نویسنده = ایزدیار، سید عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محیط کشت و سرما‏دهی بر ویژگی‏ های کمّی و کیفی سه رقم توت‏ فرنگی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 217-223

سید عبدالحمید ایزدیار؛ حسین صادقی؛ محمدعلی بهمنیار