نویسنده = غلامی، رحمت اله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کم آبیاری بر ویژگی‌های رویشی، عملکرد و کیفیت میوۀ سه رقم زیتون روغنی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 191-201

رحمت اله غلامی؛ حسن ساری خانی؛ عیسی ارجی