مقاله پژوهشی
تکثیر درون‌شیشه‌ای و عاری‌سازی ژنوتیپ‌های برتر محلب (‏Prunus mahaleb‏) از ویروس‌های بذرزاد ‏از طریق گرمادرمانی و کشت مریستم ‏

ملیحه جمشیدیها؛ منصوره کشاورزی؛ مسعود نادرپور؛ ناصر بوذری؛ علی شکیب

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 513-522

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.262180.1479

چکیده
  محلب (Prunus mahaleb) از مهم­ترین منابع تولید پایه بذری و کلونال و رایج­ترین پایه بذری گیلاس و آلبالو در ایران است. هدف از این تحقیق دست­یابی به پایه­های انتخابی محلب NB5176، NBVP1و NBVP2 عاری از ویروس­های بذرزاد آبله آلو (Plum pox virus, PPV)، کوتولگی آلو (Prune dwarf virus, PDV)، لکه حلقوی بافت مرده درختان هسته­دار (Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV) بود.  برای این منظور، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه‌های بادام تحت ‏تنش شوری

الناز حاتمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ علیرضا قنبری؛ لطفعلی ناصری

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 523-536

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.277630.1615

چکیده
  انتخاب منابع ­کودی مناسب، مشکلات ناشی از شوری را از گیاه دور می­کند. بدین­منظور، آزمایش فاکتوریل، در قالب طرح بلوک­های­کامل تصادفی،در سه تکرار، در دانشگاه ­محقق اردبیلی، در سال­های 96-1395، انجام شد.عامل اول اسیدهیومیک در­ چهار سطح (صفر، 5/2، 5 و7 کیلوگرم­برهکتار)، عامل دوم کلریدسدیم در چهار سطح (صفر،60،120 و180 میلی­مولار) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پرولین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم گل حنا (‏Impatiens ‎walleriana‏) تحت تنش شوری

فاطمه روزبهانی؛ صادق موسوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 537-549

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.279774.1632

چکیده
  به منظور مطالعه بررسی تأثیر محلول‎پاشی پرولین بر برخی ویژگی‎های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی  گل حنا، آزمایشی به ‎صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول دو رقم گل حنا (Accent premium salmon و Tempo orange)، عامل دوم محلول‌پاشی پرولین (شاهد (صفر)، 5 و 10 میلی‎مولار به‌صورت هفتگی) وعامل سوم تنش شوری در چهار سطح (شاهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برهم‌کنش اسید‌جیبرلیک و سولفات پتاسیم بر محتوای قند و ماده خشک، رسوراترول و ظرفیت ‏آنتی‌اکسیدانی حبه‌های انگور

روح الله کریمی؛ سعید زارعی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 551-567

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280128.1634

چکیده
  در این پژوهش، اثر کاربرد برگی سولفات­پتاسیم (صفر، 1500 و3000 میلی­گرم در لیتر) در ترکیب با اسید جیبرلیک (صفر، 30، 60 و 90 میلی‌گرم در لیتر) بر عملکرد و اجزای آن و شاخص­های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه انگور رقم بیدانه­سفید بررسی شد. پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در یک تاکستان واقع در شهرستان ملایر اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر روش پوست‌گیری و خشک‌کردن بر خصوصیات بیوشیمیایی آلوی خشکباری

ملیحه مرشدلو؛ بهرام عابدی؛ غلامحسین داوری نژاد

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 569-578

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.267361.1518

چکیده
  با توجه به مصرف روز افزون خشکبار به عنوان میان وعده سالم غذایی، یافتن روشی برای حفظ خواص کیفی محصولات در حین فرآیند تولید آن بسیار مهم می­باشد. آلو یکی از مهمترین خشکبار جهان می­باشد که در ایران به صورت سنتی پوست‌گیری و خشک می­گردد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد.عامل اول روش پوست‌گیری در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سولفات منگنز بر تحمل تنش کم آبی دو رقم انگور در شرایط درون‌شیشه‌ای

پرستو قربانی؛ سعید عشقی؛ احمد ارشادی؛ اختر شکافنده؛ فاطمه رزاقی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 579-588

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280666.1640

چکیده
  خشکی از مهمترین تنش‌های غیرزنده است که روی رشد و جنبه‌های فیزیولوژیکی انگور اثر می‌گذارد. در این پژوهش اثر سولفات منگنز بر صفات مورفو-فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز دو رقم انگور تامسون‌سیدلس و رطبی تحت تنش کم‌آبی در شرایط درون‌شیشه‌ای ارزیابی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تکرار انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تغییرات قهوه‌ای‌شدن میوه سیب (‏Malus domestica cv. Fuji‏) و عوامل مؤثر بر آن طی ‏دوره انبارمانی

مینا محبی؛ مصباح بابالار؛ محمدعلی عسگری سرچشمه؛ علیرضا طلایی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 589-596

