دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، زمستان 1399 
14. پیش‌بینی پتانسیل رشد با مطالعه صفات رویشی در برخی پایه‌های سیب دورگه

صفحه 925-937

10.22059/ijhs.2019.284902.1675

داریوش آتشکار؛ روح اله حق جویان؛ مریم دودانگه بالاخانی؛ اصغر سلیمانی