نویسنده = نگین اخلاقی امیری
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 257-264

10.22059/ijhs.2016.58525

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده


4. بررسی امکان کاهش پفی‌شدن میوۀ نارنگی انشو (Citrus unshiu) در شرق مازندران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 591-600

10.22059/ijhs.2015.56907

نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی


5. کاهش تناوب باردهی در نارنگی انشو با مدیریت مصرف نیتروژن و هرس در شرق مازندران

دوره 42، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 217-225

علی اسدی کنگرشاهی؛ غلامرضا ثواقبی؛ نگین اخلاقی امیری