نویسنده = حدادی نژاد، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنوع ریخت‌شناختی برخی تمشک‌های سیاه بی‌خار مازندران

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 279-290

ناهید عبدی؛ حسین مرادی؛ مهدی حدادی نژاد


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک‌های سیاه ایران بر پایة صفات ریخت‌شناختی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 371-382

مهدی حدادی نژاد؛ حسین مرادی


3. تنوع مورفولوژیک تمشک‏های سیاه در مناطقی از استان مازندران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 333-343

مهدی حدادی نژاد؛ سمیه قاسمی عمران؛ فاطمه عظیمی آهنگری