏ISSR‏ و رتروترانسپوزون در منطقه املش

مریم یوسفی؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب ا... سمیع زاده

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 465-477

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.320719.1909

چکیده
  در این تحقیق تنوع ژنتیکی 63 ژنوتیپ فندق با استفاده از 10 آغازگر ISSR، دو نشانگر رتروترانسپوزون و هفت آغازگر ترکیبی ISSR و رتروترانسپوزون مورد ارزیابی قرار گرفتند که از هفت آغازگر ترکیبی فقط سه آغازگر باندهای واضح و مشخصی را نشان دادند و سایر آغازگرها باندی تشکیل نشد. پانزده آغازگر مورد استفاده در این مطالعه، توانستند در مجموع 116 باند چند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر موقعیت میوه در تاج درخت و محلول‌پاشی پتاسیم و کلسیم بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال ‏تامسون‏ناول

طاهره رئیسی؛ جواد فتاحی مقدم

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 479-491

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.322730.1927

چکیده
  به منظور مطالعه اثر محلول‌پاشی پتاسیم و کلسیم و نیز موقعیت میوه در تاج درخت بر ویژگی­های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis L. Osbeck) آزمایشی دو ساله به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی با دو فاکتور شامل نوع کود محلول‌پاشی شده در چهار سطح (1- نیترات پتاسیم، 2- نیترات کلسیم، 3- ترکیبی با نیترات پتاسیم و نیترات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روند تغییرات کربوهیدرات‌ها و تأثیر نفتالین استیک اسید برعملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشوی ‏میاگاوا (‏Citrus unshiu cv. Miyagawa‏)‏

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 493-507

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.307872.1832

چکیده
  به منظور بررسی وضعیت کربوهیدرات­ها و تأثیرکاربرد نفتالین استیک اسید بر عملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشو میاگاوا، دو آزمایش مجزا در یک باغ بارده نارنگی انشو میاگاوا  انجام شد. در آزمایش اول، روند تغییرات غلظت کربوهیدرات­ها (قندهای محلول و نشاسته) در  برگ و ریشه­ درختان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش دوم در قالب طرح بلوک‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر تنک شیمیایی و فیزیکی بر برخی خصوصیت‌های خوشه انگور یاقوتی

منصور فاضلی رستم پور

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 509-520

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.326722.1949

چکیده
  انگور یاقوتی مهم‌ترین محصول باغی منطقه سیستان است  که تراکم خوشه، بازارپسندی آن را تحت تاثیر قرار داده است. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر تنک شیمیایی و فیزیکی بر فشردگی خوشه انگور یاقوتی و بررسی بازده اقتصادی آن‌ها انجام شد. این آزمایش به‌صورت سه پروژه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. آزمایش اول شامل چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر جذب یونی و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گلوکسینا ‏‏(‏Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.‎‏)‏

محمد موذنی؛ سعید ریزی؛ مسعود قاسمی قهساره

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 521-530

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.308053.1831

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثر همزیستی مایکوریزایی بر جذب عناصر و شاخص­های مورفولوژی و فیزیولوژی گلوکسینیا انجام شد. بستر گیاهان حاوی صفر (شاهد)، 8 و 16 درصد حجمی از Glomus hoei و Glomus intraradices (GH8، GI8، GH16، GI16) بودند. در پایان آزمایش، سطح برگ، تعداد برگ، قطر گل، تعداد گل، وزن تر و خشک اندام هوایی، غده و ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در برخی رقم‌های سیب‌زمینی ‏‏(‏Solanum tuberosum L.‎‏) حاصل از تلاقی دای الل‏

قاسم رحیمی؛ محمد رضا حسندخت؛ داود حسن پناه؛ امیر موسوی

دوره 53، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 531-542

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.310047.1851

چکیده
  این پژوهش به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی و دستیابی به هیبریدهای مناسب از نظر صفات زراعی، بازارپسندی و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق سیب­زمینی­خیز کشور و متحمل به کم­آبیاری، به مدت دو سال (1395 و 1396) در منطقه اردبیل انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. کرت اصلی کم آبیاریدر سه سطح ...  بیشتر