دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 179-343 
4. ‌پاسخ دو رقم زیتون (ماری و میشن) به تیمار سایکوسل تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 213-223

وحید اکبری؛ رسول جلیلی مرندی؛ جلیل خارا؛ علیرضا فرخزاد


6. اثر رقم و شرایط اقلیمی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون

صفحه 233-242

علی اصغر زینانلو؛ عیسی ارجی؛ محمد رضا تسلیم پور؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمود عظیمی


9. مطالعۀ مقاومت به دمای انجماد توت آمریکایی (Maclura pomifera) با هدف کاربری در فضای سبز شهری

صفحه 269-278

روح‌انگیز نادری؛ علیرضا خالقی؛ مصباح بابالار؛ سید علیرضا سلامی


16. تنوع مورفولوژیک تمشک‏های سیاه در مناطقی از استان مازندران

صفحه 333-343

مهدی حدادی نژاد؛ سمیه قاسمی عمران؛ فاطمه عظیمی آهنگری