نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی تنوع ریخت‌شناختی برخی تمشک‌های سیاه بی‌خار مازندران

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 279-290

10.22059/ijhs.2017.230364.1217

ناهید عبدی؛ حسین مرادی؛ مهدی حدادی نژاد


تنوع مورفولوژیک تمشک‏های سیاه در مناطقی از استان مازندران

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 333-343

10.22059/ijhs.2015.54629

مهدی حدادی نژاد؛ سمیه قاسمی عمران؛ فاطمه عظیمی آهنگری