مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی از شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ ‏کاشان ‏

محمد امیدی؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ محسن کافی؛ ذبیح اله زمانی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.251968.1398

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (0، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) بر برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل محمدی در کشت گلدانی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار، سه گلدان به‌عنوان یک واحد آزمایشی (در مجموع 48 گلدان) در فضای آزاد به‌مدت دو سال طی سال­های 1394-1396انجام شد و نتایج پایان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه عناصر غذایی و ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی- خوراکی بن‌سرخ در رویشگاه و مزرعه ‏

پروین رامک؛ وحید کریمیان؛ رضا سیاه منصور

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 19-31

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.270402.1545

چکیده
  بن‌سرخ (Allium jesdianum) از گیاهان دارویی-خوراکی مهم و در معرض خطر است که در ارتفاعات رشته کوه­های زاگرس، ایران می‌روید. در این مطالعه پیازهای سه اکوتیپ از گیاه دارویی بن‌سرخ؛ شامل اکوتیپ‌های کاکارضا در شهرستان خرم‌آباد، ذلقی در شهرستان الیگودرز و مله در شهرستان پلدختر، که در شرایط جغرافیایی و اقلیمی­ متفاوت در استان لرستان رویش می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پاسخ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی خیار گلخانه‌ای به کاربرد انواع خاکپوش‌ تحت تنش کم آبی

پژمان مشین چی؛ محمد رضا حسندخت؛ حسین دهقانی سانیچ

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.289405.1722

چکیده
  به‌منظور ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی خیار گلخانه­ای تحت تأثیر سطوح مختلف تنش کم آبی و انواع خاکپوش، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. سطوح مختلف آبیاری در سه سطح 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی به‌عنوان کرت اصلی و سطوح خاکپوش در چهار سطح بدون خاکپوش، خاکپوش پلاستیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تغییر غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر محیط کشت درون‌شیشه‌ای بر خصوصیات رشدی و پتانسیل ‏فتوسنتزیِ ارکیده خربقی معمولی‎ ‎‏(‏Epipactis veratrifolia‏)‏

زهره سلطانی؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ ساسان علی نیایی فرد؛ سعیده رستمی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.250705.1386

چکیده
  ارکیده خربقی معمولی از ارکیده­های خاک­رست و بومی مناطق معتدل ایران است و پتانسیل بالقوه­ای جهت اصلاح برای مصارف زینتی دارد. هرچند تکثیر درون‌شیشه­ای این گیاه قبلاً بررسی شده است، اما مطالعه عوامل مؤثر بر رشد و فتوسنتز این گونه در شرایط کنترل‌شده درون‌شیشه­ای ضروری می­باشد. در تحقیق حاضر گیاهچه­های سه برگچه­ای در ظروف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شاخص‌های عملکردی و کیفی نارنگی ‌انشو میاگاوا روی شش پایه‌ در شرق مازندران

نگین اخلاقی امیری

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 55-66

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.270888.1551

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر شش پایه سوینگل‌سیتروملو، ترویرسیترنج، کاریزوسیترنج، سیترنج C-35، اسموت‌فلت‌سویل و گوتو بر صفات زایشی نارنگی انشوی میاگاوا طی پنج سال (1396-1392) بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 96 اصله درخت انجام شد. نتایج نشان داد که درختان روی پایه سوینگل‌سیتروملو، در شروع فاز باردهی (1392 و 1393)، با اختلاف معنی‌دار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده بر عملکرد و کیفیت روغن زیتون (‏Olea europea L.‎‏)‏‎ ‎رقم ʼزردʻ ‏

رویا نظامیوند چگینی؛ محمود قاسم نژاد؛ محمد حسن بیگلوئی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 67-77

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.217386.1094

چکیده
  در­این پژوهش، اثر کم­آبیاری تنظیم­شده از زمان تشکیل میوه تا رسیدن میوه زیتون بررسی شد. تیمارها شامل تیمار شاهد (تأمین100% تبخیر ­و­ تعرق گیاه)، کم­آبیاری تنظیم­شده­ی نوع یک (تأمین 100% نیاز آبی از مرحله تشکیل میوه ­نهایی تا آغاز رسیدن و 50% نیاز آبی پس از ­آن تا برداشت)، نوع دو (تأمین100% نیاز آبی از مرحله تشکیل میوه ­نهایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس ‏(‏Narsicuss tazetta L.‎‏)‏

علی ناصری مقدم؛ حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 79-90

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.264753.1507

چکیده
  خشکی و شوری در بسیاری از مناطق جهان از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد و نمو گیاهان به شمار می­روند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر متقابل تنش‌های خشکی و شوری بر برخی از فاکتورهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.) بود. این آزمایش گلدانی، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خواص آنتی‏‌‏اکسیدانی برخی از ژنوتیپ‏‌های زرشک بومی ایران

