نویسنده = محمود اثنی عشری
تعداد مقالات: 6
4. اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-20

10.22059/ijhs.2013.30401

فرشاد دشتی؛ خسرو پرویزی؛ حامد اشراف؛ محمدرضا چائی چی؛ محمود اثنی عشری


6. اثر پرتو فرابنفش بر تولید رسوراترول در برگ و میوه دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) ایرانی

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387

عقیل محمودی پور؛ محمود اثنی عشری؛ منصور غلامی؛ امید کرمی