1. تأثیر مواد سوپرجاذب رطوبتی و میکوریز بر رشد و عملکرد سیب‌زمینی در شرایط کم‌آبیاری

خسرو پرویزی

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 605-617

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.307882.1833

چکیده
  به­منظور بررسی اثر مواد سوپرجاذب رطوبتی و قارچ میکوریز بر کاهش مصرف آب، صفات رشد و همچنین عملکرد سیب‌زمینی آزمایشی بصورت طرح استریپ ‌فاکتوریل به اجرا درآمد. در این تحقیق مقدار آب آبیاری در سه سطح (100، 75 و50 درصد نیاز آبی بر اساس تبخیر و تعرق) در کرت­های افقی و فاکتور استفاده از سوپر جاذب Trawat200A با دو سطح (با مقادیر صفر و 80 کیلوگرم در ...  بیشتر

2. ارزیابی عملکرد غده و برخی صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ امیدبخش سیب‌زمینی در منطقه اردبیل

یوسف جهانی جلودار؛ طاهر برزگر؛ داود حسن پناه؛ زهرا قهرمانی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 293-303

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2020.292072.1737

چکیده
  رقم­های جدید سیب‌زمینی با عملکرد بالا، زودرس و با کیفیت مطلوب نقش مهمی در امنیت غذایی، کاهش نوسانات قیمت و هزینه ­های انبارداری و دسترسی به محصول تازه در تمام فصول سال دارند. در این تحقیق صفات کمی و کیفی 15 ژنوتیپ سیب‌زمینی حاصل از جمعیت­ های اصلاحی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه اردبیل به مدت دو سال (1397 ...  بیشتر

علوم سبزی
3. تأثیر تنش خشکی و قارچ‌های میکوریز آربسکولار بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی

ندا عابدی؛ احمد گلچین؛ سعید شفیعی؛ حسین بشارتی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 395-406

http://dx.doi.org/10.22059/ijhs.2017.218794.1112

چکیده
  کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله کشور ایران یکی از فاکتورهای محدود کننده رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی می­باشد. به همین دلیل یافتن راهکار­های مناسب جهت غلیه بر تنش خشکی  و افزایش تولید از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به منظور مطالعه تأثیر تلقیح قارچ‌های میکوریز آربسکولار بر عملکرد و کیفیت سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم ...  بیشتر