مقاله پژوهشی
اثر زمان و دفعات محلول‌پاشی قبل از برداشت اسپرمین و گاما آمینوبوتیریک اسید بر عمرگلجایی و ‏کیفیت گل‌های بریده ژربرا رقم "‏‎“Stanza‎

میثم محمدی؛ میترا اعلایی؛ مهدی صیدی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 753-771

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.276705.1607

چکیده
  به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل‌های شاخه‌بریده ژربرا پس از برداشت، آزمایشی به‌صورت کرت­های خردشده بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سال 1397 در گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام با چهار تکرار طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل محلول‌پاشی قبل از برداشت توسط تیمارهای اسپرمین دو میلی­­مولار و گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر بیوچار گلایول بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و جذب فلزات سنگین در گیاه کاهو ‏‏(‏Lactuca sativa L.‎‏) رقم "سیاهو"‏

اکرم ولی زاده قلعه بیگ؛ سید حسین نعمتی؛ حجت امامی؛ حسین آروئی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 773-784

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.281235.1644

چکیده
  بیوچار تکنولوژی زیست‌محیطی جدیدی است که استفاده از آن می­تواند در راستای کاهش تجمع آلودگی خاک مورداستفاده قرار بگیرد. بدین منظور، آزمایشی گلخانه­ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد و مقادیر بیوچار گلایول در 3 سطح (صفر، 5، 10 گرم در کیلوگرم خاک)، کادمیوم (صفر، 10 و 20 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و سرب (صفر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رقم‌های زرد و دیره زیتون تحت تنش حرارتی

احمد اجنی؛ علی سلیمانی؛ علی اصغر زینانلو؛ اسماعیل سیفی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 785-795

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.282976.1659

چکیده
  صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درختان 12 ساله زیتون رقم های زرد و دیره در پاسخ به تغییرات دمایی فصل رشد منطقه طارم (استان زنجان، شمال غرب ایران) در طی دو سال متوالی 1396-1397 مطالعه شد. آزمایش به­صورت کرت­های خردشده در زمان (کرت اصلی شامل نوع رقم و کرت فرعی زمان) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی اجرا گردید. نمونه­برداری و یادداشت داده­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی آلل‌های خودناسازگاری برخی از ژنوتیپ‌های بادام استان یزد با استفاده از روش ‏PCR

میترا ابویی؛ کاظم کمالی علی آباد؛ محمود سلوکی؛ لیلا فهمیده؛ علی ایمانی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 797-808

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283959.1670

چکیده
  یکی از مشکلات تولید بادام، خودناسازگاری در این گیاه بوده که از نکات مهم اصلاحی این گیاه تلقی می‌شود. خودناسازگاری در بادام باعث غیر یکنواختی زمان برداشت، مشکلات مربوط به گرده‌افشانی و بروز مشکلاتی در مدیریت باغ خواهد شد. اغلب ارقام بادام دارای خودناسازگاری از نوع گامتوفتیکی هستند که توسط یک مکان ژنی چند آللی کنترل می‌شود. عامل بازدارنده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نور، غلظت ساکارز و موقعیت فلس جفتی بر ریزازدیادی گیاه آماریلیس ‏‏(‏Hippeastrum×johnsonii‏) ‏

سیده مهدیه خرازی؛ علی تهرانی فر؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 809-821

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.278911.1688

چکیده
  آماریلیس یکی از گیاهان سوخدار زینتی است که تکثیر آن به‌صورت تجاری به کندی صورت می‌گیرد. کاربرد تکنیک‌های کشت بافت می‌تواند راهکاری مناسب جهت افزایش ضریب تکثیر این گیاه زینتی باشد. این پژوهش در قالب دو آزمایش جداگانه انجام شد. در آزمایش اول اثر شرایط نوری و موقعیت فلس جفتی در سوخ مادری بر میزان باززایی فلس‌های جفتی آماریلیس مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ترکیبات اسانس و اثر ضد‌باکتریایی پونه (‏Mentha longifolia‏) جمع‌آوری‌شده از مناطق ‏مختلف لرستان

سهیلا افکار؛ مژگان آزادپور؛ بتول مهدوی؛ مرضیه رشیدی پور

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 823-835

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.278471.1623

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس استخراج شده از پونه جمع­آوری‌شده از مناطق مختلف شامل خرم‌آباد، الشتر و دلفان در استان لرستان و تعیین فعالیت ضد­باکتریایی آنها علیه سه سویه باکتری Escherichia coli، Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa انجام شد. آنالیز GC-MS نشان داد ترکیبات اصلی اسانس پونه منطقه خرم‌آباد شامل پولگان (41/54 درصد) و 8،1- سینئول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از ضایعات رز گلخانه‌ای هیدروپونیک و کودکندرها بر رشد نشای ‏سیکلامن (‏Cyclamen persicum L.‎‏)‏

