نویسنده = وحیده ناظری
تعداد مقالات: 7
4. تأثیر تنش شوری بر برخی بوم‌جور‌های گیاه دارویی دم شیر (Leonurus cardiaca L.)

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-56

10.22059/ijhs.2018.205411.998

احمد زمانی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری


5. بررسی پاسخ به تنش کم‌آبی بوم‌جور‌های دم‌شیر بر پایۀ شاخص‌های تحمل تنش، عملکرد مادۀ خشک و اسانس

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1001-1012

10.22059/ijhs.2017.136165.890

فاطمه برنا؛ وحیده ناظری؛ مجید شکرپور؛ فاطمه غازیانی