نویسنده = عباسی قادی، وجیهه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی زیبایی‌شناسی گیاهان درختی بومی هیرکانی (بررسی موردی: حوزۀ شهرستان ساری)

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 515-527

وجیهه عباسی قادی؛ مسعود آزادبخت؛ یحیی تاجور؛ محمد اکبرزاده