نویسنده = رئیسی، طاهره
تعداد مقالات: 2
1. پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن‌لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 733-743

طاهره رئیسی؛ ابوذر هاشم پور؛ مرتضی گلمحمدی