نمایه نویسندگان

آ

 • آتشکار، داریوش ارزیابی مطلوبیت در گزینش برخی ارقام سیب با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل ‏تعدیل‌یافته (‏ASIIG‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 544-552]
 • آجیلی لاهیجی، علی ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای تاکستان‌های کیوی استان گیلان با استفاده از روش تشخیص چندگانه [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 891-903]
 • آروئی، حسین تاثیر طیف‎‌‎های مختلف نور ‏LED‏ بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و محتوای عناصر معدنی در نشاهای ‏پیوندی و غیرپیوندی گوجه‌فرنگی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 977-988]
 • آزادی، پژمان مقایسه تولید سوخک، افزایش اندازه و شکست خواب در چند رقم هیبرید تجاری لیلیوم در گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 1003-1020]
 • آسیایی، مجید تاثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گل محمدی ‏(‏Rosa damascena Mill‏) در استان گلستان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 75-85]

ا

 • ابراهیمی، راهله اثر عصاره برگ حنا و سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه ‏بریده داوودی (‏Chrysanthemum morifolium‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 181-192]
 • ابراهیمی، فاطمه بررسی برخی پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم بابونه آلمانی ‏‏(‏Matricaria chamomilla‏) به مایکوریزا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 737-749]
 • ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین تاثیر ماده آلی و نوع محیط کشت بر خصوصیات رویشی، فعالیت آنزیمی و میزان اسانس بادرنجبویه ‏‏(‏Melissa officinalis L.‎‏) در شرایط تنش شوری [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 691-706]
 • احتشامی، سید محمدرضا اثر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم ‏بگونیا (‏Begonia semperflorens‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 615-628]
 • احتشام نیا، عبداله تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات بیوشیمیایی، عناصر غذایی و عملکردی میوه فیسالیس ‏‏(‏Physalis peruviana L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 795-806]
 • احتشام نیا، عبداله کاربرد قبل از برداشت کیتوسان و پوشش‌دهی با ژل آلوئه‌ورا بر پارامترهای بیوشیمیایی و عمر پس از ‏برداشت انگور عسگری [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 905-916]
 • احمدی، جعفر ارزیابی مطلوبیت در گزینش برخی ارقام سیب با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل ‏تعدیل‌یافته (‏ASIIG‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 544-552]
 • احمدی، نیما بررسی مولکولی و پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیک برخی دانهال‌های وحشی گیلاس تحت تنش خشکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 967-976]
 • احمدخانی، سهیلا تأثیر تیمار پس از برداشت فنیل‌آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال‌اخته طی انبارمانی ‌سرد [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 295-308]
 • اخلاقی امیری، نگین ویژگی‌های رویشی و زایشی نارنگی انشو میاگاوا با پایه سوینگل‌سیتروملو در دامنه و دشت شرق ‏مازندران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 117-128]
 • اخلاقی امیری، نگین روند تغییرات کربوهیدرات‌ها و تأثیر نفتالین استیک اسید برعملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشوی ‏میاگاوا (‏Citrus unshiu cv. Miyagawa‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 493-507]
 • ارزانی، کاظم بررسی مولکولی و پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیک برخی دانهال‌های وحشی گیلاس تحت تنش خشکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 967-976]
 • ارشدی، مهدیه ارزیابی تنوع ریخت‌شناسی برخی اکوتیپ‌های اسفرزه (‏Plantago ovata‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 171-180]
 • استادی، علی تاثیر تنش کمآبی بر شاخص‌های رشدی، فلورسانس کلروفیل و ترکیبات اسانس مرزنجوش آمریکایی ‏‏(‏Origanum vulgare subsp. vulgare‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 59-74]
 • اسدی کنگرشاهی، علی ویژگی‌های رویشی و زایشی نارنگی انشو میاگاوا با پایه سوینگل‌سیتروملو در دامنه و دشت شرق ‏مازندران [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 117-128]
 • اسدی کنگرشاهی، علی روند تغییرات کربوهیدرات‌ها و تأثیر نفتالین استیک اسید برعملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشوی ‏میاگاوا (‏Citrus unshiu cv. Miyagawa‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 493-507]
 • اعتمادی، نعمت الله مطالعه اثر پاکوتاه‌کنندگی ترینگزاپک‌اتیل بر آهار ‏Zinnia elegans ‘State fair mix’‎ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 591-599]
 • اعلایی، میترا بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو اکوتیپ زعفران تحت تاثیر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در شرایط ‏اقلیمی زنجان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 15-30]
 • اعلایی، میترا اثر باکتری‌های محرک رشد در مقاومت به تنش شوری گیاه کلم زینتی رقم کاموم ‏(‏Brassica oleraceae L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 423-438]
 • افسری یگانه، سمیه اثر غنی سازی کمپوست ضایعات کشاورزی با عنصر روی، بر عملکرد و برخی صفات کیفی کاهو در ‏کشت گلخانه‌ای ( ‏Lactuca sativa L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 707-720]
 • اکبری، امین پاسخ رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و غلظت برخی عنصرهای معدنی گیاه هندوانه بومی پیوندشده ‏به تنش کمبود اکسیژن در کشت هیدروپونیک [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 647-665]
 • اکبری، حامد سازوکارهای دفاعی مورفولوژیک، رشدی و بیوشیمیایی تحمل به خشکی در ارقام انتخابی تجاری سیب [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 629-646]
 • الفتی، جمالعلی بررسی کنترل ژنتیکی عادت رشد در نتاج حاصل از تلاقی کدو خورشتی و کدو پوست تخم کاغذی با ‏استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 453-464]
 • الفتی، جمالعلی برآورد اجزای ژنتیکی و وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی از طریق تجزیه میانگین ‏نسل‌ها [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 917-926]
 • امیدواری، شهرام تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی رقم ساوالان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 193-207]
 • امرا، محمد عثمان ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 371-379]
 • امراهی، رویا تاثیر تنش کمآبی بر شاخص‌های رشدی، فلورسانس کلروفیل و ترکیبات اسانس مرزنجوش آمریکایی ‏‏(‏Origanum vulgare subsp. vulgare‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 59-74]
 • انصاری، افسانه بررسی اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به نیتروژن بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل ‏ژربرا رقم دانی (‏Gerbera jamesonii cv. Dune‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 129-141]

