دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 236888، اسفند 1388، صفحه 1-95 (مجله علوم باغبانی ایران) 
ریزازدیادی انجیر رقم جامی کن با استفاده از کشت مریستم

امیر صحرارو؛ مصباح بابالار؛ علی عبادی؛ مینا کوهی حبیبی


سنگ‎های آپاتیت ایران در کشت زئوپونیک رز و بررسی امکان جایگزین کردن آنها با کودهای فسفاته

مصباح بابالار؛ مریم ذوالفقاری؛ روح¬انگیز نادری؛ محمدعلی عسگری سرچشمه؛ حسین یزدانی


تأثیر شوری بر شاخص‌های رشد در نه پایه مرکبات

داوود خوشبخت؛ علی اکبر رامین؛ بهرام بانی نسب؛ سیروس آقاجان زاده


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
اسفند 1388، صفحه 1-95
علوم باغبانی ایران
آذر 1388، صفحه 1-89
مجله علوم باغبانی ایران
شهریور 1388، صفحه 1-83
دوره
خرداد 1388، صفحه 1-107