ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف شوید براساس صفات مورفولوژیکی و درصد اسانس اندام ‏هوایی

افسانه قلیزاده؛ مهدی محب الدینی؛ اصغر عبادی سقرلو؛ اسماعیل چمنی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 581-592

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.294265.1751

چکیده
  شوید (Anethum graveolens L.) یکی از سبزی‌های مهم با خواص دارویی بی­نظیری ازجمله ضدنفخ، مقوی معده و رفع دل­درد می‌باشد. شناسایی اکوتیپ­های بومی شوید یکی از مهم­ترین اقدامات در زمینه بهبود کشت‌وکار و به­نژادی این محصول محسوب می‌گردد. به­منظور بررسی تنوع ژنتیکی براساس صفات مورفولوژیکی بذرهای30 اکوتیپ شوید جمع­آوری شد و آزمایشی در ...  بیشتر

علوم گیاهان دارویی
بهینه‌سازی القای ریشه‌های مویین در کاسنی و تأثیر اکسین و منبع کربن بر رشد آن‌ها

رقیه فتحی؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 657-667

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.225587.1171

چکیده
  کشت ریشه‌های مویین، روش مؤثری برای تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی می‌باشد؛ زیرا ریشه‌های مویین از پایداری ژنتیکی و بیولوژیکی برخوردار بوده و قادر به تولید متابولیت‌ها، در زمان کوتاه و بدون نیاز به هورمون می‌باشند. کاسنی، از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بوده و شامل ترکیبات دارویی مهمی می‌باشد. در این تحقیق، القای ریشه‌های مویین، ...  بیشتر

بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد و امواج فراصوت بر ریشه‌زایی و پینه‌زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss.) در شرایط درون‌شیشه‌ای

زهرا عظیم زاده؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 845-854

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.140445.919

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر تیمار NAA و BA و امواج فراصوت بر ریشه‌زایی و پینه (کالوس‌)زایی ریزنمونه‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss.) در شرایط درون‌شیشه‌ای انجام شد. برای این منظور ریزنمونه‌های فلس پس از قرارگیری در حمام فراصوت با بسامد (فرکانس) 35 کیلوهرتز با زمان‌های 0، 5، 10، 20 و 30 ثانیه، در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های 0، 01/0، 1/0 و 1 میلی‌گرم ...  بیشتر