‏‌تأثیر نانوسیلیکون بر خصوصیات رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی بادرشبو ‏(‏Dracocephalum moldavica L.‎‏) در شرایط تنش شوری

بهروز اسماعیل پور؛ مرتضی شیخ علیپور؛ موسی ترابی گیگلو

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 647-661

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.297946.1769

چکیده
  تنش شوری یکی از مهمترین عوامل محدود­کننده غیر­زیستی است که عملکرد گیاهان دارویی را کاهش می­دهد. به­منظور مطالعه اثر محلول‌پاشی سطوح مختلف نانوذرات سیلیسیم بر خصوصیات رشد، شاخص­های فیزیولوژیک و بیوشیمایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و هرتکرار ...  بیشتر

علوم گیاهان زینتی
باززایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata) از طریق کالوس‌های حاصل از دمبرگ

سیده نسترن حسینی درویشانی؛ اسماعیل چمنی؛ ولی اله قاسمی عمران؛ بهروز اسماعیل پور

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 449-456

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.252724.1404

چکیده
  بنفشه معطر (Viola odorata)، یک گیاه دارویی با ارزش دارویی منحصر به­فرد می­باشد که برداشت بیش از اندازه این گیاه دارویی از طبیعت منجر به کاهش زیستگاه­های طبیعی آنها می­شود. تکثیر درون­شیشه­ای، روش قدرتمندی برای تکثیر در سطح وسیع گونه­های مهم تجاری و حفظ ژرم­پلاسم گونه­های در معرض انقراض محسوب می­شود. مطالعه حاضر، به­منظور ...  بیشتر

علوم سبزی
بررسی تأثیر تغذیۀ برگی سیلیسیم بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم

مهری مهدوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ حمیده فاطمی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.218536.1110

چکیده
  سیلسیم دومین عنصر فراوان در کره زمین است که وجود یا کاربرد آن تأثیر زیانبار فلزهای سنگین را بهبود می‌بخشد. به‌منظور بررسی تأثیر سیلسیم در افزایش تحمل به آلودگی کادمیوم در نعناع، آزمایشی در سال 94-1393 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای این ...  بیشتر