ب

 • بابا گل زاده، علی تاثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گل محمدی ‏(‏Rosa damascena Mill‏) در استان گلستان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 75-85]
 • بردبار، مونا تهیه سازه برای ایجاد مقاومت همزمان به سه ویروس ‏PLRV، ‏PVX‏ و ‏CMV‏ در سیب زمینی از طریق ‏RNA Silencing [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 351-369]
 • بشارت، سینا بررسی نقش وضعیت تغذیه‌‌ای برگ بر شاخص‌‌های فتوسنتزی درخت زیتون [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 309-320]
 • بصیرت، مجید ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای تاکستان‌های کیوی استان گیلان با استفاده از روش تشخیص چندگانه [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 891-903]
 • بیکدلو، مهدی پاسخ رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و غلظت برخی عنصرهای معدنی گیاه هندوانه بومی پیوندشده ‏به تنش کمبود اکسیژن در کشت هیدروپونیک [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 647-665]
 • بیکدلو، مهدی بررسی کارایی هندوانه ابوجهل (‏Citrullus colocynthis‏) و کیوانو (‏Cucumis metuliferus‏) ‏به‌عنوان پایه برای خیار جهت افزایش مقاومت به تنش شوری در مقایسه با پایه تجاری کبالت [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 807-822]
 • بینا، سیما مطالعه تنوع ژنتیکی و تعیین خصوصیات فنولوژی، مورفولوژی و پومولوژی برخی از ژنوتیپ‌های ‏انتخابی گیلاس در شرایط استان خراسان رضوی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • بهرامی، مرتضی اثر باکتری‌های محرک رشد در مقاومت به تنش شوری گیاه کلم زینتی رقم کاموم ‏(‏Brassica oleraceae L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 423-438]
 • بهمن زادگان جهرمی، محمد جواد مطالعه تاثیر کاربرد کود دامی بر گیاه پالایی رعنازیبا (‏Gaillardia grandiflora‏)‏ و جذب سرب از خاک [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 157-170]
 • بوذری، ناصر بررسی صفات متمایزکننده برخی ارقام و ژنوتیپ‌های گیلاس بومی ایران [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 751-767]
 • بوذری، ناصر بررسی مولکولی و پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیک برخی دانهال‌های وحشی گیلاس تحت تنش خشکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 967-976]

پ

 • پاداشت دهکایی، محمد نقی تاثیر سایه‌بان‌های رنگی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، آگلونما و کروتون [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 721-736]
 • پژوهنده، مقصود تهیه سازه برای ایجاد مقاومت همزمان به سه ویروس ‏PLRV، ‏PVX‏ و ‏CMV‏ در سیب زمینی از طریق ‏RNA Silencing [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 351-369]

ت

 • تاتاری، مریم اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی، مقدار سدیم و کلر برگ قلمه‌های ریشه‌دار شده تعدادی از ‏ارقام انار در منطقه اصفهان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 271-283]
 • تاتاری، مریم اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک‎ ‎پنیرباد‎ ‎‏(‏Withania coagulans Dunal.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 601-613]
 • تاتاری، مریم ارزیابی میزان تحمل به یخ‌زدگی پنیرباد (‏Withania coagulans Dun‏) تحت شرایط کنترل‌شده [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 341-350]
 • تقی پور، شیرین کاربرد قبل از برداشت کیتوسان و پوشش‌دهی با ژل آلوئه‌ورا بر پارامترهای بیوشیمیایی و عمر پس از ‏برداشت انگور عسگری [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 905-916]
 • تقی پور جیردهی، سپیده تاثیر روش مصرف سایکوسل بر رشد و گلدهی آزالیا رقم ژاپونیکا قرمز ‏(‏Rhododendron simsii cv. Japonica Red‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 239-255]
 • تقی زاده، امیر عباس ارزیابی مطلوبیت در گزینش برخی ارقام سیب با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل ‏تعدیل‌یافته (‏ASIIG‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 544-552]
 • توفیقی، زهرا بررسی کارایی ملاتونین در حفظ خصوصیات کیفی، فیتوشیمیایی و افزایش عمر انباری میوه تمشک ‏‎(Rubus ulmifolius subsp. sanctus)‎ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 225-237]

ث

 • ثانی خانی، محسن اثر باکتری‌های محرک رشد در مقاومت به تنش شوری گیاه کلم زینتی رقم کاموم ‏(‏Brassica oleraceae L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 423-438]

ج

 • جباری، میترا ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 371-379]
 • جدیدی، اسماعیل اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی، مقدار سدیم و کلر برگ قلمه‌های ریشه‌دار شده تعدادی از ‏ارقام انار در منطقه اصفهان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 271-283]
 • جلالی، آرزو اثر تیمارهای مختلف بر میزان قهوه‌ای‌شدن و ریز ازدیادی‎ ‎تعدادی از ارقام گیلاس (‏Prunus avium ‎L.‎‏) ‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 849-858]
 • جلالی، ندا بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چند گونه رز بومی ایران به تنش کم‌آبی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 99-115]
 • جلیلی، سارا بررسی مولکولی و پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیک برخی دانهال‌های وحشی گیلاس تحت تنش خشکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 967-976]
 • جمالی، فاطمه تاثیر کاربرد عصاره جلبک قهوه‌ای (‏Sargassum wightii‏) بر رشد و نمو گل داودی‎ ‎‏(‏Chrysanthemum grandiflorum‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 31-45]
 • جنتی زاده، عباسعلی هیبریدهای جدید متحمل به سرمای بهاره زردآلو (‏Prunus armeniaca L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 927-936]
 • جوادزاده، مریم تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی رقم ساوالان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 193-207]
 • جوادزاده، مریم مطالعه تأثیر محرک‌های رشد گیاهی بر عملکرد غده کل و قابل‌فروش و صفات کیفی سیب‌زمینی رقم ‏سانته [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 769-783]
 • جوانمرد، عبدالله تاثیر تنش کمآبی بر شاخص‌های رشدی، فلورسانس کلروفیل و ترکیبات اسانس مرزنجوش آمریکایی ‏‏(‏Origanum vulgare subsp. vulgare‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 59-74]

