دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 601-843 
5. بررسی قابلیت کشت گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp.) در فضای‌سبز

صفحه 647-655

حسن ملکی لجایر؛ یوسف حمید اغلی؛ هدایت زکی راده؛ محمدحسن بیگلوئی؛ اسماعیل چمنی


9. مقایسه برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شش ترکیب پیوندی زیتون، تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 693-702

احمد داداش پور؛ اختر شکافنده؛ علیرضا شهسوار؛ سعید عشقی؛ رضا اولادی


13. اثر تغییر روش‌ آبیاری جویچه‌ای به قطره‌ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera L.)

صفحه 743-753

سجاد قاصدی یولقونلو؛ حمید زارع ابیانه؛ محمد علی نجاتیان؛ معصومه ملکی؛ روح اله کریمی


20. عملکرد، میزان عناصر و گالیک اسید در میوه سماق تحت تیمارهای مختلف کودی

صفحه 827-838

بهلول عباس زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ فاطمه ذاکریان؛ زهره امامی بیستگانی


مقاله کوتاه

21. اثر پیش‌تیمار بذر گاوزبان بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی نشا در شرایط تنش شوری

صفحه 839-843

عبدالکریم سرشتی؛ پژمان مرادی؛ ابراهیم هادوی