نویسنده = عبدالهی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمّی و کیفی دو رقم گل گلایل (Gladiolus grandiflorus) ارقامWhite Prosperity و Rose Supreme

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-66

معصومه کریمی؛ سیامک کلانتری؛ روح انگیز نادری؛ محمد رضا شفیعی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‏‌ها و گونه‏‌‌های گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-21

جواد عرفانی؛ علی عبادی؛ حمید عبدالهی؛ محمد رضا فتاحی مقدم