دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 175-352 
بهینه‌سازی ترکیب بسترهای کشت بدون خاک در تولید گل شاخه بریده آنتوریوم

صفحه 235-248

10.22059/ijhs.2023.348140.2062

ناصر عسکری؛ مونا دشتیاری؛ عبداله حاتم زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ رضا قهرمانی


تجزیه ژنتیکی اجزای شیمیایی مرتبط با انباشت اکسالات در اسفناج از طریق تلاقی‌ دای‌آلل

صفحه 321-339

10.22059/ijhs.2023.355310.2090

سید فاضل میراحمدی؛ محمد رضا حسندخت؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدرضا نقوی؛ کرامت اله رضایی


اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی سه واریته‌کینوا

صفحه 341-352

10.22059/ijhs.2023.350720.2071

تهمینه اسفندیاری؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسرویار؛ فرشته قراط؛ معصومه صالحی