ارزیابی ویژگی‌های کمی، کیفی و جذب عناصر گیاه به‌لیمو (‏Lippia citriodora L.‎‏) تحت تاثیر ‏بیوچار، ورمی کمپوست و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه

معصومه لایق حقیقی؛ بهلول عباس زاده

دوره 53، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 667-679

https://doi.org/10.22059/ijhs.2022.324940.1938

چکیده
  جنس Lippia بیش از 200 گونه دارد که  Lippia citriodora  L. به دلیل داشتن خواص دارویی دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. به منظور ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی و عناصر گیاه به‌لیمو تحت تاثیر ورمی‌کمپوست، بیوچار و ریزوباکتری‌های محرک رشد (Plant Growth Promoting Rhizobacteria-PGPR)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار، در موسسه تحقیقات ...  بیشتر

تأثیر تنش خشکی و قارچ‌های میکوریزا بر صفات فیزیولوژیک و درصد اسانس مرزه سهندی (‏Satureja sahendica Bornm.‎‏)‏

فاطمه ذاکریان؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس زاده؛ سپیده کلاته جاری

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 189-201

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.267489.1521

چکیده
  مرزه سهندی یکی از گیاهان دارویی انحصاری ایران است که علاوه بر کاربرد در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، به دلیل تحمل بالا به تنش خشکی و قابلیت تولید در مناطق دیم از اهمیت زراعی بالایی برخوردار می‌باشد. به منظور بررسی تغییرات صفات فیزیولوژیک مرزه سهندی، این تحقیق در دو سال در شرایط مزرعه در قالب کرت های خرد شده در سه تکرار اجرا ...  بیشتر

علوم گیاهان دارویی
بررسی خصوصیات رویشی، عملکرد و ترکیبات اسانس دو گونه دارویی، پونه‏سای ایرانی (Nepeta kotschyi var. persica) و پونه‏سای انبوه (N. glomerulosa)

بابک بحرینی نژاد؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس زاده؛ زهرا جابرالانصار

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 473-482

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.271899.1563

چکیده
  دو گونه پونه‏سای ایرانی Nepeta kotschyi var. persicaو پونه‏سای انبوه N. glomerulosa از گونه‏های دارویی بومی ایران بوده که حاوی ترکیبات دارویی به­ویژه نپتالاکتون می­باشند. این مطالعه در راستای اهلی­کردن این دوگونه در شرایط مزرعه‏ای طی سال‌های 1396 و 1397 در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. صفات مورد بررسی شامل خصوصیات مورفولوژیک، ...  بیشتر

علوم گیاهان دارویی
عملکرد، میزان عناصر و گالیک اسید در میوه سماق تحت تیمارهای مختلف کودی

بهلول عباس زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ فاطمه ذاکریان؛ زهره امامی بیستگانی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 827-838

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.255418.1433

چکیده
  به­منظور بررسی خصوصیات مورفولوژی، عملکرد، عناصر و گالیک اسید در میوه سماق (Rhus coriaria L.) تحت تأثیر کودهای دامی و شیمیایی آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع اجرا شد. عامل کود‏ دامی (M) در سه سطح 0 (شاهد)، 20 و 40 تن در هکتار و عامل کود‏ شیمیایی (مخلوط نیتروژن، فسفر و پتاسیم) ...  بیشتر

علوم گیاهان دارویی
واکنش کمی و کیفی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) به کاربرد عنصرهای غذایی

بهلول عباس زاده

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 921-932

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.201570.948

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای پرمصرف (ماکرو) و کم‌مصرف (میکرو) بر کمیت و کیفیت گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در ایستگاه تحقیقات البرز، در سال‌های 1392-1388 در شرایط مزرعه، این تحقیق اجرا شد. این آزمایش با استفاده از طرح کرت‌های خردشده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل کودهای شیمایی، دامی (M) و تلفیقی (کود ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک، درصد اسانس و برخی عنصرهای درمنه‌دشتی تحت تأثیر تغییر خاک رویشگاه (بررسی موردی: منطقۀ دریاچۀ حوض سلطان استان قم)

معصومه لایق حقیقی؛ معظم حسن پور اصیل؛ بهلول عباس زاده

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 61-71

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.114121.667

چکیده
  در این پژوهش صفات مورفولوژیک درمنه ‌دشتی برداشت‌شده از سه نقطۀ رویشگاه طبیعی دارای خاک متفاوت، از 35 کیلومتری شمال قم در مرحلۀ گل‌دهی کامل شامل: ارتفاع گیاه، شمار پنجه، قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش، طول و وزن ریشه، میزان قندهای محلول، پرولین، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، کلر، آهن و درصد اسانس اندازه‌گیری و مقایسه شد. نتایج تجزیۀ واریانس ...  بیشتر