نویسنده = اثنی عشری، محمود
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی برخی از پاسخ‌‌های فیزیولوژیکی پایه‌‌های پیوندشده و غیر پیوندی بادام به تنش خشکی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 311-323

حسین مرادی؛ محمود اثنی عشری؛ احمد ارشادی


3. اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-20

فرشاد دشتی؛ خسرو پرویزی؛ حامد اشراف؛ محمدرضا چائی چی؛ محمود اثنی عشری


5. اثر پرتو فرابنفش بر تولید رسوراترول در برگ و میوه دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

عقیل محمودی پور؛ محمود اثنی عشری؛ منصور غلامی؛ امید کرمی