سمیه طالبی؛ مهدی علیزاده؛ سیده ساناز رمضانپور؛ عظیم قاسم نژاد

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 91-107

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.266392.1514

چکیده
   در این پژوهش توانمندی آنتی‏‌‏اکسیدانی 15 ژنوتیپ‏ مختلف زرشک به روش­های چهارگانه DPPH، قدرت کاهندگی آهن، بتاکاروتن لینولئیک اسید و فعالیت آنتی‏‌‏اکسیدانی براساس روش TFPL در سال 1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. 14 ژنوتیپ دانه‏دار وحشی و یک ژنوتیپ بی‏دانه زراعی زرشک از استان‏های شمال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات تیمار قارچ میکوریزا بر رشد و جذب برخی از عناصر غذایی انگور دیم رقم رشه تحت شرایط ‏تنش کم آبیاری

حامد دولتی بانه؛ فرخ غنی شایسته؛ امیر نورجو

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.267525.1520

چکیده
  به‏‌‏منظور تعیین اثر تلقیح ریشه انگور رقم رشه با سه گونه قارچ مایکوریزا (Glomus versiforme،Glomus etunicatum و Glomus intraradices) بر رشد رویشی شاخه، مقدار عناصر پر مصرف برگ، مقدار کلروفیل، دمای برگ، محتوای نسبی آب برگ، قندهای محلول و علایم خشکیدگی تحت تنش کم آبیاری (35، 55 و 75 درصد نیاز آبی)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی رشد، کارآیی مصرف آب، نیتروژن، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز خربزه "خاتونی" ‏پیوندی در کشت بدون خاک

مصباح بابالار؛ رقیه جوانپور؛ عبدالکریم کاشی؛ مجتبی دلشاد

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.210888.1039

چکیده
  صفات رویشی، محتوی کلروفیل، کارآیی مصرف آب، محتوای نیتروژن، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز برگ‏‌‏ها و نوک ریشه، خربزه ’خاتونی‘ روی کدوهای Ace و Shintozwa در گلخانه­ بررسی شد. تیمارهای آزمایش شامل پیوند خربزه روی کدو، خربزه روی خربزه، کدو روی خربزه، کدو روی کدو، خربزه غیرپیوندی و کدوی غیرپیوندی بودند. نتایج نشان داد خربزه‏‌‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ویژگی‌های بیوشیمیایی و حسی برخی ژنوتیپ‌های امیدبخش زیتون کنسروی

یوسف رضائی کلج؛ علی اصغر زینانلو؛ سید مهیار طاوسی؛ معصومه عمادپور

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 139-151

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.254821.1428

چکیده
  در این پروژه قابلیت فرآوری و کیفیت زیتون کنسروی سبز در دوره عمر قفسه­ای با استفاده از 6 رقم و 5 ژنوتیپ انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه­ها پس از برداشت و شست‌وشو، به‌وسیله محلول سودسوزآور (2 درصد) تلخی زدایی شدند. سپس میوه‌ها به منظور انجام تخمیر و انبارمانی در محلول آب و نمک قرارداده شدند. در طول دوره تخمیر و انبارمانی، اندازه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی ازدیاد درون‌شیشه‌ای گل صد تومانی (‏Paeonia mascula Mill (L.)‎‏) ‏

ادریس مهدوی فکیجور؛ هدایت زکی زاده؛ ولی اله مظفریان؛ حسن رضادوست

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 153-164

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.252548.1401

چکیده
  این پژوهش در دو مرحله جهت بهینه­سازی تکثیر درون‌شیشه‌ای گل صدتومانی بومی ایران انجام شد. در مرحله اول اثر غلظت‌های مختلف بنزیل آمینوپیورین (BAP) (صفر، 5/0،  و 2 میلی‌گرم در لیتر)، نفتالن استیک اسید (NAA) (صفر، 1/0، 2/0 و 3/0 میلی‌گرم در لیتر) و جیبرلیک اسید (GA3) (صفر و 5/0 میلی­گرم در لیتر) روی جوانه­های انتهایی گل صد تومانی گونه mascula به‌منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گزینش به‌کمک نشانگر ‏SNP‏ به‌منظور به‌نژادی صفت شیرینی میوه در طالبی

فاطمه رمضانی؛ حسین رامشینی؛ محمود لطفی؛ محمد مهدی مرتضویان؛ صفدر پورممبینی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 165-176

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.268815.1534

چکیده
  این تحقیق باهدف به­نژادی صفت شیرینی میوه در طالبی رقم ساوه انجام شد. برای این منظور تلاقی بین رقم ساوه با رقم گالیا انجام شد و نسل F2 تشکیل شد. برای اندازه­گیری شیرینی میوه طالبی در نسل والدین و نسل F2 از دستگاه رفراکتومتر استفاده شد. در نسل F2 42 گیاه از 2100 گیاه انتخاب و ارزیابی شد. همچنین سه نشانگر SNP مرتبط با شیرینی میوه در جمعیت F2با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرکاربرد بیوچار و تغذ‌یه آلی و شیمیایی بر عملکرد، برخی ویژگی‌های مورفو- فیزیولوژیکی و ‏تغذیه‌ای گوجه‌فرنگی رقم ازمیر ‏‎(Solanum lycopersicum Mill cv. Izmir)‎

