دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 523-692 

مقاله کامل

1. اثر خشکی و سایه بر رشد چمن فستوکای پابلند (Festuca arundinacea L.) و علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.)

صفحه 523-534

امیر صادقی؛ نعمت اله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ محمد رضا سبزعلیان


5. بررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگ‎گیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicum Mill.)

صفحه 575-589

روح انگیز نادری؛ محمد کرمانشاهانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ احمد خلیقی


7. تأثیر کاربرد کود زیستی، نیتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

صفحه 601-611

سعید یوسف‌زاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی غیاثی اسکویی


11. تأثیر نوع پلی آمین بر انبارمانی میوه آلو، رقم ‘شابلون’

صفحه 649-658

صبا شکراله فام؛ جعفر حاجی لو؛ فریبرز زارع نهندی


15. شناسایی، اهلی‌کردن و مقایسۀ عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی (Pleurotus spp) با نژاد تجاری

صفحه 687-692

فاطمه رئیسی؛ غلام علی پیوست؛ معظم حسن پور اصیل؛ جمال علی الفتی؛ سید اکبر خداپرست