چ

 • چمنی، اسماعیل مقایسه تولید سوخک، افزایش اندازه و شکست خواب در چند رقم هیبرید تجاری لیلیوم در گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 1003-1020]

ح

 • حاج نجاری، حسن سازوکارهای دفاعی مورفولوژیک، رشدی و بیوشیمیایی تحمل به خشکی در ارقام انتخابی تجاری سیب [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 629-646]
 • حسن پناه، داود تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در برخی رقم‌های سیب‌زمینی ‏‏(‏Solanum tuberosum L.‎‏) حاصل از تلاقی دای الل‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 531-542]
 • حسن پور، حمید تأثیر محلول‌پاشی برگی اسید گلوتامیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون ‏در شرایط هیدروپونیک [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 439-452]
 • حسن پور اصیل، معظم تاثیر روش مصرف سایکوسل بر رشد و گلدهی آزالیا رقم ژاپونیکا قرمز ‏(‏Rhododendron simsii cv. Japonica Red‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 239-255]
 • حسن پور اصیل، معظم اثر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم ‏بگونیا (‏Begonia semperflorens‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 615-628]
 • حسینپور بالو، شادی بررسی اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به نیتروژن بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل ‏ژربرا رقم دانی (‏Gerbera jamesonii cv. Dune‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 129-141]
 • حسندخت، محمد رضا ارزیابی مورفولوژیکی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی برخی گونه‌های ترشک (‏Rumex.‎‏) در ایران [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 823-836]
 • حسندخت، محمد رضا تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در برخی رقم‌های سیب‌زمینی ‏‏(‏Solanum tuberosum L.‎‏) حاصل از تلاقی دای الل‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 531-542]
 • حسینی فرهی، مهدی تاثیر ماده آلی و نوع محیط کشت بر خصوصیات رویشی، فعالیت آنزیمی و میزان اسانس بادرنجبویه ‏‏(‏Melissa officinalis L.‎‏) در شرایط تنش شوری [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 691-706]
 • حکیمی، یوسف ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های منتخب گردو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و ‏پومولوژیکی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 209-224]
 • حمیداوغلی، یوسف برآورد اجزای ژنتیکی و وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی از طریق تجزیه میانگین ‏نسل‌ها [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 917-926]

خ

 • خادمی، اورنگ اثر عصاره برگ حنا و سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه ‏بریده داوودی (‏Chrysanthemum morifolium‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 181-192]
 • خالقی گزیک، سارا اثر سطوح مختلف بیوچار، هیدروچار و اسیدسالیسیلیک بر رشد گیاه همیشه‌بهار ‏‏(‏Calendula officinalis L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 553-566]
 • خیری، عزیزاله تأثیر تیمار پس از برداشت فنیل‌آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال‌اخته طی انبارمانی ‌سرد [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 295-308]
 • خیری، عزیزاله تأثیر‎پذیری سرخارگل (‏Echinacea purpurea L. Moench‏) از الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و ‏متیل‎جاسمونات با پایش صفات مورفوفیزیولوژیک [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 405-422]
 • خلیلی بورنگ، مهلا ارزیابی مورفولوژیکی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی برخی گونه‌های ترشک (‏Rumex.‎‏) در ایران [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 823-836]
 • خندان میرکوهی، عزیزاله تاثیر کاربرد عصاره جلبک قهوه‌ای (‏Sargassum wightii‏) بر رشد و نمو گل داودی‎ ‎‏(‏Chrysanthemum grandiflorum‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 31-45]
 • خندان میرکوهی، عزیزاله بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چند گونه رز بومی ایران به تنش کم‌آبی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 99-115]
 • خنیده، فاطمه اثر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی دو رقم ‏بگونیا (‏Begonia semperflorens‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 615-628]
 • خوش اندام، لعیا ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ‌های وحشی دانه‌دار زرشک در منطقه ‏شاهرود [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 869-880]

د

 • دارابی، عبدالستار تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی رقم ساوالان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 193-207]
 • دارابی، عبدالستار دارابی مطالعه تأثیر محرک‌های رشد گیاهی بر عملکرد غده کل و قابل‌فروش و صفات کیفی سیب‌زمینی رقم ‏سانته [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 769-783]
 • دانشور، شهرزاد اثر سطوح مختلف بیوچار، هیدروچار و اسیدسالیسیلیک بر رشد گیاه همیشه‌بهار ‏‏(‏Calendula officinalis L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 553-566]
 • داودی، سیما بررسی کنترل ژنتیکی عادت رشد در نتاج حاصل از تلاقی کدو خورشتی و کدو پوست تخم کاغذی با ‏استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 453-464]
 • دیده باز معانلو، قربان ارزیابی مورفولوژیکی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی برخی گونه‌های ترشک (‏Rumex.‎‏) در ایران [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 823-836]
 • درویش زاده، رضا تهیه سازه برای ایجاد مقاومت همزمان به سه ویروس ‏PLRV، ‏PVX‏ و ‏CMV‏ در سیب زمینی از طریق ‏RNA Silencing [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 351-369]
 • دلشاد، مجتبی اثر غنی سازی کمپوست ضایعات کشاورزی با عنصر روی، بر عملکرد و برخی صفات کیفی کاهو در ‏کشت گلخانه‌ای ( ‏Lactuca sativa L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 707-720]
 • دهستانی اردکانی، مریم تاثیر طیف‌های نوری مختلف بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد فتوسنتزی چهار رقم حسن یوسف ‏‏(‏Solenostemon scutellarioides L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 45-58]
 • دواتگر، ناصر بررسی نقش وضعیت تغذیه‌‌ای برگ بر شاخص‌‌های فتوسنتزی درخت زیتون [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 309-320]

