تاثیر تنش کمآبی بر شاخص‌های رشدی، فلورسانس کلروفیل و ترکیبات اسانس مرزنجوش آمریکایی ‏‏(‏Origanum vulgare subsp. vulgare‏)‏

رویا امراهی؛ محمدرضا مرشدلو؛ عبدالله جوانمرد؛ علی استادی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.307937.1838

چکیده
  کمآبی در مناطق خشک و نیمه‌خشک رشد، عملکرد و تولید ترکیبات مؤثره مرزنجوش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌منظور بررسی اثر تنش کم­آبی بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare L.)، آزمایشی گلخانه­ای به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل بدون تنش (100 درصد ظرفیت زراعی)، تنش ملایم (۷۵ درصد ...  بیشتر

تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و هیدروپرایمینگ بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ‏بادرنجبویه (‏Melissa officinalis‏)‏

مهرناز حاتمی؛ پریسا خانی زاده؛ فائزه السادات ابطحی؛ پیمان عباس زاده دهجی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.280484.1638

چکیده
  کاربرد باکتریهای محرک رشد موجب تحریک متابولیسم و فرایند‌های متابولیکی در جهت افزایش کارایی گیاهان می-شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر و تلقیح باکتری‌های محرک رشد سویه‌های فلورسنس و پوتیدا به خاک به عنوان محرک زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیاه‌دانه تحت تأثیر کود و آبیاری

رقیه بامشاد؛ محمود رمرودی؛ محمد رضا اصغری پور

دوره 51، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 307-317

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.272371.1570

چکیده
  به‌منظور ارزیابی عملکرد و ویژگی‌های کیفی سیاه‌دانه تحت تأثیر کاربرد انواع کود و قطع آبیاری، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه زابل در سال 96-1395 انجام شد. عامل اصلی قطع آبیاری در چهار سطح آبیاری متداول، قطع آبیاری در مرحله ساقه رفتن تا شروع گلدهی، قطع آبیاری در مرحله گلدهی ...  بیشتر

اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی وکیفی بالنگوی شهری ‏‏(‏Lallemantia iberica‏) در شرایط دیم

سروه سعادی مقدم؛ عبدالله جوانمرد؛ محمد رضا مرشدلو؛ مجتبی نورآئین

دوره 51، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 459-477

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.273123.1578

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات کاربرد تلفیقی قارچ مایکوریزا و کودهای شیمیایی مرسوم بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia iberica)، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشگاه مراغه در سال 1395 اجرا شد. تیمارها شامل 100 درصد کود شیمیایی NPK (CF)، قارچ Gm (Glomus mosseae)، قارچ Gi (Glomus intraradices)، Gm+Gi،50% CF + Gm، 50% CF+ Gi، ...  بیشتر

تأثیر تنش خشکی و قارچ‌های میکوریزا بر صفات فیزیولوژیک و درصد اسانس مرزه سهندی (‏Satureja sahendica Bornm.‎‏)‏

فاطمه ذاکریان؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس زاده؛ سپیده کلاته جاری

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 189-201

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.267489.1521

چکیده
  مرزه سهندی یکی از گیاهان دارویی انحصاری ایران است که علاوه بر کاربرد در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، به دلیل تحمل بالا به تنش خشکی و قابلیت تولید در مناطق دیم از اهمیت زراعی بالایی برخوردار می‌باشد. به منظور بررسی تغییرات صفات فیزیولوژیک مرزه سهندی، این تحقیق در دو سال در شرایط مزرعه در قالب کرت های خرد شده در سه تکرار اجرا ...  بیشتر

علوم گیاهان دارویی
ارزیابی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و قارچ‌های مایکوریزا بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.)

ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی؛ صادق شهراسبی؛ امیرمختار امیری نسب

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 325-335

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.243998.1335

چکیده
  یکی از ارکان کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی به­منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه با هدف حذف یا کاهش قابل­ملاحظه در مصرف نهاده­های شیمیایی است،لذا در این راستا با هدف بررسی اثر قارچ مایکوریزا و ورمی­کمپوست بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون، آزمایشی مزرعه­ای به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی ...  بیشتر