نویسنده = داوری نژاد، غلامحسین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 43، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 125-133

سمیه شیربانی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور


2. بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 13-22

خاطره شجاعی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ احمد نظامی


3. بررسی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه‌فرنگی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1388

بنفشه دهدشتی زاده؛ حسین آرویی؛ مجید عزیزی؛ غلامحسین داوری نژاد