مقاله پژوهشی
اثر سالیسیلیک‌اسید‌ و متیل‎ ‎‏‌جاسمونات بر تولید فنل، فلاونوئید و رنگدانه‌های کالوس گیاه پروانش ‏‏(‏Catharanthus roseus L.‎‏)‏

عطیه نیازآذری؛ ویدا چالوی؛ سارا کبیرنتاج

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.263384.1496

چکیده
  محرک­های غیر زیستی سالیسیلیک‌اسید (SA) و متیل جاسمونات (MJ) می‌توانند سبب افزایش تولید متابولیت­های ثانویه گیاهان شوند. در این پژوهش، اثر SA و MJ بر وزن تر، میزان فلاونوئید، فنل کل و رنگدانه­های کالوس پروانش در دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مطالعه شد. فاکتور اول در هر آزمایش غلظت­ محرک غیر­زیستی SA یا MJ در چهار سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و هیدروپرایمینگ بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ‏بادرنجبویه (‏Melissa officinalis‏)‏

مهرناز حاتمی؛ پریسا خانی زاده؛ فائزه السادات ابطحی؛ پیمان عباس زاده دهجی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280484.1638

چکیده
  کاربرد باکتریهای محرک رشد موجب تحریک متابولیسم و فرایند‌های متابولیکی در جهت افزایش کارایی گیاهان می-شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر و تلقیح باکتری‌های محرک رشد سویه‌های فلورسنس و پوتیدا به خاک به عنوان محرک زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه اثر ورمی‌کمپوست و بیوچار بر رشد، عملکرد وکارایی مصرف آب بادنجان ‏‏(‏Solanum melongena L.‎‏) در شرایط مزرعه

محسن ابراهیمی؛ محمد کاظم سوری؛ امیر موسوی؛ نوازاله صاحبانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.312287.1861

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر ورمی‌کمپوست و دو نوع بیوچار (بیوچار خرما و پسته) بر عملکرد و کارایی مصرف آب بادنجان در شرایط مزرعه. آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول ورمی‌کمپوست در دو سطح (صفر، 1500 گرم در مترمربع) و عامل دوم بیوچار در سه سطح (صفر، 500 گرم بیوچار خرما و 500 گرم بیوچار پسته در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کاربرد زئولیت بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کارلا (‏Momordica charantia ‎L.‎‏) در شرایط کم‌آبیاری

معصومه بروشکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ مهدی آران؛ علیرضا ابدالی مشهدی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 35-46

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.272824.1577

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر زئولیت بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی کارلا تحت تیمارهای کم‌آبیاری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال ۱۳97- 1396 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش کم‌آبی در سه سطح (90، 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی) و زئولیت در چهار سطح (صفر، 20، 30 و 40 گرم در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر گاما آمینو بوتیریک اسید و اسپرمین بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و رنگیزه‌های گیاهی گل ‏محمدی

محمدامین میرزاابوالقاسمی؛ میترا اعلایی؛ عزیزاله خیری؛ زهرا قهرمانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.272763.1575

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر گاما آمینو بوتیریک اسید و اسپرمین بر برخی از ویژگی­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی، آزمایشی بر پایه­ی طرح کاملا تصادفی در بهار و تابستان 1396 در دانشگاه زنجان در سه تکرار انجام گرفت. تیمار­های آزمایش شامل سه غلظت محلول‌پاشی گاما آمینو بوتیریک اسید (یک، پنج و 10 میلی‌مولار) و سه غلظت اسپرمین ( نیم، یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
القای کالوس و مطالعه تولید رزمارینیک‎‌‎اسید در کشت کالوس مریم‌گلی مزرعه‎‌‎روی ‏(‏Salvia nemorosa L.‎‏)‏

فاطمه خوش سخن؛ مصباح بابالار؛ سید علیرضا سلامی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ رضا شیخ اکبری مهر

