مقایسه اثرات پاکوتاه کنندگی دو پایه زالزالک و به روی چند رقم تجارتی گلابی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

2 مربی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

3 مربی بخش اصلاح وتهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده

از مشکلات اصلی کشت متراکم گلابی در کشور عدم وجود پایه‌های پاکوتاه یا نیمه پاکوتاه کننده سازگار با ارقام و شرایط خاک‌های آهکی بوده و لذا احداث باغ‌های پاکوتاه در این گونه با مشکل همراه است. این تحقیق با هدف ارزیابی مقایسه‌ای و بررسی امکان استفاده از پایه بذری زالزالک ((Crataegus sp. بعنوان پایه پاکوتاه کننده و پایه همگروه کوئینس A بعنوان پایه نیمه پاکوتاه کننده در کنار پایه معمول گلابی بذری، روی پاکوتاه کنندگی و خصوصیات رشدی چند رقم گلابی تجارتی و متحمل به آتشک طی سال‌های 1384 تا 1389 انجام شد. ارقام پیوندی مورد استفاده شامل ارقام متحمل اسپادونا (Spadona)، درگزی و هاروسوئیت (Harrow Sweet)، در کنار دو شاهد حساس‌تر شاه‌میوه و بارتلت (Bartlett) بودند. نتایج بیانگر کاهش قابل توجه اندازه درخت با استفاده از پایه زالزالک و سپس با پایه رویشی کوئینس A بود. کاهش رشد ارقام پیوندی گلابی روی پایه‌های پاکوتاه کننده به صورت کاهش ارتفاع و کاهش گسترش تاج در اثر افت رشد رویشی سالیانه درختان پیوندی بود و نوع پایه تاثیری بر طول میانگره ارقام نداشت. مقایسه قطر پایه و پیوندک در هیچیک از ترکیبات پیوندی تفاوت رشد محسوسی که نشانه‌ای از ناسازگاری ترکیب پیوندی باشد نشان نداد. با توجه به رشد بسیار کم القاء شده در ارقام گلابی توسط پایه زالزالک و تولید ریشه بسیار کم آن که سبب سختی جابجایی آن می‌شود به نظر می‌رسد این پایه پتانسیل کاربرد تجاری بعنوان پایه پاکوتاه کننده برای احداث باغ‌های متراکم گلابی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Dwarfing Effects of Two Hawthorn and Quince Rootstocks on Several Commercial Pear Cultivars

نویسندگان [English]

  • hamid abdollahi 1
  • daryoosh atashkar 2
  • asadollah alizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

A principal obstacle facing intensive pear orchard establishment in Iran is the absence of appropriate dwarfing or semi-dwarfing rootstocks, compatible with commercial cultivars, as well as showing adaptability with alkaline soils. This research aimed at an evaluation of the hawthorn seedlings (Crataegus sp.) as a potential dwarfing rootstock for pear and a comparison of its dwarfing effects with clonal quince A and normal pear seedling rootstocks on several commercial and fire blight tolerant pears (2005-2010). The evaluated cultivars were Spadona, Dar Gazi and Harrow Sweet, beside two moderately fire blight susceptible cultivars namely Bartlett and Shah Miveh. Results confirmed high dwarfing effects of Crataegus and semi-dwarfing of quince A rootstocks on pear cultivars. Reduced tree size on dwarfing rootstocks resulted from decrease in the tree height and its canopy expansion ended up to reduced tree vigor, but the rootstock type did not affect the length of the internodes. None of scion/rootstock combinations demonstrated incompatibility-dependent disorders including abnormal scion/rootstock growth rate. With respect to the low growth induced in the shoots of pear cultivars on Crataegus rootstock, and difficulties in transplanting of this rootstock due to its weak root productivity, it seems that this species does not possess the potential to be used as an efficient dwarfing rootstock for commercial pear cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dwarfing rootstock
  • Hawthorn (Crataegus sp.)
  • Pear
  • Quince (Cydonia oblonga Mill.)