کلیدواژه‌ها = عملکرد میوه
ارزیابی کاربرد زئولیت بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کارلا (‏Momordica charantia ‎L.‎‏) در شرایط کم‌آبیاری

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-46

10.22059/ijhs.2019.272824.1577

معصومه بروشکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ مهدی آران؛ علیرضا ابدالی مشهدی


بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در توده‌های گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 317-327

10.22059/ijhs.2016.58531

پیمان عینی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی