نویسنده = برزگر، طاهر
تعداد مقالات: 7
2. اثر زمان برداشت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه‌های عروسک پشت‌پرده (Physalis angulata L.)

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 173-186

رسول حیدرنژاد گیگلو؛ زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ ولی ربیعی


4. Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 13-25

Taher Barzegar؛ Hadi Lotfi؛ Vali Rabiei؛ Zahra Ghahremani؛ Jafar Nikbakht


6. تأثیر محلول‌پاشی نفتالین استیک اسید و تراش بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت میوۀ خربزۀ توده خاتونی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 467-474

میثم الیاسی مقدم؛ طاهر برزگر؛ زهرا قهرمانی


7. مطالعه اثر محل نگهداری میوه روی ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم آبی

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 169-178

مجتبی دلشاد؛ طاهر برزگر؛ عبدالکریم کاشی؛ کمال‌الدین حق‌بین