سید مهدی نبئی؛ محمد رضا حسندخت؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا اردکانی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 177-188

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.286003.1686

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی اثر بیوچار در ترکیب با کود تازه مرغی و سطوح مختلف چای کمپوست کود مرغی بر واکنش­های تغذیه­ای و صفات رشدی گوجه­فرنگی گلخانه­ای صورت گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل بیوچار در دو سطح (صفر و 10 تن در هکتار)و تغذیه آلی و شیمیایی در شش سطح (کود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تنش خشکی و قارچ‌های میکوریزا بر صفات فیزیولوژیک و درصد اسانس مرزه سهندی (‏Satureja sahendica Bornm.‎‏)‏

فاطمه ذاکریان؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس زاده؛ سپیده کلاته جاری

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 189-201

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.267489.1521

چکیده
  مرزه سهندی یکی از گیاهان دارویی انحصاری ایران است که علاوه بر کاربرد در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، به دلیل تحمل بالا به تنش خشکی و قابلیت تولید در مناطق دیم از اهمیت زراعی بالایی برخوردار می‌باشد. به منظور بررسی تغییرات صفات فیزیولوژیک مرزه سهندی، این تحقیق در دو سال در شرایط مزرعه در قالب کرت های خرد شده در سه تکرار اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های عناب (‏Ziziphus jujuba Mill.‎‏) کلکسیون مرکز تحقیقات و آموزش ‏کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی با استفاده از نشانگرهای ‏SSR‏ و ‏RAPD

سعید دقیقی؛ زهره علیزاده؛ هما حبیبی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 203-214

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.271913.1564

چکیده
  عناب (Ziziphus jujuba Mill.) با کشت طولانی مدت در ایران، دارای ارزش و اهمیت دارویی و اقتصادی می‌باشد. اطلاع از تنوع ژنتیکی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد منابع ژنتیکی، شناسایی گونه‌ها و روابط ژنتیکی بین آنها مفید خواهد بود. برای ارزیابی تنوع ژنتیکی 25 درخت عناب کلکسیون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، از 16 آغازگر RAPD و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع جمعیت‌های بومادران (‏Achillea biebersteinii Afan.‎‏ و ‏Achillea wilhelmsii C. Koch‏) استان آذربایجان‌غربی بر اساس صفات مورفولوژیکی، درصد و ترکیبات اسانس

کوثر طاهری بوکانی؛ رقیه نجف زاده

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 215-228

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.266156.1512

چکیده
  در پژوهش حاضر تنوع 10 جمعیت بومادران شامل گونه­های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) و بومادران کوتاه ­دشتی (Achillea wilhelmsii C. Koch) رویشگاه­های استان آذربایجان­غربی شامل (ارومیه- نازلو، اشنویه- شهرک­صنعتی، نقده- محمد­شاه­سفلی، مهاباد- عیسی­کندی، میاندوآب- چالخاماز، سیمینه- خروجی­شهر، بوکان- علی­آباد، محمودآباد- حسین­آباد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تعدادی ارقام فندق تحت شرایط تنش خشکی ‏و آبیاری مجدد

علی شاهی قره لر؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ رضا معالی امیری

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 229-244

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.219771.1119

چکیده
  به خاطر کاهش نزولات آسمانی و منابع آبی زیرزمینی و افزایش احتمال بروز تنش خشکی، گزینش ارقام یا ژنوتیپ­های مقاوم یا متحمل تنش خشکی ضروری می­باشد. فندق یکی از مهمترین درختان میوه خشکباری است. به‌منظور مطالعه واکنش شش رقم فندق (فرتیل، روند، لانگ، سقورب، مرویل و گرد) به تنش خشکی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی چهار رقم ریحان (‏Ocimum basilicum L.‎‏) تحت شرایط ‏تنش کم‌آبی

سمیه کریمی؛ بهمن زاهدی؛ حسن مومیوند

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 245-253

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.269897.1541

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم ریحان تحت شرایط تنش کم‌آبی در شرایط گلخانه‌‌ در سال 1396 انجام گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی اجرا شد. چهار رقم تجاری ریحان (شامل رقم های سبز ایرانی، بنفش ایرانی، جنوس و آمیتیست) به‌ عنوان فاکتور اول و تنش کم‌آبی در چهار سطح (شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه کارایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر بهبود برخی شاخص‌های رشد پایه ریز‌ازدیادی گلابی ‏‏(پیرودوارف) تحت تنش خشکی

خاطره شیرین زاده؛ ابراهیم صداقتی؛ علی اکبر محمدی میرک؛ حمید رضا کریمی

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 255-271

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.271066.1553

چکیده
  یکی از مشکلات مهم در مورد تولید تجاری گیاهان ریز‌ازدیادی، بقای کم و رشد ضعیف بعد از مرحله انتقال می‌باشد. به‌منظور مطالعه تأثیر همزیستی قارچ‌های میکوریز بر استقرار، بقا، جنبه‌های مختلف رشد و همچنین میزان جذب عناصر غذایی نهال‌های گلابی حاصل از ریز‌ازدیادی پایه پیرودوارف در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح ...  بیشتر