ر

 • راجی، محمدرضا تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات بیوشیمیایی، عناصر غذایی و عملکردی میوه فیسالیس ‏‏(‏Physalis peruviana L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 795-806]
 • راشکی، علیرضا ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 371-379]
 • ربیعی، بابک بررسی کنترل ژنتیکی عادت رشد در نتاج حاصل از تلاقی کدو خورشتی و کدو پوست تخم کاغذی با ‏استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 453-464]
 • ربیعی، بابک برآورد اجزای ژنتیکی و وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی از طریق تجزیه میانگین ‏نسل‌ها [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 917-926]
 • رجایی، مجید برهمکنش شوری و سولفات آمونیوم بر رشد و غلظت عناصر غذایی در گیاهان پرتقال والنسیا پیوندشده ‏روی لیمو [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 321-331]
 • رحیمی، قاسم تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در برخی رقم‌های سیب‌زمینی ‏‏(‏Solanum tuberosum L.‎‏) حاصل از تلاقی دای الل‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 531-542]
 • رحمانیان، شیما تاثیر ماده آلی و نوع محیط کشت بر خصوصیات رویشی، فعالیت آنزیمی و میزان اسانس بادرنجبویه ‏‏(‏Melissa officinalis L.‎‏) در شرایط تنش شوری [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 691-706]
 • رحمن زاده ایشکه، شیرین بررسی کارایی ملاتونین در حفظ خصوصیات کیفی، فیتوشیمیایی و افزایش عمر انباری میوه تمشک ‏‎(Rubus ulmifolius subsp. sanctus)‎ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 225-237]
 • ریزی، سعید تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر جذب یونی و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گلوکسینا ‏‏(‏Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 521-530]
 • رسول نیا، عبدالرحمن ارزیابی مورفولوژیکی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی برخی گونه‌های ترشک (‏Rumex.‎‏) در ایران [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 823-836]
 • رضادوست، حسن بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو اکوتیپ زعفران تحت تاثیر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در شرایط ‏اقلیمی زنجان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 15-30]
 • رضائی، مهدی ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ‌های وحشی دانه‌دار زرشک در منطقه ‏شاهرود [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 869-880]
 • رضوی، فرهنگ تأثیر تیمار پس از برداشت فنیل‌آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال‌اخته طی انبارمانی ‌سرد [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 295-308]
 • رضوانی، حسین تاثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گل محمدی ‏(‏Rosa damascena Mill‏) در استان گلستان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 75-85]
 • رفیع، محمدرضا تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی رقم ساوالان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 193-207]
 • رفیع، محمدرضا مطالعه تأثیر محرک‌های رشد گیاهی بر عملکرد غده کل و قابل‌فروش و صفات کیفی سیب‌زمینی رقم ‏سانته [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 769-783]
 • رقامی، محمود پاسخ رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و غلظت برخی عنصرهای معدنی گیاه هندوانه بومی پیوندشده ‏به تنش کمبود اکسیژن در کشت هیدروپونیک [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 647-665]
 • رمرودی، محمود ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 371-379]
 • رمضانیان، اصغر اثر بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته و سینامالدئید بر ویژگی‌های حسی و آلودگی میکروبی بذرپوشینه انار [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 257-270]
 • رنجبر، اعظم اثر بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته و سینامالدئید بر ویژگی‌های حسی و آلودگی میکروبی بذرپوشینه انار [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 257-270]
 • روزبان، محمودرضا بررسی مولکولی و پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیک برخی دانهال‌های وحشی گیلاس تحت تنش خشکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 967-976]
 • روستا، حمیدرضا پاسخ رشد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و غلظت برخی عنصرهای معدنی گیاه هندوانه بومی پیوندشده ‏به تنش کمبود اکسیژن در کشت هیدروپونیک [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 647-665]
 • روستا، حمیدرضا بررسی کارایی هندوانه ابوجهل (‏Citrullus colocynthis‏) و کیوانو (‏Cucumis metuliferus‏) ‏به‌عنوان پایه برای خیار جهت افزایش مقاومت به تنش شوری در مقایسه با پایه تجاری کبالت [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 807-822]
 • رئیسی، طاهره اثر موقعیت میوه در تاج درخت و محلول‌پاشی پتاسیم و کلسیم بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال ‏تامسون‏ناول [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 479-491]

ز

 • زارعی، عبدالکریم تاثیر دانه گرده بر تشکیل بذر و میوه در نارنگی کلمانتین و بررسی نقش قرابت ژنتیکی منابع گرده‌زا ‏در عمل لقاح [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 143-156]
 • زمانی، ذبیح اله ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های منتخب گردو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و ‏پومولوژیکی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 209-224]
 • زمانی پور، محبوبه مطالعه تنوع ژنتیکی و تعیین خصوصیات فنولوژی، مورفولوژی و پومولوژی برخی از ژنوتیپ‌های ‏انتخابی گیلاس در شرایط استان خراسان رضوی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • زنده دل، طیبه ارزیابی میزان تحمل به یخ‌زدگی پنیرباد (‏Withania coagulans Dun‏) تحت شرایط کنترل‌شده [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 341-350]
 • زینلی، نجمه بررسی اثرات کاربرد گاما آمینو بوتیریک اسید و لاکتات کلسیم بر فتوسنتز و تجمع نیترات در کاهو رقم ‏دیمایو [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 957-966]
 • زهرایی بصیر، محمدتقی اثر‎ ‎دمای انبار،‎ ‎مدت‎ ‎انبارداری و اندازه سوخک‎ ‎بر‎ ‎رشد‎ ‎سوخک‎ ‎سنبل (‏Hyacinthus orientalis L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 947-955]

