تولید پینه رویان زا در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از کشت بساک وگل کامل

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت اقتصادی انگور به عنوان یکی از محصولات مهم باغی کشور، اصلاح این میوه در جهت بهبود صفات نامطلوب مد نظر قرار گرفته است. امروزه استفاده از روشهای مولکولی برای اصلاح گیاهان اهمیت خاصی پیدا کرده است. لازمه انجام برنامه های انتقال ژن وجود امکانات و بافتهای مناسب گیاهی می باشد که به عنوان مثال می توان به پینه رویان زا اشاره نمود. در این پژوهش انگیزش پینه رویان‌زا با کشت ریز نمونه‌های بساک و گل کامل چهار رقم انگور بیدانه قرمز، فلیم سیدلس، شاهرودی و پرلت مورد بررسی قرار گرفت. این ریز نمونه ها حدود 12-10 روز قبل از باز شدن گلها از باغ جمع آوری شده و در دو محیط کشتPIV و Harst کشت شدند. نتایج نشان داد که ریزنمونه گل کامل در رقم فلیم سیدلس در محیط کشت PIV توانایی بیشتری در تولید پینه داشت. بعد از مرحله انگیزش، پینه‌ها به منظور رویان‌زایی به محیط کشتGS1CA منتقل شدند. در این محیط رقم شاهرودی نسبت به سه رقم دیگر در تولید پینه‌های رویان‌زا موفق‌تر عمل کرد و فقط ریزنمونه بساک توانایی تولید پینه‌های رویان‌زا را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Embryogenic Callus Production in Four Grapevine (Vitisvinifera L.) Cultivars using Anther and Whole Flower Culture

نویسندگان [English]

  • maryam karimi alavijeh 1
  • ali ebadi 2
  • mansoor omidi 2
1
2
چکیده [English]

Embryogenic Callus initiation from anther and whole flower explants in four grapevine cultivars including Flame Seedless, Shahroodi, Perlette and Red Sultanina cultured on PIV and Harst nutrient media was studied. Results showed that whole flower explants of ‘Flame Seedless’ cultured on PIV medium had the most potential for callus production. Later callus were transferred onto GES1CA medium for embryogenesis. In the latter medium, ‘Shahroodi’ expressed the highest rate of embryogenic callus production as compared with the other three cultivars. Meanwhile, only the anther explants showed the potential for producing embryogenic callus.

Keywords: Grape, Media, Explant, Callus production, and Embryogenic callus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Callus production
  • embryogenic callus
  • explant
  • grape
  • Media