کاربست معیارهای منظر درمانگرا و باغ‌های شفابخش در طراحی فضای سبز بیمارستان‌ها ‏(نمونه موردی: مرکز طبی کودکان تهران)‏

بهروز جانی پور؛ آیسان حقیقی خوشخو؛ محمد رضا طاهری

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 487-500

https://doi.org/10.22059/ijhs.2021.307830.1828

چکیده
  طراحی محوطه و فضاهای سبز بیمارستان ها نقش بسیار مهمی در رضایت مندی و فرآیند بهبودی بیماران دارند. این پژوهش با هدف بدست آوردن معیارهایی جهت طراحی منظر درمانگر در بیمارستان‌های کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. مورد مطالعه، بیمارستان فوق تخصصی مرکز طبی کودکان تهران انتخاب شد. پس از شناخت وضع موجود محوطه و فضای سبز آن، ...  بیشتر

تأثیر تغذیۀ نیتروژن در توپیاری گل داودی (Chrysanthemum grandiflorum)

بهروز جانی پور؛ عزیزاله خندان میرکوهی؛ فاطمه جمالی؛ احمد خلیقی

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 237-247

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.136075.872

چکیده
  جهت افزایش زیبایی مشخصۀ توپیاری گل داودی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه بلوک (تکرار) و چهار تیمار شامل کاربرد نیتروژن در چهار مقدار 0، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در هر کیلوگرم خاک با اضافه کردن نیترات آمونیوم به‌عنوان کود پایه به بستر کاشت انجام شد. در هر کرت آزمایشی (پلات) دو گلدان (هر گلدان حاوی یک بوته) گل داودی قرار داشت. ...  بیشتر