مریم فتحی؛ سعید ریزی؛ حمیدرضا متقیان؛ رحیم برزگر

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 837-847

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.285775.1682

چکیده
  تولیدکنندگان رز شاخه بریده در سراسر سال مقدار زیادی از شاخ و برگ این گیاه را از گلخانه­ها به صورت ضایعات بیرون می­ریزند که می‌تواند طی فرایندی به‌عنوان منابع غذایی جدید در تولید مورد استفاده قرار گیرد. به منظور بررسی اثر بیوچار و کود کندرها بر رشد نشای سیکلامن آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر محلول‌پاشی نانو کلات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و ماندگاری گل ژربرا‎ ‎

ثریا معلای مزرعی؛ مهرانگیز چهرازی؛ اسمعیل خالقی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 849-860

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.273685.1584

چکیده
  به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف نانو کلات کلسیم (صفر، 2 و 3 ‌گرم در لیتر) بر برخی از شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و ماندگاری سه رقم گل ژربرا(Amlet, Cabana, Intense) تحت سیستم هیدروپونیک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد تیمار نانوکلات کلسیم عمر پس از برداشت گل شاخه‌بریده ژربرا را افزایش داد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گروه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سریش (‏Eremurus spp.‎‏) ایران با استفاده از صفات ریختی‏

هانیه هادیزاده؛ علیرضا بابایی؛ لیلا سمیعی؛ علیرضا سیفی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 861-870

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.282762.1656

چکیده
  ایران با داشتن هفت گونه، سه زیرگونه و یک گونه هیبرید، سومین مرکز پراکنش جنس سریش می‌باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین‌گونه‌ای، 87 ژنوتیپ Eremurus متعلق به شش گونه شامل E. inderiensis، E. presicus، E. luteus، E. olgea، E. spectabilis و E. stenophyllus جمع آوری شده از نه استان از لحاظ صفات کمی و کیفی ریخت‌شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه به مؤلفه‌های اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های کمی و کیفی کاکوتی کوهی ‏‏(‏Ziziphora clinopodioides Lam.‎‏) در شرایط تنش کم‌آبی

علی حیدرزاده؛ وحیده ناظری؛ لیلا تبریزی رائینی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 871-887

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.274761.1593

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و سالیسیلیک اسید بر ویژگی­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.)، آزمایشی گلخانه‌ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار با دو عامل تنش کم‌آبی در چهار سطح (100، 75، 50 و 30 درصد ظرفیت مزرعه­ای) و محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در سه سطح (صفر، نیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر ایندول بوتریک اسید، نوع بستر کشت و قطر قلمه بر کمیت ریشه‌زایی قلمه گل‌محمدی

احمد کریم زاده؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی؛ فرشته یوسفی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 889-898

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.272669.1596

چکیده
  یکی از مهم‌ترین گونه‌های رز، گل محمدی است که بعضی از رقم های آن برای تولید اسانس اهمیت دارند و بعضی دیگر به‌عنوان رزهای باغی کشت می‌شوند. به منظور بررسی اثر هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA)، بستر کشت و قطر قلمه بر کیفیت ریشه‌زایی گل محمدی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 30 تیمار و 3 تکرار طراحی و اجرا شد.تیمارها شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
افزایش عمر انباری و حفظ کیفیت سیب گلاب با استفاده از پوشش خوراکی ژل آلوئه‌ورا و اسانس ‏آویشن شیرازی

منا قاضی مقدم؛ یحیی سلاح ورزی؛ بهرام عابدی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 899-911

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.275581.1599

چکیده
  سیب گلاب یک رقم تجاری ایران است که به‌دلیل فعالیت متابولیکی بالا و قهوه­ای‌شدن در اثر آسیب­های مکانیکی عمر پس از برداشت کوتاهی دارد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار صورت پذیرفت. عامل اول پوشش خوراکی در پنج سطح (ژل آلوئه‌ورا در دو سطح 30 و 60 درصد حجمی- حجمی، ژل آلوئه­ورا در دو سطح 30 و 60 درصد حجمی- حجمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سدیم نیتروپروساید بر حفظ بازارپسندی و برخی خواص کیفی لیمو آب شیراز در شرایط انبار‏

غلامرضا هدایتی؛ فرشاد صادقی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 913-923

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280767.1641

چکیده
  لیمو آب شیراز به دلیل داشتن عطر، طعم مطلوب و اسیدیته بالا مورد پسند بسیاری از مصرف کنندگان بوده و در صنعت به عنوان افزودنی غذاها کاربرد زیادی دارد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل سدیم نیتروپروساید در سه سطح (صفر، 5/7 و 15 میکرومولار) و مدت زمان انبارمانی در چهار سطح (زمان برداشت، 20، 40 و 60 روز پس از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی پتانسیل رشد با مطالعه صفات رویشی در برخی پایه‌های سیب دورگه

