دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 959705، پاییز 1391، صفحه 113-265 
2. بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 125-133

سمیه شیربانی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور


3. بررسی امکان ایجاد همگروه (کلون) از طریق سوخیزه در تره ایرانی ((Allium ampeloprasum ssp.persicum

صفحه 135-143

زهرا صفاری؛ عبدالکریم کاشی؛ عماد شاه منصوری؛ علی اکبر حیدری زفره؛ سپیده کلاته جاری


4. بررسی چگونگی رشد لوله گرده در چند رقم زردآلو (Prunus armeniaca L.)

صفحه 145-152

جعفر حاجیلو؛ مرتضی گل محمدی؛ جابر پناهنده؛ حمید رهنمون


شماره‌های پیشین نشریه