نویسنده = ���������������� �������� ������
اثر تغییر روش‌ آبیاری جویچه‌ای به قطره‌ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera L.)

دوره 49، شماره 3، آذر 1397، صفحه 743-753

10.22059/ijhs.2017.235307.1270

سجاد قاصدی یولقونلو؛ حمید زارع ابیانه؛ محمد علی نجاتیان؛ معصومه ملکی؛ روح اله کریمی


شناسایی، تمایز و ثبت رقم‌های انگور بومی و تجاری ایران

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 581-594

10.22059/ijhs.2016.59820

محمد علی نجاتیان؛ حامد دولتی بانه