نویسنده = ریزی، سعید
تعداد مقالات: 5
3. تأثیر مقادیر مختلف ابر جاذب و ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های کمی و کیفی گازانیا (Gazania hybrida) در شرایط بام سبز

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 423-429

بنفشه فتحی؛ سعید ریزی؛ وحید روحی؛ مهدی قبادی نیا


4. بهبود کیفیت گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) با کاربرد ورمی‌کمپوست و سبوس برنج در بستر بام سبز

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 157-166

طاهره بهرامی؛ وحید روحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ سعید ریزی


5. اثر سیلیسیم در محیط آبکشت بر صفات کمی و کیفی رز شاخه بریده Rosa xhybrida ‘Hot Lady’ تحت شرایط تنش شوری

دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 245-255

سعید ریزی؛ مصباح بابالار؛ سیامک کلانتری؛ سید محمود اخوت