دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 899277، مرداد 1391، صفحه 1-112 (مجله علوم باغبانی ایران) 
عوامل مؤثر در انتقال ژن گزارشگر uidA با استفاده از اگروباکتری به گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)

صفحه 91-101

10.22059/ijhs.2012.24863

حسین هنری؛ هوشنگ علیزاده؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سیدعلی پیغمبری؛ مختار جلالی جواران؛ روح اله براهیمی پور


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
دی 1391، صفحه 357-471
مجله علوم باغبانی ایران
آبان 1391، صفحه 267-355
مهر 1391، صفحه 113-265
مجله علوم باغبانی ایران
مرداد 1391، صفحه 1-112