دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 959705، پاییز 1391، صفحه 113-265 
3. بررسی امکان ایجاد همگروه (کلون) از طریق سوخیزه در تره ایرانی ((Allium ampeloprasum ssp.persicum

صفحه 135-143

10.22059/ijhs.2012.25105

زهرا صفاری؛ عبدالکریم کاشی؛ عماد شاه منصوری؛ علی اکبر حیدری زفره؛ سپیده کلاته جاری


4. بررسی چگونگی رشد لوله گرده در چند رقم زردآلو (Prunus armeniaca L.)

صفحه 145-152

10.22059/ijhs.2012.25106

جعفر حاجیلو؛ مرتضی گل محمدی؛ جابر پناهنده؛ حمید رهنمون


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
زمستان 1391، صفحه 357-471
مجله علوم باغبانی ایران
پاییز 1391، صفحه 267-355
پاییز 1391، صفحه 113-265
مجله علوم باغبانی ایران
تابستان 1391، صفحه 1-112