س

 • سیاری، محمد اثر ریزنمونه و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی و مقدار وین‌کریستین پروانش ‏‏(‏Catharanthus roseus L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 785-793]
 • سیاری، محمد اندازه‌گیری محتوای برخی متابولیت‌های ثانویه زیست فعال و برخی فلانونوئیدهای گیاه سلمکی ‏‏(‏Atriplex patula L.‎‏) در مراحل مختلف فنولوژیکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 859-868]
 • سالمی، حمید رضا اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی، مقدار سدیم و کلر برگ قلمه‌های ریشه‌دار شده تعدادی از ‏ارقام انار در منطقه اصفهان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 271-283]
 • سیاه منصور، سارا کاربرد قبل از برداشت کیتوسان و پوشش‌دهی با ژل آلوئه‌ورا بر پارامترهای بیوشیمیایی و عمر پس از ‏برداشت انگور عسگری [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 905-916]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و شاخص‌های عملکردی در گیاه شاهدانه (‏Cannabis sativa L.‎‏) ‏به‌وسیله آزمون پایداری [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 381-390]
 • سلامی، سید علیرضا بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو اکوتیپ زعفران تحت تاثیر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در شرایط ‏اقلیمی زنجان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 15-30]
 • سلطانی، سید رضا تاثیر طیف‎‌‎های مختلف نور ‏LED‏ بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و محتوای عناصر معدنی در نشاهای ‏پیوندی و غیرپیوندی گوجه‌فرنگی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 977-988]
 • سلطانی صالح آبادی، فروزنده تاثیر پایه‌های هندوانه ابوجهل و کدوی شینتوزا روی ویژگی‌های فنوتیپی و فیزیولوژیکی هندوانه ‏کریمسون سوئیت (‏Citrullus lunatus‏) تحت تاثیر شرایط کم آبیاری مزرعه‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 567-577]
 • سلیمانی، علی تأثیر تیمار پس از برداشت فنیل‌آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال‌اخته طی انبارمانی ‌سرد [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 295-308]
 • سماوات، سعید مطالعه تاثیر کاربرد کود دامی بر گیاه پالایی رعنازیبا (‏Gaillardia grandiflora‏)‏ و جذب سرب از خاک [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 157-170]
 • سمر، سید محمود ارزیابی غلظت عناصر مغذی و شاخص‌های فتوسنتزی برگ سیب تحت مدیریت خاک و کوددهی ‏مختلف [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 391-404]
 • سمیع زاده، حبیب ا... ارزیابی تنوع ژنتیکی فندق با استفاده از نشانگر ‏ISSR‏ و رتروترانسپوزون در منطقه املش [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 465-477]

ش

 • شجاعی، مهدی بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه و روغن چهار رقم زیتون در شرایط آب و هوایی طارم [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 285-294]
 • شیخ محمدی، محمد حسین مطالعه اثر پاکوتاه‌کنندگی ترینگزاپک‌اتیل بر آهار ‏Zinnia elegans ‘State fair mix’‎ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 591-599]
 • شیرزاد، حبیب بررسی کارایی ملاتونین در حفظ خصوصیات کیفی، فیتوشیمیایی و افزایش عمر انباری میوه تمشک ‏‎(Rubus ulmifolius subsp. sanctus)‎ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 225-237]
 • شریفی سیرچی، غلام رضا اثر هرم‌سازی ژن‌های مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی (‏Tomato yellow leaf ‎curl virus, TYLCV‏) بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژی در لاین‌های مختلف‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 837-848]
 • شکرفروش، شهرام اثر بسته‌بندی با اتمسفر تغییر یافته و سینامالدئید بر ویژگی‌های حسی و آلودگی میکروبی بذرپوشینه انار [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 257-270]

ص

 • صالحی، امین بررسی برخی پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم بابونه آلمانی ‏‏(‏Matricaria chamomilla‏) به مایکوریزا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 737-749]
 • صالحی، رضا تاثیر پایه‌های هندوانه ابوجهل و کدوی شینتوزا روی ویژگی‌های فنوتیپی و فیزیولوژیکی هندوانه ‏کریمسون سوئیت (‏Citrullus lunatus‏) تحت تاثیر شرایط کم آبیاری مزرعه‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 567-577]
 • صالحی، رضا تاثیر طیف‎‌‎های مختلف نور ‏LED‏ بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و محتوای عناصر معدنی در نشاهای ‏پیوندی و غیرپیوندی گوجه‌فرنگی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 977-988]
 • صالحی، فهیمه بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو اکوتیپ زعفران تحت تاثیر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در شرایط ‏اقلیمی زنجان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 15-30]
 • صالحی، فهیمه اثر باکتری‌های محرک رشد در مقاومت به تنش شوری گیاه کلم زینتی رقم کاموم ‏(‏Brassica oleraceae L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 423-438]
 • صالحی، کمال اثر هرم‌سازی ژن‌های مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی (‏Tomato yellow leaf ‎curl virus, TYLCV‏) بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژی در لاین‌های مختلف‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 837-848]
 • صبا، جلال تأثیر‎پذیری سرخارگل (‏Echinacea purpurea L. Moench‏) از الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و ‏متیل‎جاسمونات با پایش صفات مورفوفیزیولوژیک [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 405-422]
 • صبوری، عاطفه بررسی کنترل ژنتیکی عادت رشد در نتاج حاصل از تلاقی کدو خورشتی و کدو پوست تخم کاغذی با ‏استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 453-464]
 • صداقت حور، شهرام تاثیر سایه‌بان‌های رنگی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، آگلونما و کروتون [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 721-736]
 • صفایی، میثم برآورد اجزای ژنتیکی و وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی از طریق تجزیه میانگین ‏نسل‌ها [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 917-926]
 • صفاری، وحید رضا اثر سطوح مختلف بیوچار، هیدروچار و اسیدسالیسیلیک بر رشد گیاه همیشه‌بهار ‏‏(‏Calendula officinalis L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 553-566]
 • صفّاری، حسین ارزیابی غلظت عناصر مغذی و شاخص‌های فتوسنتزی برگ سیب تحت مدیریت خاک و کوددهی ‏مختلف [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 391-404]

ض

ط

 • طاهری، مهدی بررسی نقش وضعیت تغذیه‌‌ای برگ بر شاخص‌‌های فتوسنتزی درخت زیتون [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 309-320]