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 61-68

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.232384.1243

چکیده
  رزمارینیک­اسید ترکیب دارویی مهم و دارای فعالیت­های بیولوژیکی متعددی همچون آنتی­اکسیدانی، آنتی­موتاژن، ضد‌باکتری، ضد‌التهاب، ضد‌‌‌حساسیت و ضد‌آلزایمر می­باشد. در این پژوهش کالوس‌زایی و میزان تجمع رزمارینیک‌اسید در گیاه مریم‌گلی (کالوس، گیاهچه سترون و برگ گیاه مادری) بررسی شد. برای این منظور ریزنمونه­های برگی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی مؤثر در تمایز و شناسایی رقم‌های تجاری و ژنوتیپ‌های ‏امیدبخش درخت به (‏Cydonia oblonga Mill.‎‏)‏

حمید عبداللهی؛ مهدی علیپور؛ مهسا خرمدل آزاد؛ امیر عباس تقی زاده

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 69-83

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.279010.1642

چکیده
  طی برنامه­های اصلاحی انجام شده روی درخت به، دو رقم معرفی­شده ویدوجا و بهتا، و سه ژنوتیپ امیدبخش اصفهان-2، اصفهان-3 و اصفهان-5 گزینش شده است. در این تحقیق به تعیین نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی اختصاصی درتمایزآنها پرداخته شد. ارزیابی مورفولوژیک براساس 38 صفت توصیف‌گر آزمون­های تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) و ارزیابی مولکولی براساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر محلول‌‌پاشی قبل از برداشت آهن و سالیسیلیک‌اسید بر‎ ‎برخی خصوصیات انبارمانی آلو رقم خاکی ‏‏(‏Prunus salicina cv. Flavor supreme pluot‏) در دو دمای سردخانه‏

طه رنجبر مالی دره؛ محمدعلی عسگری سرچشمه؛ مصباح بابالار؛ حامد شکری حیدری؛ احمد احمدی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.261765.1475

چکیده
  انبارمانی محصولات باغبانی با تیمارهای قبل و پس از برداشت مرتبط است. به همین منظور، آزمایشی در دو مرحله انجام گرفت. مرحله اول، سالیسیلیک­اسید با غلظت‌های صفر، 2 و 4 میلی‌مولار و کلات آهن با غلظت‌های صفر، 1/0 و 1 گرم بر لیتر، سه بار در زمان­های 30، 60 و 90 روز پس از تمام گل بر درختان آلو رقم خاکی محلول‌پاشی گردید. مرحله دوم در سردخانه با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر محلول‌پاشی اوره متناسب با فنولوژی رشد بر عملکرد و تناوب باردهی نارنگی ساتسوما ‏‏(‏Citrus unshiu‏)‏

علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 99-111

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.282798.1661

چکیده
  به منظور افزایش عملکرد و کاهش تناوب باردهی نارنگی ساتسوما، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به مدت هفت سال بر درختان نارنگی ساتسوما انجام شد. تیمارها شامل شاهد، محلولپاشی زمستانی اوره (قبل از تمایز جوانه‌های گل)، محلولپاشی اوره در زمان گلدهی (باز شدن حداقل 50 درصد گل‌ها) و محلولپاشی تابستانی اوره (پس از ریزش تابستانه میوه‌چه‌ها) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر باکتری‌های تأمین‌کننده نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های نشای گوجه‌فرنگی

کامبیز مشایخی؛ ایوب قربانی دهکردی؛ سید جواد موسوی زاده؛ کامران رهنما

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 113-123

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.282291.1650

چکیده
  به منظور بررسی اثر باکتری­های تأمین‌کننده­ی نیتروژن و فسفر بر ویژگی­های نشاء گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در اسفند و فروردین ماه سال 139۵-۱۳۹۴ در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. عامل اول، تیمار کود بیولوژیک در پنج سطح (بدون مصرف، آزوسپریلیوم بذرمال، سودوموناس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر مکان رویش بر میزان و کیفیت اسانس اسپات گل‌آذین برخی رقم‌های نخل خرما

معصومه سهیلا اتقائی؛ فاطمه سفیدکن؛ علی درینی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ وحید عبدوسی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 125-138

