مقاله پژوهشی علوم گیاهان زینتی
اثر خشکی و سایه بر رشد چمن فستوکای پابلند (Festuca arundinacea L.) و علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum L.)

امیر صادقی؛ نعمت اله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ محمد رضا سبزعلیان

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 523-534

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56902

چکیده
  اطلاعات اندکی در مورد اثرهای متقابل تنش‏های محیطی بر فیزیولوژی و رشد گیاهان چمنی در اختیار است. همچنین بررسی جداگانۀ یک عامل محیطی بر روی گیاه نمی‌تواند الگوی مناسبی برای شرایط طبیعی باشد. در این پژوهش اثر متقابل سطوح مختلف سایه (0، 50 و 70 درصد) و سطوح خشکی (آبیاری کامل و قطع آبیاری) بر خصوصیات ظاهری بخش هوایی و ریشه‌ای علف گندمی بیابانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
اثر کاربرد خاکپوش پلاستیکی بر برخی ویژگیهای مرفو- فیزیولوژیکی توت‌فرنگی در شرایط تنش خشکی

بختیار شکری؛ ناصر قادری؛ تیمور جوادی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 535-547

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56903

چکیده
  آزمایشی برای بررسی کاربرد خاکپوش پلاستیکی بر روی رشد و نمو دو رقم توت فرنگی کوئین الیزا و پاروس تحت شرایط کم آبی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار دارای خاکپوش، بدون خاکپوش، آبیاری کامل )شاهد( و تنش خشکی )زمانی آبیاری صورت گرفت که مکش خاک به 11 بار رسید( با سه تکرار اجرا گردید. بعد از گذشت دو ماه -از شروع آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رشدی سه ژنوتیپ مختلف گردو نسبت به بیکربنات آب آبیاری

میثم منظری توکلی؛ واحد باقری؛ حمیدرضا کریمی؛ حمیدرضا روستا

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 549-561

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56904

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر بیکربنات سدیم آب آبیاری بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‏های گردو، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل با دو فاکتور بیکربنات سدیم در 3 سطح (صفر، 20 و 40 میلی‏مولار) و ژنوتیپ‏های گردو در 3 سطح شامل: ژنوتیپ محلی A؛ ژنوتیپ‏های وحشی B و C در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. در این پژوهش اثر غلظت‏های مختلف بیکربنات بر روی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی پاسخ به تنش کم‌آبی در اکوتیپ‌های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp.daenensis) با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

جلال خورشیدی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 563-573

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56905

چکیده
  به منظور ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp.daenensis)، بذر هشت اکوتیپ جمع‌آوری‌شده از مناطق مختلف، پس از تولید نشا در گلخانه، در مزرعة پردیس کشاورزی دانشگاه تهران در شرایط مختلف آبی کشت شد. آزمایش به‌صورت طرح کرت‌های خرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری نرمال، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگ‎گیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicum Mill.)

روح انگیز نادری؛ محمد کرمانشاهانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ احمد خلیقی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 575-589

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56906

چکیده
  ‌ایجاد تنوع در گل و گیاهان زینتی همواره مد نظر به‏نژادگران است. به‌‏‏منظور دست‏یابی به این مهم در گیاه سیکلامن ایرانی، تلاقی کنترل‌شده بین ژنوتیپ‏های مختلف‏ آن با رنگ‏ و شکل‏های‏ متنوع گل و طرح‏های مختلف روی برگ صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که دورگ‎گیری، عاملی برای ایجاد تنوع در ویژگی‏های گل بود‌، به‌طوری‏که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی امکان کاهش پفی‌شدن میوۀ نارنگی انشو (Citrus unshiu) در شرق مازندران

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 591-600

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56907

چکیده
  پفی‌شدن یک ناهنجاری فیزیولوژیکی در برخی ارقام مرکبات است که سبب جدا‌شدن پوست از گوشت، کاهش بازارپسندی‏، افزایش خسار‌ت‌های پوست و کاهش خاصیت انباری میوه می‏شود. به‏منظور امکان کاهش این ناهنجاری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 11 تیمار: 1. شاهد؛ 2. مونو آمونیم ‏‏فسفات؛ 3. کلرور کلسیم؛ 4. نیترات ‏پتاسیم؛ 5. مونو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کاربرد کود زیستی، نیتروژن و آزوکمپوست بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

سعید یوسف‌زاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه سفیدکن؛ مهدی غیاثی اسکویی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 601-611

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56908

چکیده
  به‏منظور ارزیابی تأثیر کود‏های بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر عملکرد اسانس و اجزای اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏‏های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1388‌ـ 1389 در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (منطقۀ 1) و در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی (منطقۀ 2) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر سیستم کشت، رقم و محلول‌های غذایی مختلف بر برخی از پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی گیاه سیب ‏زمینی

حمیدرضا روستا؛ مجید رشیدی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 613-622

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56909

چکیده
  هواکشت، فناوری جدیدی برای تولید ریزغدة‌ سیب‌زمینی محسوب می‌شود. به منظور شناسایی محلول غذایی و رقم سیب‌ز‌مینی مناسب برای تولید ریزغده در سیستم هواکشت و مقایسة آن با سیستم هیدروپونیک کلاسیک، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با سه فاکتور سیستم کشت (هیدروپونیک کلاسیک و هواکشت)، محلول غذایی (محلول چنگ و همکاران، APCoAB و محلول هیدروپونیک تجاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو (Prunus spp)

موسی رسولی؛ رضا توکلی بنیزی؛ علی ایمانی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 623-635

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56910

چکیده
  در این پژوهش جوانه‏زنی بذرهای گونه‏های مختلف جنس Prunus شامل Prunus communis L.، Prunus scoparia Spach، Prunus haussknechtii Bornm وPrunus persicaL. مطالعه شد. برای این کار ابتدا، بذرهای بالغ بدون پوشش پوستۀ چوبی به‏مدت 30 دقیقه تحت تیمار تترامتیل‏ تیورام ‏دی‏سولفید‌ 2 درصد‌ ضد ‏عفونی شدند. بذرهای مربوط به هر گونه در سه گروه (هر گروه حاوی 90 بذر در سه تکرار 30 تایی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر غلظت کلسیم در محلول غذایی و بستر کشت بر عملکرد کمی و کیفی سوسن هیبرید آسیاتیک

علی محمدی ترکاشوند؛ نجمه سیدی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 637-647

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56911

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر کلسیم و بستر کشت بر رشد سوسن (هیبرید آسیاتیک سوسن رقم ترسور) و جذب عناصر غذایی، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور غلظت کلسیم در محلول غذایی در سه سطح (2، 4 و 6 میلی‌مولار)، و پنج نوع بستر کشت (پرلیت 100 درصد، پرلیت 70 درصد + کوکوپیت 30 درصد، پرلیت 50 درصد + کوکوپیت 50 درصد، کوکوپیت 70 درصد + پرلیت 30 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
تأثیر نوع پلی آمین بر انبارمانی میوه آلو، رقم ‘شابلون’

صبا شکراله فام؛ جعفر حاجی لو؛ فریبرز زارع نهندی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 649-658

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56912

چکیده
  در این آزمایش تأثیر سه نوع پلی‌آمین پوتریسین، اسپرمیدین و اسپرمین بر عمر پس از برداشت میوۀ آلو رقم ‘شابلون’ بررسی شد. میوه ها در محلول پلی‌آمین‌ها با دو غلظت 1 و 2 میلی‌مولار و نیز آب مقطر (تیمار شاهد) به‌مدت 5 دقیقه غوطه‌ور و در سردخانه‌ای با دمای 5/0± 5/1 درجۀ سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 80‌ـ 85 درصد انبار شدند. آزمایش در قالب فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم میوه
غلظت عناصر معدنی ریشه و برگ چهار پایۀ دانهالی پسته تحت رژیم‏ های مختلف آبیاری

مصطفی قاسمی؛ کاظم ارزانی؛ عباس یداللهی؛ حسین حکم آبادی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 659-667

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56913

چکیده
  ‌این پژوهش به‏منظور بررسی اثر تنش خشکی روی رشد و غلظت عناصر معدنی برگ و ریشۀ چهار پایۀ دانهالی پسته شامل بادامی ‏ریز ‏زرند، قزوینی، سرخس و بنه انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل 100 درصد نیاز آبی گیاه (شاهد)، 65 درصد نیاز آبی گیاه (تنش متوسط) و 30 درصد نیاز آبی گیاه (تنش شدید) بودند که 75 روز روی دانهال‌های چهار‌ماهۀ پسته اعمال شدند. در انتهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نانو اکسید سیلیس (SiO2) بر پرآوری درون شیشه‌ای سیب رقم گالا

صابر اوستان؛ لطفعلی ناصری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 669-675

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56914

چکیده
  سیلیسیوم اثر مفیدی بر رشد بسیاری از گیاهان دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نانو‌‌سیلیس بر پرآوری و بهبود برخی صفات رشد سیب رقم گالا در شرایط درون‌شیشه‏ای انجام شد. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح نانو‌اکسید سیلیس (صفر، 25، 50، 100و 200‏ میلی‌گرم در لیتر) در پنج تکرار اجرا و میانگین نتایج با آزمون چند‌دامنه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه‏ ورا بر عمر پس از برداشت و ویژگی آنتی‏ اکسیدانی انگور قزل‌ازوم

محمدرضا اصغری؛ لیلا احدی؛ سجاد ریایی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 677-685

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56915

چکیده
  امروزه، به دلیل تأثیرات زیانبار مواد شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیست، استفاده از این مواد با محدودیت‌هایی روبه‌روست. از‌این‌رو، یافتن مواد سالم برای استفاده در فناوری پس از برداشت میوه‏ها و سبزی‌ها ضروری است. در این پژوهش، تأثیر غلظت‏های مختلف اسید سالیسیلیک (0، 1، 2 میلی‏مولار) به همراه ژل آلوئه‏ورا در غلظت‏های 0، 25 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی، اهلی‌کردن و مقایسۀ عملکرد نژاد بومی قارچ صدفی (Pleurotus spp) با نژاد تجاری

فاطمه رئیسی؛ غلام علی پیوست؛ معظم حسن پور اصیل؛ جمال علی الفتی؛ سید اکبر خداپرست

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، صفحه 687-692

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56916

چکیده
  در این پژوهش ابتدا دو نژاد قارچ صدفی که از نظر صفات ظاهری تفاوت نشان می‏دادند از جنگل‌های گیلان جمع‌آوری و سپس در محیط کشت MEA کاشته شدند. پس از تکمیل رشد میسیلیوم در ظروف کشت، اسپان قارچ تهیه ‌و کشت قارچ در بستر کاه برنج انجام شد. در‌نهایت پس از برداشت محصول، شناسایی گونه‏های وحشی با استفاده از روش PCR و روش‏های میکرو و ماکروسکوپی ...  بیشتر