ع

 • عابدینی اسفهلانی، محمد هیبریدهای جدید متحمل به سرمای بهاره زردآلو (‏Prunus armeniaca L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 927-936]
 • عیاری، مهدی بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی فرآورده‌های جانبی اسانس‌گیری ریزوم هیبریدهای زنبق ‏آلمانی (‏Iris germanica L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 989-1001]
 • عاقبتی، فاطمه بررسی اثرات کاربرد گاما آمینو بوتیریک اسید و لاکتات کلسیم بر فتوسنتز و تجمع نیترات در کاهو رقم ‏دیمایو [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 957-966]
 • عبادی، محمدتقی بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی فرآورده‌های جانبی اسانس‌گیری ریزوم هیبریدهای زنبق ‏آلمانی (‏Iris germanica L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 989-1001]
 • عباس زاده، بهلول ارزیابی ویژگی‌های کمی، کیفی و جذب عناصر گیاه به‌لیمو (‏Lippia citriodora L.‎‏) تحت تاثیر ‏بیوچار، ورمی کمپوست و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 667-679]
 • عباسی فر، احمدرضا بررسی کارایی هندوانه ابوجهل (‏Citrullus colocynthis‏) و کیوانو (‏Cucumis metuliferus‏) ‏به‌عنوان پایه برای خیار جهت افزایش مقاومت به تنش شوری در مقایسه با پایه تجاری کبالت [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 807-822]
 • عباس نیای زارع، سیده خدیجه تاثیر سایه‌بان‌های رنگی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، آگلونما و کروتون [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 721-736]
 • عبدالهی، مهناز بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و شاخص‌های عملکردی در گیاه شاهدانه (‏Cannabis sativa L.‎‏) ‏به‌وسیله آزمون پایداری [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 381-390]
 • عبدوسی، وحید مطالعه تاثیر کاربرد کود دامی بر گیاه پالایی رعنازیبا (‏Gaillardia grandiflora‏)‏ و جذب سرب از خاک [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 157-170]
 • عبدوسی، وحید اثر غنی سازی کمپوست ضایعات کشاورزی با عنصر روی، بر عملکرد و برخی صفات کیفی کاهو در ‏کشت گلخانه‌ای ( ‏Lactuca sativa L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 707-720]
 • عدولی، بابک اثر تغذیه برگی نارنگی ‏‎’‎پیج‎‘‎‏ بر ترکیدگی قبل از برداشت میوه، فعالیت پلی‌گالاکتوروناز و صفات ‏عملکردی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 333-340]
 • عزیزی، علی اندازه‌گیری محتوای برخی متابولیت‌های ثانویه زیست فعال و برخی فلانونوئیدهای گیاه سلمکی ‏‏(‏Atriplex patula L.‎‏) در مراحل مختلف فنولوژیکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 859-868]
 • عسگری، داود اثر‎ ‎دمای انبار،‎ ‎مدت‎ ‎انبارداری و اندازه سوخک‎ ‎بر‎ ‎رشد‎ ‎سوخک‎ ‎سنبل (‏Hyacinthus orientalis L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 947-955]
 • عشقی، سعید اثر منابع استات بر بهبود تحمل تنش شوری توت‌فرنگی رقم پاروس (‏Fragaria × ananassa ‎cv. Paros‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • عظیمی، محمدحسین بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی فرآورده‌های جانبی اسانس‌گیری ریزوم هیبریدهای زنبق ‏آلمانی (‏Iris germanica L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 989-1001]
 • علی، روح اله ارزیابی غلظت عناصر مغذی و شاخص‌های فتوسنتزی برگ سیب تحت مدیریت خاک و کوددهی ‏مختلف [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 391-404]
 • علی نژاد جهرمی، هادی تاثیر دانه گرده بر تشکیل بذر و میوه در نارنگی کلمانتین و بررسی نقش قرابت ژنتیکی منابع گرده‌زا ‏در عمل لقاح [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 143-156]

غ

 • غلامی، غلامعلی تاثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر عملکرد گل و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گل محمدی ‏(‏Rosa damascena Mill‏) در استان گلستان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 75-85]
 • غلامی، منصور بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه و روغن چهار رقم زیتون در شرایط آب و هوایی طارم [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 285-294]

ف

 • فاتحی، فواد اثر عصاره برگ حنا و سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه ‏بریده داوودی (‏Chrysanthemum morifolium‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 181-192]
 • فاضلی رستم پور، منصور اثر شدت هرس تعادلی و هرس سبز بر برخی صفات فیزیولوژیکی، کیفی و عملکرد انگور یاقوتی (‏Vitis ‎vinifera L.‎‏) در منطقه سیستان [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 1021-1031]
 • فاضلی رستم پور، منصور بررسی تاثیر تنک شیمیایی و فیزیکی بر برخی خصوصیت‌های خوشه انگور یاقوتی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 509-520]
 • فتاحی، محمد بررسی کارایی ملاتونین در حفظ خصوصیات کیفی، فیتوشیمیایی و افزایش عمر انباری میوه تمشک ‏‎(Rubus ulmifolius subsp. sanctus)‎ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 225-237]
 • فتاحی مقدم، جواد اثر موقعیت میوه در تاج درخت و محلول‌پاشی پتاسیم و کلسیم بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال ‏تامسون‏ناول [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 479-491]
 • فتاحی مقدم، محمدرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های منتخب گردو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و ‏پومولوژیکی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 209-224]
 • فتوکیان، محمدحسین ارزیابی برخی ویژگی‌ها در لاین‌های جهش‌یافته نسل چهارم خرفه (‏Portulaca oleracea L.‎‏) حاصل ‏از تیمار با دی متیل سولفات ‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 881-890]
 • فتوکیان، محمدحسین ارزیابی تنوع ریخت‌شناسی برخی اکوتیپ‌های اسفرزه (‏Plantago ovata‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 171-180]
 • فرخزاد، علیرضا ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ‌های وحشی دانه‌دار زرشک در منطقه ‏شاهرود [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 869-880]
 • فرضایی، لیلا اثر ریزنمونه و برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی و مقدار وین‌کریستین پروانش ‏‏(‏Catharanthus roseus L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 785-793]
 • فلاح، علیرضا ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای تاکستان‌های کیوی استان گیلان با استفاده از روش تشخیص چندگانه [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 891-903]
 • فلاح پور، ملیحه مقایسه تولید سوخک، افزایش اندازه و شکست خواب در چند رقم هیبرید تجاری لیلیوم در گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 1003-1020]

