نویسنده = روستا، حمیدرضا
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رشدی سه ژنوتیپ مختلف گردو نسبت به بیکربنات آب آبیاری

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 549-561

میثم منظری توکلی؛ واحد باقری؛ حمیدرضا کریمی؛ حمیدرضا روستا


3. اثر 6- بنزیل آمینو‌پورین و سایکوسل بر تولید ریزغده در دو رقم سیب‏زمینی در شرایط درون‌شیشه‌ای

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 141-156

حمیدرضا روستا؛ سمیرا وزیری نسب؛ محمود رقامی


5. مطالعه ویژگی‌های رشد و نمو گیاه فلفل (Capsicum annuum L.) تحت تأثیر نسبت‌های مختلف آمونیوم و نیترات

دوره 42، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 309-318

محمد کاظم سوری؛ نسرین فرهادی؛ حمیدرضا روستا