نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان-دکتری تخصصی

3 عضو هیأت علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 دانشگاه گیلان

5 دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

انتخاب روش به نژادی مناسب به نوع و مقدار نسبی اجزای ژنتیکی بستگی دارد. در این مطالعه شش نسل P1، P2، F1، F2،BC1 و BC2 از تلاقی دو لاین کدو پوست تخم کاغذی و کدو خورشتی (S10×P25) تهیه و از نظر صفت طول ساقه ارزیابی شدند. هم‌زمان صفات مربوط به عملکرد و اجزای آن (تعداد میوه در هکتار، تعداد بذر در میوه، وزن میوه و وزن صددانه) نیز ارزیابی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین نسل‌ها از نظر طول ساقه وجود داشت. آزمون‌های مقیاس و مقیاس مشترک حاکی از وجود اپیستازی برای این صفت بود. واریانس افزایشی در رابطه با اکثر صفات از اهمیت بیشتری برخوردار بود، به این معنی که احتمالا گزینش می‌تواند روش مناسبی برای بهبود این صفات باشد. در هیبرید F1 از نظر همه صفات هتروزیس بالا مشاهده شد. وراثت‌پذیری خصوصی برای همه صفات بالا به‌دست آمد که نشان از اهمیت انتخاب در بهبود صفات بود. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از آنالیز میانگین نسل ها و برآورد آثار ژنتیکی صفات به ویژه صفت مربوط به عادت رشدی و رسیدن به طول ساقه کوتاه‌تر می‌توان روش انتخاب را به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the genes actions on growth habits of pumpkin in crossing of Zucchini and Hull-less seeded pumpkin using generation mean analysis

نویسندگان [English]

  • Sima Davoodi 1
  • Jamal-Ali Olfati 2
  • Babak Rabiei 3
  • Atefeh Sabouri 4
  • Ghaffar Kiani 5

1 department of Horticultural sciences, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan

3 Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan

4 University of Guilan

5 Associate Professor, Department of Plant Breeding, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources. P.O. Box: 578

چکیده [English]

Selecting an appropriate breeding method depends on the type and relative proportion of genetic components. In this study, six generations P1, P2, F1, F2, BC1 and BC2 from a cross between two Cucurbita varieties, S10×P25, were constructed and evaluated for main stem length. Yield and its components (number of fruit per hectare, number of seeds per fruit, fruit weight and 100- seed weight) were also evaluated. The experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications in 2019. The results showed significant differences among generations for main stem length. Scaling and Chi-square (χ2) tests suggests the presence of digenic epistasis for this trait. According to the results, additive variance was more important for most of the traits, meaning that selection is a good way to improve these traits. High heterosis was observed in the F1 hybrid for all of the traits. High narrow-sense heritability estimates were shown for all of the traits. Therefore, according to the results of estimating the genetic effects of traits, especially traits related to growth habit and reaching a shorter stem length, the selection method can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Additive effect
  • Dominant effect
  • Epistasis
  • Generation mean analysis
  • Selection