ق

 • قاسمی، قادر بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی فرآورده‌های جانبی اسانس‌گیری ریزوم هیبریدهای زنبق ‏آلمانی (‏Iris germanica L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 989-1001]
 • قاسمی قهساره، مسعود تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر جذب یونی و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گلوکسینا ‏‏(‏Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 521-530]
 • قاسم نژاد، محمود اثر تنش شوری بر ویژگی‌های رشدی، مقدار سدیم و کلر برگ قلمه‌های ریشه‌دار شده تعدادی از ‏ارقام انار در منطقه اصفهان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 271-283]
 • قائلونی، سامیه اندازه‌گیری محتوای برخی متابولیت‌های ثانویه زیست فعال و برخی فلانونوئیدهای گیاه سلمکی ‏‏(‏Atriplex patula L.‎‏) در مراحل مختلف فنولوژیکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 859-868]
 • قرهچولو، سبیکه اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک‎ ‎پنیرباد‎ ‎‏(‏Withania coagulans Dunal.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 601-613]
 • قنبری، علیرضا مقایسه تولید سوخک، افزایش اندازه و شکست خواب در چند رقم هیبرید تجاری لیلیوم در گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 1003-1020]

ک

 • کاظمی، داوود تاثیر طیف‌های نوری مختلف بر ویژگی‌های رشدی و عملکرد فتوسنتزی چهار رقم حسن یوسف ‏‏(‏Solenostemon scutellarioides L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 45-58]
 • کافی، محسن تاثیر کاربرد عصاره جلبک قهوه‌ای (‏Sargassum wightii‏) بر رشد و نمو گل داودی‎ ‎‏(‏Chrysanthemum grandiflorum‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 31-45]
 • کیانی، غفار بررسی کنترل ژنتیکی عادت رشد در نتاج حاصل از تلاقی کدو خورشتی و کدو پوست تخم کاغذی با ‏استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 453-464]
 • کاوند، عبدالرضا بررسی صفات متمایزکننده برخی ارقام و ژنوتیپ‌های گیلاس بومی ایران [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 751-767]
 • کریمی، ولی بررسی تاثیر نسبت نیترات به آمونیوم و بسترکشت بر کیفیت ارکیده فالانوپسیس [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 579-590]
 • کلاگری، محسن بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و شاخص‌های عملکردی در گیاه شاهدانه (‏Cannabis sativa L.‎‏) ‏به‌وسیله آزمون پایداری [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 381-390]
 • کلانتری، سیامک ارزیابی غلظت عناصر مغذی و شاخص‌های فتوسنتزی برگ سیب تحت مدیریت خاک و کوددهی ‏مختلف [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 391-404]
 • کوباز، پریسا مقایسه تولید سوخک، افزایش اندازه و شکست خواب در چند رقم هیبرید تجاری لیلیوم در گلخانه [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 1003-1020]

گ

 • گلچین، احمد اثر غنی سازی کمپوست ضایعات کشاورزی با عنصر روی، بر عملکرد و برخی صفات کیفی کاهو در ‏کشت گلخانه‌ای ( ‏Lactuca sativa L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 707-720]
 • گل محمدی، مرتضی اثر تغذیه برگی نارنگی ‏‎’‎پیج‎‘‎‏ بر ترکیدگی قبل از برداشت میوه، فعالیت پلی‌گالاکتوروناز و صفات ‏عملکردی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 333-340]
 • گلوی، محمد ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 371-379]
 • گنجی مقدم، ابراهیم مطالعه تنوع ژنتیکی و تعیین خصوصیات فنولوژی، مورفولوژی و پومولوژی برخی از ژنوتیپ‌های ‏انتخابی گیلاس در شرایط استان خراسان رضوی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • گنجی مقدم، ابراهیم اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک‎ ‎پنیرباد‎ ‎‏(‏Withania coagulans Dunal.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 601-613]
 • گنجی مقدم، ابراهیم ارزیابی میزان تحمل به یخ‌زدگی پنیرباد (‏Withania coagulans Dun‏) تحت شرایط کنترل‌شده [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 341-350]
 • گنجی مقدم، ابراهیم بررسی صفات متمایزکننده برخی ارقام و ژنوتیپ‌های گیلاس بومی ایران [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 751-767]
 • گنجی مقدم، ابراهیم اثر تیمارهای مختلف بر میزان قهوه‌ای‌شدن و ریز ازدیادی‎ ‎تعدادی از ارقام گیلاس (‏Prunus avium ‎L.‎‏) ‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 849-858]
 • گودرزی، زهرا تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات بیوشیمیایی، عناصر غذایی و عملکردی میوه فیسالیس ‏‏(‏Physalis peruviana L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 795-806]

ل

 • لایق حقیقی، معصومه ارزیابی ویژگی‌های کمی، کیفی و جذب عناصر گیاه به‌لیمو (‏Lippia citriodora L.‎‏) تحت تاثیر ‏بیوچار، ورمی کمپوست و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 667-679]

