کلیدواژه‌ها = ورمی کمپوست
استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus )

دوره 45، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 377-382

10.22059/ijhs.2015.53487

فاتح رسولی؛ غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی؛ سید محمدرضا احتشامی