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.228913.1198

چکیده
  قهوه‌ای‌شدن آنزیمی یکی از واکنش‌های مهم است که در میوه و سبزی‌های زیادی منجر به کاهش کیفیت پس از برداشت آنها می‌گردد. به منظور مطالعه نقش احتمالی برخی ترکیبات مهم در این ناهنجاری و نحوه‌ی تغییرات آن‌ها طی انبارمانی، آزمایشی در قالب طرح تصادفی در گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران روی میوه‌ سیب رقم فوجی اجرا شد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر میکرو و نانوذرات سیلیسیم بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک

رحمان یوسفی؛ محمود اثنی عشری

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 597-609

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280371.1637

چکیده
  در این پژوهش اثر غلظت­های مختلف میکرو و نانوذرات دی­اکسید­ ­سیلیسیم (20، 40، 60 و 80 میلی‌گرم در لیتر) و دو روش کاربرد محلول‌پاشی برگی و محلول‌دهی ریشه­ای بر برخی ویژگی­های رشدی و عملکردی توت­فرنگی رقم کاماروزا بررسی شد. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه بوعلی­سینا همدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تظاهر ژن کلروپلاستی ‏psbA‏ در رقم های حساس و متحمل گلابی در واکنش به حمله عامل بیماری ‏آتشک و بازدارنده‌های زنجیره الکترونی کلروپلاست و میتوکندری

ندا سمیعی فراهانی؛ حمید عبداللهی؛ سید علیرضا سلامی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 611-620

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.281885.1652

چکیده
  بیماری آتشک به عنوان مهم­ترین بیماری درخت گلابی، از طریق تنش اکسیداتیو سبب بروز نکروز بافت‌های میزبان می‌شود. لذا شناخت رقم های متحمل و ساختارهای مقاومت به تنش اکسیداتیو بیماری، که عمدتاً با کلروپلاست­های میزبان مربوط است، در برنامه­های گزینشی این درخت کاربرد دارد. به‌منظور مطالعه رفتار کلروپلاست­ها در این اثر متقابل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی ‏Teucrium chamaedrys L.‎‏ در شرایط تنش ‏شوری

بیتا دیانتی؛ مسعود ارغوانی؛ عزیزاله خیری؛ ستاره امانی فر

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 621-632

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.275434.1598

چکیده
  Teucrium chamaedrys L. متعلق به تیره نعناع است و علاوه بر اینکه به­عنوان یک گیاه پوششی زینتی در فضای سبز می­تواند کاربرد داشته باشد، دارای خاصیت دارویی نیز می­باشد. این پژوهش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌منظور بررسی اثر قارچ مایکوریزا (عدم­ تلقیح، تلقیح با سویهFunneliformis mosseaeو تلقیح با سویه Rhizophagus intraradices بر ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روابط تکاملی برخی از گونه‌های بومادران (‏Achillea spp.‎‏) متعلق به نواحی مختلف ایران‏

الهه فیاض؛ علیرضا عباسی؛ محمدرضا نقوی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 633-644

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.276301.1603

چکیده
  ارزیابی روابط فیلوژنتیکی در 10 گونه مختلف از گیاه بومادران متعلق به نواحی جغرافیایی مختلف ایران با استفاده از یک آغازگر ITS4 و یک آغازگر MatK 390 انجام گرفت. دو آغازگر MatK 390 و ITS4 در تمامی 10 گونه تکثیر یافتند و بنابراین توالی­یابی شدند. بر مبنای درخت فیلوژنتیکی حاصل از MatK 390 و ترسیم شده با روش حداکثر درست‌نمایی، تمامی 10 گونه جنس Achellia در یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیه میانگین نسل‌ها جهت برآورد عمل ژن‌ها و وراثت‌پذیری صفات مرتبط با میوه طالبی ‏‏(‏Cucumis melo L.‎‏)‏

فاطمه امینی؛ نگار تن سازی؛ حسین رامشینی؛ محمود لطفی؛ محسن ابراهیمی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 645-655

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.276632.1606

چکیده
  به منظور تعیین نحوه توارث و تخمین پارامترهای ژنتیکی در صفات مهم میوه طالبی و همچنین گزینش بهترین گیاهان، نسل‌های P1، P2، F1، F2، BC1 و BC2 حاصل از تلاقی دو والد گینسن× سمسوری تهیه و در شرایط مزرعه، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شد. تجزیه میانگین نسل‌ها با استفاده از مدل شش پارامتری نشان داد که در وراثت صفات تعداد میوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد سازگاری برخی رقم‌ها و ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش‌های ‏ناپارامتری آماری ‏

