دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 959705، مهر 1391، صفحه 113-265 
بررسی امکان ایجاد همگروه (کلون) از طریق سوخیزه در تره ایرانی ((Allium ampeloprasum ssp.persicum

صفحه 135-143

10.22059/ijhs.2012.25105

زهرا صفاری؛ عبدالکریم کاشی؛ عماد شاه منصوری؛ علی اکبر حیدری زفره؛ سپیده کلاته جاری


بررسی چگونگی رشد لوله گرده در چند رقم زردآلو (Prunus armeniaca L.)

صفحه 145-152

10.22059/ijhs.2012.25106

جعفر حاجیلو؛ مرتضی گل محمدی؛ جابر پناهنده؛ حمید رهنمون


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
دی 1391، صفحه 357-471
مجله علوم باغبانی ایران
آبان 1391، صفحه 267-355
مهر 1391، صفحه 113-265
مجله علوم باغبانی ایران
مرداد 1391، صفحه 1-112