داریوش آتشکار؛ روح اله حق جویان؛ مریم دودانگه بالاخانی؛ اصغر سلیمانی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 925-937

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.284902.1675

چکیده
  انتخاب نتاج امید بخش در مراحل اولیه پروژه اصلاح پایه‌های رویشی درختان میوه یکی از روش‌های دستیابی زود هنگام به پایه‌های مورد نظر می‌باشد. در این پژوهش صفات رویشی مرتبط با قدرت رشد در تعداد 11 ژنوتیپ امید بخش پایه سیب به همراه پایه رویشی سیب MM111 به عنوان شاهد بررسی شد. نتایج نشان داد بین ژنوتیپ پایه‌های مورد مطالعه به لحاظ صفات رویشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر محلول‌پاشی نانو اکسید آهن و کودهای زیستی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و برخی ‏خصوصیات فیزیولوژیکی ریشه و بخش هوایی سیاه‌دانه (‏Nigella sativa L.‎‏)‏

مریم برومند سویری؛ مصطفی حیدری؛ احمد غلامی؛ هادی قربانی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 939-953

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.274442.1591

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر نانو اکسید آهن و انواع مختلف کودهای زیستی بر رشد ریشه، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در در دو بخش ریشه و برگ و نیز برخی دیگر از خصوصیات فیزیولوژیکی سیاه‌دانه، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. عامل اول محلول­پاشی نانو اکسید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روند تغییر کیفی اسانس گل محمدی طی مراحل مختلف فنولوژی گل در منطقه ارومیه ‏

مهران کنعانی؛ اسماعیل چمنی؛ علی اکبر شکوهیان؛ موسی ترابی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 955-963

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.277924.1618

چکیده
  گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از گونه­های ارزشمند جنس رُز بوده که اسانس آن در بسیاری از صنایع مانند آرایشی، بهداشتی و دارویی استفاده می­شود. در پژوهش حاضر، ترکیب اجزای اسانس گل محمدی طی مراحل مختلف نمو گل (1- غنچه گل 2- گل نیمه­باز 3- گل کامل باز شده و 4- گل در آغاز پیری) طی سال 1397 در منطقه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس گل محمدی به روش تقطیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد، خواص کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ و میوه سیب رقم ‏گالا (‏Malus domestica cv. Gala‏)‏

اسماعیل صادقی؛ مصباح بابالار؛ علی رضا طلایی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 965-978

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.228844.1204

چکیده
  کمبود آهن و روی در خاک­های آهکی در بیشتر خاک­های ایران شایع است. به منظور مطالعه اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر غلظت عناصر غذایی برگ و میوه سیب رقم گالا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. عامل اول محلول‌پاشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر طول روز و اسید‌جیبرلیک بر برخی شاخص‌های مورفولوژی و بیوشیمیایی گل داوودی

نسیم زرین؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ زهرا کریمیان

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 979-993

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.261853.1476

چکیده
  به منظور تسریع زمان گلدهی در چهار رقم داوودی دیرگلده، تأثیر غلظت‌های مختلف اسید‌جیبرلیک و طول روز بر زمان گلدهی و برخی خصوصیت‌های کمی و کیفی، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار اجرا شد. رقم شامل رقم‌های آریامنش، رکسانا، دینا و اوران بودند. تیمار اسید‌جیبرلیک در چهار سطح (0، 75، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ویژگی‌های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و زراعی تاتوره (‏Datura stramonium L.‎‏) تحت اثر ‏باقیمانده سیستم‌های کشت متداول و کم‌نهاده ‏

رقیه محمدپوروشوایی؛ احمد قنبری؛ محمدرضا محمدرضا اصغری پور؛ محمود رمرودی؛ مهدی دهمرده

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 995-1015

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.268615.1530

چکیده
  در راستای کشت گیاه دارویی تاتوره در نظام زراعی کم­نهاده، آزمایشی به­صورت کرت­های یک­بار خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع­کلا (مازندران) در سال­های 1395 و 1396 اجرا شد. کرت اصلی شامل کودهی در پنج سطح (کودهای شیمیایی(NPK)، کود دامی، کمپوست، ورمی­کمپوست و عدم مصرف کود آلی و معدنی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر قارچ تریکودرما (‏Trichoderma harzianum‏) بر صفات فیزیولوژی و ویژگی‌های رویشی و زایشی ‏گل مریم (‏Polianthes tuberose L. cv. Double‏) در شرایط تنش خشکی

حمید رضا ذکاوتی؛ نرجس منصوری؛ سیده رقیه فاطمی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 1017-1026

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.270124.1560

چکیده
  به‌منظور مطالعه تأثیر سطوح مختلف قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، گلدهی و بیوشیمیایی گیاه گل مریم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه­های تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 ­انجام رسید. عامل اول تنش خشکی در سه سطح (100 (شاهد)، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و عامل دوم ...  بیشتر