اثر موقعیت میوه در تاج درخت و محلول‏پاشی پتاسیم و کلسیم بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال تامسون‏ناول

طاهره رئیسی؛ جواد فتاحی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2021.322730.1927

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه‌ی اثر محلول‏پاشی پتاسیم و کلسیم طی فصل رشد و نیز موقعیت میوه در تاج درخت بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال تامسون ناول اجرا شد. بدین منظور یک آزمایش دو ساله باغی در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور شامل نوع کود محلول‌پاشی شده (1-نیترات پتاسیم 2 –نیترات کلسیم 3- ترکیبی با نیترات پتاسیم و نیترات ...  بیشتر

علوم میوه
ارزیابی تغییر برخی ترکیبات حاصل از تنش خشکی در ژنوتیپ‌های طبیعی مرکبات

رضا فیفائی؛ جواد فتاحی مقدم؛ حسین طاهری

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 409-420

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.250683.1383

چکیده
  مرکبات اغلب در معرض خشکی‌های دوره‌ای هستند. به­همین منظور، اثر تنش خشکی بر میزان برخی ترکیبات در دانهال‌های نوسلار 8 ژنوتیپ‌ ناشناخته مرکبات شامل 4-2، 2-5، 2-12، 5-10، 1-10، 1-2، بکرایی و لیموآستارایی به­همراه دو پایه‌ متحمل پونسیروس (Poncirus trifoliate Raf.)و حساس راف‌لمون (Citrus jambhiri Lush.)مطالعه شد. این پژوهش، به­صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح ...  بیشتر

علوم میوه
بررسی تغییرپذیریهای ناشی از خشکی در نژادگان طبیعی مرکبات

رضا فیفائی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ جواد فتاحی مقدم؛ معصومه کیااشکوریان

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 909-919

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2018.218991.1114

چکیده
  درختان مرکبات دمای پایین و زهکشی ضعیف خاک را به‌خوبی تحمل نکرده و در صورت پرورش آن‌ها در مناطق گرم در معرض تأثیر زیانبار خشکی‌ قرار می‌گیرند. این پژوهش، به‌منظور بررسی تأثیر خشکی بر محتوای نسبی آب برگ، نشت یونی، میزان تجمع مالون‌د‌آلدیید، کربوهیدرات محلول کل و عنصرهای پتاسیم و کلسیم در دانهال‌های نوسلار نژادگان (ژنوتیپ) طبیعی ...  بیشتر