نویسنده = حاج نجاری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. برآورد وراثت‌پذیری، همبستگی صفات عملکردی و ارزیابی میوه‌شناختی نتاج سیب

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 291-300

حمید کوه نشین لیلی؛ حسن حاج نجاری؛ داوود بخشی