امیر عباس تقی زاده؛ رقیه امینیان دهکردی؛ علی اصغر زینانلو

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 657-688

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283230.1662

چکیده
  بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ× محیط و تجمیع برآیند پارامترهای پایداری از مشکلات اساسی در تصمیم‌گیر‌های پژوهشگران اصلاح‌نباتات است. هدف این تحقیق، بررسی پایداری و ارائه راه‌کار برای ادغام پارامترهای پایداری با استفاده از روش‌های ناپارامتری می‌باشد. به این منظور صد ژنوتیپ و رقم زیتون گردآوری شده از سراسر ایران، در اقلیم طارم، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تنوع شیمیایی اسانس جمعیت‌های طبیعی آویشن شیرازی (‏Zataria multiflora Boiss.‎‏) در ‏استان هرمزگان

سولماز معماری؛ علیرضا یاوری؛ مهدی بیکدلو

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 669-677

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.306929.1826

چکیده
  آویشن شیرازی با نام علمی  Zataria multiflora Boiss.متعلق به تیره نعناع ((Lamiaceae بوده و از نظر پراکنش جغرافیایی بومی کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان می­باشد. در این پژوهش، سرشاخه­های گلدار شش رویشگاه طبیعی در استان هرمزگان شامل رودخانه، لاورشیخ، فاریاب، تنگ زاغ، بشاگرد و بندر خمیر جمع­آوری گردید. پس از تایید صحت گونه، نمونه­ها در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تیمار متیل جاسمونات بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارداری

محمدعلی عسگری سرچشمه؛ مصباح بابالار؛ فرهاد پیرزاد؛ علی رضا طلایی؛ حسین لسانی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 679-689

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.253537.1414

چکیده
  در این پژوهش اثر غلظت‌های مختلف متیل جاسمونات به‌صورت ترکیب قبل و پس از برداشت بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های پوست و آریل میوه انار رقم ملس ساوه در طی شرایط انبارداری 5‏‏/0±4 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 95-90 درصد به‌مدت 120 روز و در دو سال متوالی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار 2/0 میلی‌مولار متیل جاسمونات از طریق افزایش فعالیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کمی و کیفی رقم‎‌‎های هیبرید و آزاد گرده‌افشان پیاز روزکوتاه در شرایط اقلیمی خوزستان

عبدالستار دارابی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 691-703

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283423.1665

چکیده
   به­منظور مقایسه کمی و کیفی رقم­های هیبرید و آزاد گرده‌افشان پیاز روزکوتاه در شرایط اقلیمی خوزستان این تحقیق به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل 15رقم ( 10 رقم هیبربد و پنج رقم آزاد گرده‌افشان) با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهانبه­مدت دو سال زراعی (97-1395) اجرا شد. بذرها در اواسط مهر ماه در خزانه کشت و نشاها در اواسط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر نیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زرین گیاه

علی حیدرزاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 705-717

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.284713.1674

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)، آزمایشی در سال زراعی 1397-1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس به مرحله اجرا در آمد. این آزمایش در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح کودی صفر، 50، 100، 150، 200، 250، 300 و 350 کیلوگرم نیتروژن در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای تحت تأثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی و تعداد گل در ‏گره

ناصر حیدری؛ مجتبی دلشاد؛ مصباح بابالار؛ رضا صالحی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 719-728

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.284587.1672

چکیده
  علاوه بر فراهمی مواد غذایی در محیط ریشه، میزان مواد فتوسنتزی در دسترس ریشه به‌عنوان تأمین کننده اسکلت کربنی و انرژی، نیز بر میزان جذب عناصر غذایی، رشد و عملکرد گیاهان تأثیرگذار می‌باشد. هر عاملی که سبب تغییر دسترسی به عناصر غذایی یا تغییر الگوی توزیع مواد فتوسنتزی گردد می­تواند بر فرایند جذب و رشد نیز تأثیرگذار باشد. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر خودگشنی بر صفات کمی و کیفی گلایول رقم آمستردام

محمدحسین عظیمی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 729-740

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283704.1668

چکیده
  گلایل، یکی از مهمترین گل‌های شاخه‌بریده و معروف به ملکه گل‌های پیازی است. این تحقیق با هدف تولید ژنوتیپ‌های برتر گلایول از طریق خودگرده افشانی رقم آمستردام در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی در سال‌های 97-94 و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تفاوت ژنوتیپ‌ها در صفات مورد مطالعه (به استثناء وزن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ریز ازدیادی گونه ‏Lycium depressum، درختچه بومی ارزشمند قابل استفاده در فضای سبز شهری

لیلا سمیعی؛ هما میرشاهی؛ محبوبه داوودی پهنه کلایی؛ علی تهرانی فر

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 741-751

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.273311.1582

چکیده
  گیاه Lycium depressum درختچه‌ای خاردار متعلق به تیره سولاناسه و بومی ایران می‌باشد که قابلیت تحمل بالایی به خشکی و شوری دارد. در این مطالعه دست‌یابی به پروتکل بهینه ریزازدیادی گیاه لیسیوم برای اولین بار مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا تأثیر هورمون‌های بنزیل آمینو پورین (BAP) و تیدیازورون (TDZ) در ترکیب با نفتالین استیک اسید (NAA) در ...  بیشتر