دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 236888، زمستان 1388، صفحه 1-95 (مجله علوم باغبانی ایران) 
1. ریزازدیادی انجیر رقم جامی کن با استفاده از کشت مریستم

امیر صحرارو؛ مصباح بابالار؛ علی عبادی؛ مینا کوهی حبیبی


5. سنگ‎های آپاتیت ایران در کشت زئوپونیک رز و بررسی امکان جایگزین کردن آنها با کودهای فسفاته

مصباح بابالار؛ مریم ذوالفقاری؛ روح¬انگیز نادری؛ محمدعلی عسگری سرچشمه؛ حسین یزدانی


7. بررسی سازگاری و تاثیر گرده‎افشانی تکمیلی رقم "سوپرنووآ" با گرده ارقام مختلف بادام

موسی رسولی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ علی ایمانی؛ علی عبادی


8. تأثیر شوری بر شاخص‌های رشد در نه پایه مرکبات

داوود خوشبخت؛ علی اکبر رامین؛ بهرام بانی نسب؛ سیروس آقاجان زاده


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم باغبانی ایران
زمستان 1388، صفحه 1-95
علوم باغبانی ایران
پاییز 1388، صفحه 1-89
مجله علوم باغبانی ایران
تابستان 1388، صفحه 1-83
دوره
بهار 1388، صفحه 1-107