دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 1450776، اردیبهشت 1392، صفحه 1-118 (مجله علوم باغبانی ایران) 
تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو

صفحه 21-30

10.22059/ijhs.2013.30402

حامد بلانیان؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی؛ داراب حسنی


اثر تیمارهای پس از برداشت بر عمر قفسه ای و انباری میوه انبه برداشت شده در مراحل مختلف رسیدن

صفحه 43-59

10.22059/ijhs.2013.30404

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ سیامک کلانتری؛ مصباح بابالار؛ ذبیح اله زمانی


واکنش برخی توده های تره ایرانی به ماده‌زایی در محیط درون شیشه ای

صفحه 73-80

10.22059/ijhs.2013.30406

زهرا قهرمانی؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ منصور امیدی؛ مریم جعفر خانی کرمانی