م

 • مارتینز گومز، پدرو بررسی مولکولی و پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیک برخی دانهال‌های وحشی گیلاس تحت تنش خشکی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 967-976]
 • محبی، محمود تأثیر‎پذیری سرخارگل (‏Echinacea purpurea L. Moench‏) از الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و ‏متیل‎جاسمونات با پایش صفات مورفوفیزیولوژیک [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 405-422]
 • محسن زاده گلفزانی، محمد ارزیابی تنوع ژنتیکی فندق با استفاده از نشانگر ‏ISSR‏ و رتروترانسپوزون در منطقه املش [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 465-477]
 • محمدی ترکاشوند، علی مطالعه تاثیر کاربرد کود دامی بر گیاه پالایی رعنازیبا (‏Gaillardia grandiflora‏)‏ و جذب سرب از خاک [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 157-170]
 • محمدخانی، عبدالرحمان تاثیر دانه گرده بر تشکیل بذر و میوه در نارنگی کلمانتین و بررسی نقش قرابت ژنتیکی منابع گرده‌زا ‏در عمل لقاح [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 143-156]
 • مرادی، بیژن اثر تغذیه برگی نارنگی ‏‎’‎پیج‎‘‎‏ بر ترکیدگی قبل از برداشت میوه، فعالیت پلی‌گالاکتوروناز و صفات ‏عملکردی [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 333-340]
 • مرادی، لطافت تغییر مورفو فیتوشیمیایی سرخارگل (‏Echinacea purpurea L.‎‏) تحت تاثیر سالیسیلیک‌اسید و ‏هیومیک‌اسید [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 681-690]
 • مرتضوی، سید نجم الدین بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو اکوتیپ زعفران تحت تاثیر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در شرایط ‏اقلیمی زنجان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 15-30]
 • مرتضوی، سید نجم الدین تأثیر‎پذیری سرخارگل (‏Echinacea purpurea L. Moench‏) از الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و ‏متیل‎جاسمونات با پایش صفات مورفوفیزیولوژیک [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 405-422]
 • مرتضوی، سید نجم الدین تغییر مورفو فیتوشیمیایی سرخارگل (‏Echinacea purpurea L.‎‏) تحت تاثیر سالیسیلیک‌اسید و ‏هیومیک‌اسید [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 681-690]
 • مرجانی، علی اثر تیمارهای مختلف بر میزان قهوه‌ای‌شدن و ریز ازدیادی‎ ‎تعدادی از ارقام گیلاس (‏Prunus avium ‎L.‎‏) ‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 849-858]
 • میر سید حسینی، حسین ارزیابی کیفی و کاربرد کمپوست پوسته برنج تولیدشده با ‏Phanerocaete chrysosporium‏ برای ‏کشت گل همیشه‌بهار [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 937-946]
 • مرشدلو، محمدرضا تاثیر تنش کمآبی بر شاخص‌های رشدی، فلورسانس کلروفیل و ترکیبات اسانس مرزنجوش آمریکایی ‏‏(‏Origanum vulgare subsp. vulgare‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 59-74]
 • میرشکاری، امین بررسی برخی پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم بابونه آلمانی ‏‏(‏Matricaria chamomilla‏) به مایکوریزا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 737-749]
 • میرفتاحی، زهرا اثر منابع استات بر بهبود تحمل تنش شوری توت‌فرنگی رقم پاروس (‏Fragaria × ananassa ‎cv. Paros‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 87-98]
 • مسلمی کلولنی، طاهره ارزیابی کیفی و کاربرد کمپوست پوسته برنج تولیدشده با ‏Phanerocaete chrysosporium‏ برای ‏کشت گل همیشه‌بهار [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 937-946]
 • مصلحتی فرد، صلاح الدین تأثیر محلول‌پاشی برگی اسید گلوتامیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم آلبیون ‏در شرایط هیدروپونیک [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 439-452]
 • مظفری، حمید مطالعه تاثیر کاربرد کود دامی بر گیاه پالایی رعنازیبا (‏Gaillardia grandiflora‏)‏ و جذب سرب از خاک [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 157-170]
 • موحدی دهنوی، محسن بررسی برخی پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم بابونه آلمانی ‏‏(‏Matricaria chamomilla‏) به مایکوریزا در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 737-749]
 • موذنی، محمد تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر جذب یونی و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گلوکسینا ‏‏(‏Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 521-530]
 • موسوی، امیر بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و شاخص‌های عملکردی در گیاه شاهدانه (‏Cannabis sativa L.‎‏) ‏به‌وسیله آزمون پایداری [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 381-390]
 • موسوی، امیر تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در برخی رقم‌های سیب‌زمینی ‏‏(‏Solanum tuberosum L.‎‏) حاصل از تلاقی دای الل‏ [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 531-542]
 • مومیوند، حسن تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر صفات بیوشیمیایی، عناصر غذایی و عملکردی میوه فیسالیس ‏‏(‏Physalis peruviana L.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 795-806]

ن

 • نادری، روح‌انگیز بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چند گونه رز بومی ایران به تنش کم‌آبی [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 99-115]
 • نادری، روح‌انگیز ارزیابی کیفی و کاربرد کمپوست پوسته برنج تولیدشده با ‏Phanerocaete chrysosporium‏ برای ‏کشت گل همیشه‌بهار [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 937-946]
 • ناظری، وحیده ارزیابی مورفولوژیکی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی برخی گونه‌های ترشک (‏Rumex.‎‏) در ایران [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 823-836]
 • نصرالهی پری، مریم ارزیابی برخی ویژگی‌ها در لاین‌های جهش‌یافته نسل چهارم خرفه (‏Portulaca oleracea L.‎‏) حاصل ‏از تیمار با دی متیل سولفات ‏ [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 881-890]
 • نعمتی، سید حسین تاثیر طیف‎‌‎های مختلف نور ‏LED‏ بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و محتوای عناصر معدنی در نشاهای ‏پیوندی و غیرپیوندی گوجه‌فرنگی [دوره 53، شماره 4، 1401، صفحه 977-988]
 • نوراللهی، فرشته اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک‎ ‎پنیرباد‎ ‎‏(‏Withania coagulans Dunal.‎‏)‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 601-613]
 • نورانی نیاکی، صدف اثر عصاره برگ حنا و سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه ‏بریده داوودی (‏Chrysanthemum morifolium‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 181-192]
 • نوروزی، پرویز بررسی اثر نسبت‌های مختلف پتاسیم به نیتروژن بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل ‏ژربرا رقم دانی (‏Gerbera jamesonii cv. Dune‏)‏ [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 129-141]

و

 • واحدی، سمیرا بررسی نقش وضعیت تغذیه‌‌ای برگ بر شاخص‌‌های فتوسنتزی درخت زیتون [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 309-320]
 • وکیلی مقدم، سحر تاثیر پایه‌های هندوانه ابوجهل و کدوی شینتوزا روی ویژگی‌های فنوتیپی و فیزیولوژیکی هندوانه ‏کریمسون سوئیت (‏Citrullus lunatus‏) تحت تاثیر شرایط کم آبیاری مزرعه‏ [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 567-577]

ه

 • هاشم آبادی، داود تاثیر سایه‌بان‌های رنگی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک همیشه بهار، بنفشه، آگلونما و کروتون [دوره 53، شماره 3، 1401، صفحه 721-736]

ی

 • یعقوبی، وحید تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی رقم ساوالان [دوره 53، شماره 1، 1401، صفحه 193-207]
 • یوسفی، مریم ارزیابی تنوع ژنتیکی فندق با استفاده از نشانگر ‏ISSR‏ و رتروترانسپوزون در منطقه املش [دوره 53، شماره 2، 1401، صفحه 465-477]