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283838.1669

چکیده
  گل‌آذین خرما (Phoenix dactylifera L.) در پوششی بنام اسپات قرار دارد که حاوی اسانس است. در این مطالعه تأثیر منطقه رویش (بم و جیرفت) بر میزان و اجزای اسانس اسپات رقم‌های خرما (پیارم، زاهدی، مضافتی و هلیله‌ای) ارزیابی شد. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و آنالیز آن توسط دستگاه های GC و GC/MS انجام شد. نتایج نشان داد اثر رقم بر ویژگی‎های ریخت‎شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی فاکتورهای کود نیتروژن و فاصله بوته روی ردیف در گیاه اسفناج رقم ‏Harrier‏ به‌روش ‏سطح پاسخ

فرناز گودرزی؛ مجتبی دلشاد؛ حامد منصوری؛ فروزنده سلطانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 139-151

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283357.1663

چکیده
  در این پژوهش بهینه­سازی دو فاکتور موثر بر تولید سبزی برگی اسفناج، کود نیتروژن و فاصله بوته روی ردیف کاشت براساس اهداف چهار سناریوی اقتصادی، سلامت غذایی ، بازارپسندی و حد مطلوب تولید اسفناج رقم "Harrier" با کمک تکنیک آماری سطح پاسخ انجام گرفت. متغیرهای مستقل شامل فاصله بوته روی ردیف کاشت (7، 11 و 15 سانتی‌متر) و سطوح کود نیتروژنی (صفر، 200 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و صفات کمی میوه ‏در چهار ژنوتیپ‌ وحشی تمشک سیاه (‏Rubus sanctus‏) در مراحل مختلف رسیدگی ‏

زهرا شمس؛ سعید عشقی؛ عنایت اله تفضلی؛ علی قرقانی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 153-169

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.285461.1680

چکیده
  مطالعه حاضر به‏منظور بررسی تنوع در ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنلی، صفات کمی میوه و میزان رنگدانه‌های ژنوتیپ‌های وحشی تمشک‌سیاه ایران انجام‏گرفت. برای این منظور، چهار ژنوتیپ تمشک‌ سیاه شامل بابلسر، نمک‌آبرود، بندرگز و ناهارخوران متعلق به گونه Rubus sanctus که از شمال ایران جمع آوری شده بودند و در کلکسیون تمشک‌ سیاه دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرکاربرد سیلیکات پتاسیم برکارایی مصرف آب، خصوصیات عملکردی و عملکرد اسانس گیاه ‏گل محمدی ‏‎(Rosa damascena Miller)‎‏ در شرایط تنش کمبود آب

حسین فراهانی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید مدنی؛ مهدی چنگیزی؛ محمد رضا نائینی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 171-182

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.289865.1727

چکیده
  گل محمدی گیاهی چندساله و مقاوم به خشکی می­باشد. به منظور بررسی تأثیر سیلیکات پتاسیم بر خصوصیات کمی و اسانس گل محمدی در شرایط تنش کمبود آب، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه زائر کریمه استان قم در سال 1397 انجام شد. کرت اصلی تنش کمبود آب در چهار سطح (100 (بدون تنش)،  75، 50 و 25 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
غربالگری برخی از رقم‌های پیاز خوراکی در برابر بیماری پوسیدگی فوزاریومی (‏Fusarium ‎oxyosporum f.sp cepae‏) و بررسی بیان رونوشت ژن‏‎‌‎های ‏‎ COI1‎و ‏ERF1‎‏ در رقم‌های حساس و ‏متحمل‏

بیتا خوانساری نژاد؛ فرشاد دشتی؛ دوستمراد ظفری؛ اصغر میرزایی اصل

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 183-194

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.306422.1825

چکیده
  پیاز یک محصول مهم باغبانی است که هر ساله مقدار زیادی از آن در اثر بیماری پوسیدگی فوزاریومی از بین می‌رود. در این بررسی آزمون بیماری­زایی هشت جدایه فوزاریوم بر سوخ‌های پیاز رقم تگزاس­ارلی­گرانو در آزمایشگاه انجام شد که چهار جدایه HR1، HR97، HR42، HR21 بیشترین میزان بیماری­زایی را نشان­دادند. همچنین آزمون دامنه میزبانی چهار جدایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر اسیدآبسیزیک بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای پرولین گیاه اسطوخودوس‎ ‎‏(‏Lavendula angustifolia cv. Organic Munestead‏) در واکنش به ‌کم‌آبیاری

حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد؛ حسن سلطانلو؛ وحید شریعتی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 195-211

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.291494.1733

چکیده
  خشکی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان در سرتاسر جهان و شایع‌ترین تنش محیطی بوده و اسیدآبسیزیک (ABA) نقش مهمی در راه‌اندازی و هماهنگی بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در کاهش تنش اکسیداتیو دارد. به‌منظور مطالعه اثر محلول‌پاشی اسیدآبسیزیک بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و محتوای پرولین اسطوخودوس (Lavendula ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هفت رقم تجاری انگور به تنش سرما طی فصل ‏رشد

صمد مرادی حیدرآباد؛ احمد ارشادی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 213-224

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.290640.1729

چکیده
  در این پژوهش تحمل به سرمای هفت رقم تجاری انگور شامل خلیلی، بی‌دانه قرمز، فخری، ریش‌بابا، تامسون سیدلس، یاقوتی و روبی سیدلس طی فصل رشد ارزیابی شد و رابطه بین برخی پاسخ­های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی این رقم ها با تحمل به سرما بررسی شد. به همین منظور نهال­های یک ساله گلدانی این رقم ها در معرض تیمارهای دمایی 25، چهار، صفر و منفی چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک در تغییرات آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، بیان ژن ‏bapt‏ و بیوسنتز ‏تاکسان‌ها در گیاهچه‌های حاصل از کشت درون‌شیشه‌ای فندق رقم سگورب ‏‏(‏Corylus avellana L cv. ‘Segorb’‎‏) ‏

رحیمه همتی گوگه؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید شکرپور؛ محمدرضا نقوی؛ علیداد ورشوچی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 225-242

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.292876.1739

چکیده
  تاکسول به­عنوان یک دارو با منشأ گیاهی در درمان سرطان‌های مختلف استفاده می‌گردد. گیاه فندق (Corylus avellana L.) به­عنوان یک منبع جایگزین برای تأمین تاکسول مطرح شده و توجه زیادی را بخود معطوف کرده است. در این مطالعه، تأثیر دو الیسیتور متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر روی گیاهچه‌های حاصل از کشت درون­شیشه­ای فندق رقم سگورب مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تیمار آب گرم بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی میوه زغال اخته (‏Cornus mas L.‎‏) طی ‏انبارمانی سرد ‏

فرشاد کاکاوند؛ ولی ربیعی؛ فریبرز زارع نهندی؛ فرهنگ رضوی؛ فاطمه زاهدزاده

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 243-255

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.286358.1690

چکیده
  کاهش کیفیت و ارزش غذایی پس ازبرداشت، عمر انبار مانی میوه زغال‌اخته را محدود می کند. در این پژوهش اثر تیمار آب گرم (42 درجه سانتی­گراد به‌مدت 10، 20 و 30 دقیقه) بر حفظ کیفیت غذایی و در نهایت افزایش عمر انبارمانی میوه‌های زغال‌اخته طی نگهداری در 1±4 درجه سانتی­گراد به‌مدت 21 روز، ارزیابی گردید. نتایج نشان داد تیمار میوه‌های زغال‌اخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سدیم نیترو پروساید بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی میوه ازگیل ‏‏(‏Mespilus germanica L.‎‏) طی انبارمانی

بشیر ایوب نژادگان؛ حمید حسن پور

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 257-268

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.286410.1691

چکیده
  از رویشگاه­های طبیعی ازگیل در ایران، استان آذربایجان شرقی منطقه ارسباران می­باشد. به منظور بررسی تأثیر سدیم نیترو پروساید در 4 غلظت صفر، 3، 5 و 8 میکرومولار بر صفات کمی و کیفی میوه ازگیل طی 5 زمان (صفر، 15، 30، 45 و 60 روز) نگهداری در انبار سرد با دمای 1±1 درجه سانتی­گراد و رطوبت نسبی 95-85 درصد، پژوهشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر